Bijbel foto door Pexels

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – De Bijbel, het meest verkochte boek ter wereld, blijft mensen nog steeds boeien. Bij de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder heeft ‘het boek’ daarom ook dit jaar weer een prominente rol. Deze keer bespreken ze in zeven avonden de ‘tien geboden’. Iedereen is maandag 23 september vanaf 19.30 van harte welkom om hierover mee te praten in Levensbron aan de Vloeddijk. Het is niet noodzakelijk om aan eerdere avonden te hebben deelgenomen.


Drie jaar geleden zijn de vrijzinnigen gestart met de ‘Bijbel in twee jaar’. Mensen vanuit allerlei gezindten lazen en bespraken in twee jaar tijd de gehele Bijbel van kaft tot kaft. Dat gaf over en weer bijzondere inzichten. Vorig jaar werden deze Bijbel-avonden vervolgd met ‘Boeiende en Bizarre Bijbelverhalen’.

Vrijheid
“Voor het komende jaar kiezen we voor het bespreken van de Tien Geboden. Dit lijkt een beetje in tegenstelling met ons jaarthema ‘vrijheid’, maar misschien zijn de geboden wel wegwijzers naar èchte vrijheid zoals in de Bijbel wordt bedoeld”, aldus voorganger Anneke van der Velde, die de avonden leidt. “We lezen de Tien Geboden aan de hand van een boek van Marc-Alain Ouaknin. Ouaknin doceert aan de universiteit van Tel-Aviv, en hij schreef vele boeken over joodse filosofie.”
In zijn boek over de Tien Geboden legt Ouaknin op een heldere en aanstekelijke manier de oorspronkelijke tekst van de Tien Geboden uit, maar herformuleert hij ze ook in de taal van de 21ste eeuw. Hij probeert op een speelse, creatieve en niet-dogmatische manier om te gaan met de oude teksten. Want, zegt hij, ‘deze geboden zijn helemaal geen geboden, maar verwijzen naar een dynamische ethiek van de toekomst’.

Samen in gesprek
Op de avonden zullen tijdens dit nieuwe kerkelijke seizoen telkens één of twee geboden centraal staan. De teksten uit het boek van Ouaknin worden van tevoren toegestuurd om te lezen. “Tijdens de bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek, horen we achtergronden, en zoeken we naar nieuw licht en perspectief voor de Tien Geboden”, aldus Anneke. Wie Anneke een mailtje stuurt en zich aanmeldt, ontvangt het te lezen materiaal van haar in de mail: veld5834@planet.nl. Maandag 23 september; Levensbron, Vloeddijk 62, van 19.30 tot circa 21.00 uur. De toegang is gratis. Wel wordt er een euro als bijdrage voor de koffie of thee gevraagd.

Andere data zijn: 21 oktober en 11 november, 13 januari, 10 februari, 23 maart en 11 mei.

Meer over de vrijzinnigen
Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin zij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. Ze gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Zij zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Het betekent vooral dat ze proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.


Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom. Dat wil zeggen dat ze niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. Dogmatisch denken is taboe. Naast de Bijbel wordt rijkelijk gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen. Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar het goddelijke gevoel. De vragen die zij zich stellen zijn: “Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor?” De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken. Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment