kerkk1

KAMPERVEEN - De Gereformeerde Kerk in Kamperveen is de kleinste zelfstandige gemeente van Nederland, en daar zijn de kerkleden heel trots op. Het gebouw is sterk verouderd en daar moest noodzakelijk onderhoud aan plaats vinden.

Het kerkje aan het Zuideinde West 12 te Kamperveen staat er reeds vanaf 1872, waardoor het een gemeentelijk monument is geworden. In de 70-er jaren werd er een restauratie uitgevoerd, waarbij o.a. het dak van nieuwe dakpannen werd voorzien. Leistenen werden verwijderd en 10-ton betonnen dakpannen werden gelegd. Na zoveel jaren bleek dit echter te zwaar te zijn, waardoor de muren dreigden te bezwijken en naar buiten te komen.

Door de gemeente en kerkenraad is toen een plan tot een nieuwe algehele restauratie opgezet. Dit resulteerde na enkele jaren voorwerk in subsidiering van PKN en Gemeente Kampen, met geweldige medewerking van Bouwbedrijf van Boven uit Oosterwolde.

Op 1 februari 2021 werd begonnen met deze restauratie, de voortgang ervan is te volgen via de updates op de Facebookpagina van de kerk: Gereformeerde Kerk Kamperveen. Veel foto’s zijn daarbij geplaatst. Het dak was het belangrijkste, daarom is daar ook mee begonnen. Inmiddels is de renovatie van het dak afgerond.

Nu de buitenkant is gerenoveerd,  is de binnenkant van de kerk (teveel?) gestript. Zoals het met verbouwingen gaat, vallen er soms ook dingen tegen. Er zijn dingen gesneuveld die hergebruikt hadden moeten worden en er zijn zaken naar voren gekomen die aangepakt moeten worden voordat de kerk weer open kan, denk bijvoorbeeld aan de wettelijke eisen waaraan toiletten moeten voldoen.

Corona bracht twee dingen: er hoefde geen vervangende kerkzaal te worden gezocht, omdat de diensten maar heel beperkt mochten worden gehouden.  Anderzijds beperkte Corona de gemeente in het opzetten en uitvoeren van hulp- en steunacties. Voor de afwerking is namelijk best nog wel hulp en financiële steun nodig!

Een crowdfundingsactie werd opgezet, te vinden op de site van de kerk: www.gereformeerdekerkkamperveen.nl  onder het kopje “inzamelingsactie”.

Daarnaast is er de komende maand nog heel wat kluswerk te verzetten. Is er iemand die zich daarvoor een dag of een aantal uren beschikbaar wil stellen? Dan graag contact opnemen met Peter Stok, tel. 06-47557316, zodat dit met de thans geldende maatregelen in goede orde kan verlopen.

‘Met hulp en zegen van onze Heer hopen we dan met Pinksteren of anders begin juni, onze vernieuwde kerk te heropenen. ‘

kerkk2 Kerkk3

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment