voor

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – De Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder presenteert, aan het begin van het nieuwe kerkelijke jaar, vol trots haar nieuwe seizoenprogramma. Thema van dit jaar is ‘vrijheid’. Niet alleen is dit thema leidraad voor het jaarlijkse activiteitenprogramma; ook staat de ‘startzondag’ van zondag 8 september geheel in het teken van ‘vrijheid’.‘De startzondag is de feestelijke aftrap van een nieuw kerkelijk jaar’, vertelt voorganger Anneke van der Velde. ‘Deze keer zullen we volop stilstaan bij het jaarthema 'vrijheid'. Het wordt een feest van verschillende invalshoeken.’


Geloof en vrijheid
De dienst wordt opgeluisterd met bijdragen van vaste bezoekers van Levensbron. Daarnaast is er ook veel muziek en zang; onder andere van Henk Jans en Chaja Wonsoff. De 'eigen' organist - Henk van Marle - zal volop van zich laten horen. ‘Maar we presenteren ook mooie persoonlijke teksten, gedichten, preken van leken, enzovoort. Bijdragen met allemaal ‘vrijheid' als centraal element’, aldus Van der Velde. ‘We gaan het hebben over 'geloof en vrijheid'. Dat doen we aan de hand van de brief van Paulus aan de Galaten. Geloof geeft vrijheid en daarmee ook verantwoordelijkheid. Kunnen we die vrijheid en verantwoordelijkheid aan? En hoe dan?’

Programmaboekje
Anneke van der Velde heet iedereen die eens een vrijzinnige dienst wil bijwonen, van harte welkom. ‘Het wordt een feestelijke ochtend in Levensbron’, stelt ze. ‘Voor de mensen die vaker komen: neem je vrienden, familie, kinderen, kleinkinderen eens mee! Voor de mensen die voor het eerst komen: zeer welkom!’ Na afloop van de dienst is er een feestelijke lunch. Ook kunnen de bezoekers het nieuwe programmaboekje meenemen. Hierin staan, net als voorgaande jaren, weer diverse activiteiten, zoals: boekbesprekingen, filosofieavonden, lezingen (o.a. over vrijwillige levensbeëindiging), literatuuravonden en meer. Allemaal bijeenkomsten die open staan voor ieders deelname. Net als de Bijbelavonden, waarbij mensen van diverse gezindten de afgelopen jaren met elkaar Bijbelboeken en -verhalen, met volop wederzijds respect, bespraken. Dit jaar is het thema ‘de Tien Geboden’ en zal er met elkaar worden gesproken over hoe we deze ‘geboden’ anno nu beleven en in de praktijk brengen. ‘We zijn als vrijzinnigen op zoek, naar onszelf, naar de wereld, naar anderen en naar het goddelijke gevoel’, aldus de voorganger. ‘Naast de Bijbel wordt daarbij rijkelijk gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden.’

Levensbron, Vloeddijk 62, zondag 8 september, aanvang 10.15 uur.

Meer over de vrijzinnigen
Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin zij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. Ze gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Zij zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Het betekent vooral dat ze proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.
Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom. Dat wil zeggen dat ze niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. Dogmatisch denken is taboe. Naast de Bijbel wordt rijkelijk gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen. Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar het goddelijke gevoel. De vragen die zij zich stellen zijn: “Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor?” De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken.

Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment