collleger

KAMPEN - Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Kampen voor de jaarlijkse collecteweek van 26 november tot en met 1 december. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren. 

Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels, en de soepbus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

openhofkampen

KAMPEN - In de protestantse wijkgemeente Het Open Hof wordt zondag 16 september een Taizéviering gehouden. Deze viering bestaat uit liederen, stilte, bijbellezing, het Onze Vader en een psalmgebed.

De viering begint om 18.50 uur met inzingen en duurt tot ongeveer 19.45 uur en wordt begeleid door een groepje van muzikanten. Welkom!

Schrijf reactie (0 Reacties)

westerkerk

KAMPEN - Identiteit is een belangrijk thema geworden: wie ben je? Aan de hand van het Johannes-evangelie wordt o.a. deze vraag besproken tijdens een avond in de Westerkerk op donderdag 27 september. Gespreksleider is dr. Hans Burger. Hij is Universitair docent systematische theologie, Theologische Universiteit Kampen. De avond begint om 20.00 uur en voor deelname wordt een bijdragen van 5 euro gevraagd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

light

ZALK - Op zaterdagavond 29 september 2018 vindt in de Nederlands Hervormde kerk te Zalk een koor- en samenzangavond plaats entree is gratis. Er zal een collecte gehouden worden. De opbrengst hiervan is voor de Stichting Light for the World.

Aan dit concert werken mee: • Chr. Mannenkoor Ailanthus uit Wezep, dirigent: Geurt Souman. • Chr.Gemengde zangvereniging D.E.V.uit Zalk, dirigent: Marijn de Jong • Tjaco van de Weerd, blinde organist uit Kampen, speelt enkele orgelsolo’s en hij begeleidt de samenzang. Ds. M.C. van Gurp uit Zalk opent de avond.Collecte voor Light for the World Tijdens dit concert wordt gecollecteerd voor stichting Light for the World. Deze christelijke hulporganisatie zet zich in voor mensen met een (visuele) handicap in ontwikkelingslanden. Door hen een eerlijke kans te geven op onderwijs en werk wordt hun leefsituatie stap voor stap verbeterd. Light for the World is in 2010 en 2011 uitgeroepen tot ‘Beste goede doel van Nederland’ door dagblad Trouw en haalde een tweede plaats bij de ASN Bank Wereldprijs 2014. Meer informatie over de stichting vindt u op: www.lightfortheworld.nl.

Aanvang: 20:00 uur.  Toegang is gratis!

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bovenkerk

KAMPEN - In de Bovenkerk in Kampen wordt op zaterdag 15 september een niet-ritmische Psalmzangavond met bovenstem gehouden. Hieraan werken mee de Bovenstemgroep uit IJsselmuiden en organist André Nieuwkoop. De opening en meditatie worden gedaan door ds. G. Pater

Kerk open: 18:45 uur. Aanvang: 19:30 uur. De toegang is gratis.

Schrijf reactie (0 Reacties)

openhofkampen

KAMPEN - Op zaterdag 15 september wordt in Kerkelijk Centrum “Open Hof” aan de Lelystraat een Diaconale Dag georganiseerd. Van 10.00 tot 14.00 uur worden alle belangstellenden daar van harte welkom geheten. Op deze dag wil men graag iedereen in contact brengen met de werkzaamheden van de diaconie en organisaties die zich inzetten voor de medemens. In de Hofzaal en de hal van Open Hof staan standjes, waar informatie wordt verstrekt over activiteiten in Kampen zelf. Deze stands worden bemenst door vertegenwoordigers van o.a. Diaconie Open Hof, Zorgsaam, de Voedselbank, Stichting Kampen/Hongarije en het AZC. Maar natuurlijk is er ook aandacht voor de medemens, (ver) buiten onze landsgrenzen. ZWO (afkorting van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) en Kerk in Actie verstrekken graag informatie over hun werkzaamheden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

