ste

KAMPEN -  Een ‘Special Edition? Kerstfeest 2019. Een zeer professioneel en hooggekwalificeerd Oekraïens Mannenensemble van internationaal allure hoopt op 14 december a.s in de Bovenkerk van Kampen op het kerstconcert van het chr. Genemuider Mannenkoor Stereo zijn opwachting te maken. Geen jubileum maar wel een lustrum. Het is dit jaar de tiende keer dat dirigent Harm Hoeve het Kerstconcert van het Chr. Genemuider Mannenkoor Stereo dirigeert.

Het Mannenkoor Stereo heeft in die achterliggende tien jaren het talrijke aanwezige publiek vele malen met zowel instrumentale als vocale verrassingen weten te verwonderen. O.a. prachtige orkesten , ontroerende viool- en doedelzak solo’s, de Fins Russische solist Viktor Klimenko waren de laatste jaren onderdeel van het muzikale gebeuren tijdens deze concerten. Het zal niemand bevreemden dat nu met het bovengenoemd lustrum tijdens het komende Kerstconcert op D.V. zaterdag 14 december opnieuw een muzikale verassing wordt aangeboden. Het zeer professionele en hooggekwalificeerde Oekraïens Mannenensemble ORPHEUS hoopt dit keer in de Bovenkerk van Kampen haar prachtige a-capella klanken te laten horen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipsel.JPGcant

KAMPEN - De periode van Advent is aangebroken: een tijd van voorbereiding, uitzien naar. Door de donkere dagen heen uitzien naar het licht dat komt. Dát het komt, daarvan maakt de cantate BWV36 ons bewust. Er spreekt een verlangen uit naar dat licht. Cantate BWV 36 werd geschreven voor de eerste zondag van Advent. Bach pakte het goed aan door koraalbewerkingen te componeren die gebaseerd zijn op de adventskoralen ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ en ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’. Zo was het voor iedereen die de cantate hoorde direct duidelijk dat het om een Adventscantate ging. De toon van die zondag – verwachtingsvol uitkijken naar Kerst – was meteen gezet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Top2000kerkdienst nieuw rondje 1 300x291

KAMPEN -  De TOP2000-tijd komt dichterbij! De voorbereidingen voor de TOP2000-dienst van 5 januari  in de Protestantse wijkgemeente Open Hof zijn begonnen. In het kader van 75 jaar bevrijding heeft de dienst dit keer een speciaal thema: Vrijheid. Het zou mooi zijn als daar rekening mee wordt gehouden bij het opgeven van je favoriete liederen! Er kan nu al digitaal worden gestemd via www.top2000kerkdienst.nl/kampen. Stemmen kan tot en met zondag 8 december. Op de zondagen 1 en 8 december zullen er ook papieren stembiljetten in de kerk liggen. En in de hal kunt u dan ook digitaal stemmen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kkcon

KAMPEN -  Op woensdag 18 december  hopen het Hervormd Kerkkoor Kampen  samen met het christelijk gereformeerd kerkkoor “Zingend Getuigen” een mooi en sfeervol kerstconcert te geven in de Broederkerk van Kampen. De voorbereidingen zijn in volle gang voor dit kerstconcert. Er is een bijzondere verscheidenheid aan muziek uitgezocht, door de beide koren afzonderlijk te zingen. Maar de koren zullen ook samen zingen Verder zullen meewerken Krista van den Esker op dwarsfluit en  Evelyn Heuvelmans op hobo en sopraan Annemiek Boomsma.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BOVENKERK3

KAMPEN - Op zaterdag 30 november geeft het Vocaal Ensemble Magnificat een bijzonder themaconcert in de Bovenkerk. Psalmen behoren tot de oudste en geliefdste poëzie. De bakermat is de tempelliturgie in het oude Israël. In dit programma klinken composities uit de synagogale traditie en uit de West-Europese traditie van navolgers van Calvijn en Luther. Deze boeiende ontwikkeling wordt geïllustreerd met mooie composities.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

familie en vrienden

Door Niek Teune

KAMPEN – Zaterdag 30 november wordt in christelijke basisschool Het Stroomdal voor het eerst ‘Family & Friends’ georganiseerd. Vanaf 19.30 uur kunnen belangstellenden binnenlopen om het christelijk geloof met elkaar te delen tijdens een unieke bijeenkomst waarop God groot maken met muziek en gesproken woord centraal staat. De organisatie hoopt dat zowel overtuigde gelovigen als zoekende christenen komen. “Vermenigvuldigen door te delen, daar komt het eigenlijk op neer.”

“Na de zomer ontstond het verlangen om een avond te organiseren waarin er op een laagdrempelige manier ruimte is voor mensen om het geloof te delen”, vertelt medeorganisator Willem de Jager van www.deeljouwgeloof.nl. “Het verwonderlijke is dat wij als organisatie (Willem de Jager, Wichert-Jan Koopman en Hilbert Steen Redeker, red.) binnen een maand een team van twintig mensen hadden gevonden die mee willen werken aan het realiseren van de avond. We voelen ons nieuwe initiatief gedragen”, zegt De Jager.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN IN CONCERT

KAMPEN - Op vrijdag 29 november a.s. is de eeuwenoude Bovenkerk ‘the place to be’ voor bronzen koorzang en sprankelende orgelklanken. Onder de naam ‘Kampen in Concert’ startte 19 jaar geleden, op initiatief van de in Canada woonachtige oud Kampenaar Dr. Richard Perrin, deze concerten. Aanvankelijk bedoeld als gratis concert voor de Kamper bevolking is deze jaarlijkse ‘happening’ uitgegroeid tot een geliefd concert met bezoekers uit het gehele land. Ab Weegenaar, organist van de Bovenkerk en tevens befaamd fagottist, het Christelijk Kamper Mannenkoor D.E.V. en dirigent Gerwin van der Plaats, trakteren de bezoekers op spectaculaire koorzang en verrassende instrumentale intermezzi.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Lion Erwteman is de zoon van twee Joodse ouders en is afgestudeerd in de biologie en in theologie, Talmoed en Thora. Samen met zijn vrouw richtte hij de gemeente Beth Yeshua (Huis van Jezus) op. Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente, gevestigd in Amsterdam waar de diensten worden gehouden, naast alle Joodse feesten. Op dinsdag 26 november spreekt hij in de Lemkerzaal Broederhuis, Broederstraat 16 te Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2019 1 december

KAMPERVEEN -  Een e-meeting is een dienst waarin het woord van God centraal staat, maar in deze dienst wordt vanuit een andere setting gewerkt. Vanaf 9.00 uur zal er koffie en thee met wat lekkers klaar staan en om 9.30 uur begint de dienst. In de e-meeting van 1 december neemt Hans Fikse uit Kamperveen u mee in het thema: 'Hoe zie jij jezelf en hoe ziet God jou'. Muzikale medewerking wordt verleend door Johan Meijer uit Kampen. Na de dienst is er ruimte om na te praten over de dienst. Komt u/kom jij deze dienst meevieren? U bent van harte welkom in de Gereformeerde kerk te Kamperveen, Zuideinde West 12.

Schrijf reactie (0 Reacties)

45276507 551084228683808 16772976867278848 o

Schrijf reactie (0 Reacties)

Anneke

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Zondag 24 november is het 'Eeuwigheidszondag'. ‘Op deze zondag gedenken we traditiegetrouw de overledenen’, vertelt Anneke van der Velde, voorganger van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder. Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom in Levensbron aan de Vloeddijk. De dienst start om 10.15 uur.

‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft...’, gaat Anneke verder. ‘Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, en ook de laatste zondag voor advent. Het is dus terugkijken, maar ook vooruitkijken naar het licht dat komen gaat. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor hen die we moeten missen en die we willen gedenken.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vrijheid blijheid

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Ieder jaar opnieuw behandelen de vrijzinnigen in Kampen een levensbeschouwelijk boek dat nauw aansluit bij hun seizoenthema. Dit keer is dat het boek ‘Is vrijheid altijd blijheid?’, met als ondertitel: ‘Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd’ van Wies Houweling. Dinsdag 19 november is een ieder vanaf 19.30 uur welkom in Levensbron aan de Vloeddijk 62 om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

magnificat

KAMPEN - Op zaterdag 30 november geeft het Vocaal Ensemble Magnificat een bijzonder themaconcert in de Bovenkerk. Psalmen behoren tot de oudste en geliefdste poëzie. De bakermat is de tempelliturgie in het oude Israël. In dit programma klinken composities uit de synagogale traditie en uit de West-Europese traditie van navolgers van Calvijn en Luther. Deze boeiende ontwikkeling wordt geïllustreerd met mooie composities.

Aan dit unieke programma zal Davìd Naïn, voorzanger van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam medewerking verlenen. Zo zal hij bij enkele composities uit de synagogale praktijk de voorzangersrol op zich nemen. Daarnaast geeft hij een korte toelichting over de uitvoeringspraktijk van de Psalmen in de synagoge vroeger en nu.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bovenkerk

KAMPEN - Op zaterdag 23 november  a.s. zingt het Kampen Boys Choir weer een Choral Evensong in de Bovenkerk van Kampen. Aanvang 16.30 uur. Onder leiding van dirigent Rintje te Wies en organist Sander van den Houten klinkt de muziek zoals die dagelijks ook in Engelse kathedralen klinkt. Ervaar de betoverende schoonheid van een jongenskoor gebaseerd op de Engelse kathedraalkoor traditie.

Vrije gift bij de uitgang.

Schrijf reactie (0 Reacties)

flyer zingend naar de zondag

KAMPERVEEN -  In Kamperveen organiseren de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk samen, 2 keer per jaar, zingend naar de zondag. Zaterdag 23 november 2019 zal deze plaatsvinden in de Hervormde Gemeente, Hogeweg 49 in Kamperveen. Op deze avond komen Reni en Elisa  zingen en zal Compassion wat vertellen over het werk dat ze doen.

De avond begint om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is de kerk open.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

18221897 702899736561766 6420916114520926234 n

ELBURG/KAMPEN -  Kavóca (Kamper Vocaal Ensemble) geeft op zaterdag 23 november een try-out van het 24e Adventsconcert. Dit concert wordt gehouden in de Ichthuskerk aan de Vrijheidsstraat 1 in Elburg. Organist en pianist 
Jurjan Lipke verleent medewerking.   Rode draad in het programma is ‘Glory to God!’. Delen uit Cantate 140 ‘Wachet auf ruft uns die Stimme’ van J.S Bach en J.C.F. Bach, delen uit de ‘Messiah’ van G.F. Händel en een selectie van Christmas Carols worden door het koor die avond gezongen. 

Aanvang 20.00 uur en de toegang is vrij.

Schrijf reactie (0 Reacties)

joh de heer

KAMPERVEEN -  Zondag 17 november om 09.30 uur vindt er in de Gereformeerde Kerk te Kamperveen (Zuideinde West 12) een Johannes de Heer zangdienst plaats. In deze kerkdienst worden er alleen liederen gezongen uit de bundel van Johannes de Heer. Voorganger in deze dienst is ds. W.L. Dekker uit Kampen, organist is dhr. E. Schoonhoven uit Kamperveen. Van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

MUSICA

KAMPEN  - Het Kamper kleinkoor ‘Musica Religiosa’ geeft op vrijdag 15 november een concert in de Bovenkerk van Kampen. Dit jaar worden zij muzikaal bijgestaan door het Interkerkelijk Koor ‘Immanuel’ uit Harskamp. Beide koren staan onder de enthousiaste leiding van Gerwin van der Plaats die eveneens ook de vleugel zal bespelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Levensbron pand VvV Kampen

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN - Veel mensen associëren Kampen met termen als ‘zwaar’, ‘orthodox’ en ‘calvinistisch’. Maar de stad kende door de eeuwen heen ook meer ‘open’, ‘humanistische’ en ‘vrijzinnige’ leefsferen. Van Kampen als een gereformeerd bolwerk kan pas vanaf 1920 worden gesproken. Donderdagavond 7 november, vanaf 20.00 uur, vertelt Jaap van Gelderen er alles over in Levensbron aan de Vloeddijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

75332803 2470662099678448 473566693239554048 n

Schrijf reactie (0 Reacties)