41004061 2140752719511563 1017650324208353280 n

Schrijf reactie (0 Reacties)

e4728ec0d902304052bce79ee01d5eb5fd6a8576

KAMPEN - Donderdag 6 september om 12.00 uur start de eerste Middag Pauze Dienst van het Leger des Heils na de vakantieperiode. Deze staat o.l.v. Anne Nijenhuis uit Emmeloord. De toespraak zal gaan over de 'geestelijk wapenrusting'... en het thema is: Zonder strijd geen overwinning ! Een korte dienst van 45 minuten, samenzang en een bemoedigend woord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

westerkerk

KAMPEN - In de Westerkerk start binnenkort een serie van 10 Bijbelstudies waarbij u zich kunt gaan verdiepen in teksten die gaan over de TempeL.  De Tempel in Jeruzalem is een rode draad in de hele Bijbel. Voor de Kerst worden teksten gelezen over de Tempel uit het Oude Testament, na de Kerst uit het Nieuwe Testament. Al deze teksten samen geven een verrassend doorkijkje in de blijde boodschap van het evangelie. Gespreksleider is ds. Wilbert Dekker. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

f2dc50e4c99216fbee9dbdd81153c43cc7782cdf

KAMPEN - De Rank organiseert op donderdagavond 13 september een boekpresentatie met aanbiddingsconcert. Tanneke Dorgelo gaat spreken over het thema van haar nieuwe dagboek ‘Leven aan zijn hart’ en Julian Goedhart zal de aanbidding leiden. Iedereen is van harte welkom. Leven aan zijn hart is het tiende boek dat Tanneke Dorgelo uit IJsselmuiden geschreven heeft. Het is een 365-dagen dagboek voor vrouwen en wordt uitgegeven door uitgeverij Ark Media. De 365 overdenkingen gaan over thema’s als intimiteit met God, overgave aan Hem, stralen voor God en Hem aanbidden. Het dagboek nodigt uit om verder te groeien in liefde voor en verlangen naar de Here Jezus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wandel

KAMPEN - Kampen kent een dynamische geschiedenis. In de late Middeleeuwen een Hanzestad die zich kon meten met Amsterdam; in de Reformatietijd verschoven van remonstrants naar contraremonstrants; in de vroege 20e eeuw een van de relatief weinige middelgrote steden in Nederland die een substantiële christelijke arbeidersbevolking behielden. Verschillende werelden raakten elkaar, binnen de beperkte ruimte van de (zeewerende!) stadswallen: de militairen van het garnizoen, van juffrouw Hendriks bij de brug maar evengoed van de liberale Kamper Courant en de Schouwburg; met een joodse gemeenschap, calvinisten van diverse kleur; de Theologische School in de Oudestraat; nonnen in habijt naast de Buitenkerk, en op dat alles kritisch commentaar van vrijdenkers als “meester Chris” en W.F. Hermans. Beschrijvingen van dit bonte geheel zijn er vele.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel 1

iIJSSELMUIDEN - Interkerkelijke vrouwenbijbelstudiegroep Adventus begint het nieuwe seizoen met een open morgen op woensdag 19 september in de Oosterholthoeve te IJsselmuiden.

Janneke Burger zal spreken over het thema “Houvast".  Inloop: vanaf 9.00 uur Opening: 9.15 uur. De ochtend zal tot 11.15 uur duren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Cantatedienst 20180909

KAMPEN - Zondag 9 september vindt er na de zomerperiode  een Cantatedienst plaats in de Burgwalkerk. Ditmaal zal cantate BWV 26 'Ach wie flüchtig, ach wie nichtig' ten gehore worden gebracht. Medewerkers aan deze cantatedienst zijn: ds. Jos van der Sterre, sopraan Joalien van den Houten, alt Hilka IJzerman, tenor Aart Mateboe, basLars Terray, organist Sander van den Houten en het Bachkoor & -orkest Kampen Onder leiding van Bob Vaalburg. De dienst begint om 17.00 uur. De toegang is gratis, een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te betalen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

b2c8def3117d7bdcd6e38dc613bf9b925816acc0

KAMPEN - Houd je van zingen? Welkom op het reformatorisch jongerenkoor ‘Omnia Cum Deo’! Dit is een enthousiast jongerenkoor met leden tussen de 16 en 40 jaar. De eerste repetitieavond is woensdag 5 september. Wil je een keer ervaren hoe een kooravond gaat? Kom gerust een woensdagavond mee zingen. Het koor repeteert iedere woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in het Hoornbeeck College in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

14191932 1777784352507348 1696711152087833415 n

IJSSELMUIDEN - Loop jij rond met vragen als: Wat is nog de zin van het leven? Waarom is er zoveel lijden? Is er iets na dit leven? Bestaat er een God? Wie is toch die Jezus waar christenen zo enthousiast over zijn?

Voor wie zich herkent in één van deze vragen is de Alpha-cursus misschien wel geschikt. De Alpha-cursus is een korte kennismaking met het christelijk geloof. In 11 weken (één vaste avond per week) en een kort weekend (vrijdagavond en zaterdag) worden een aantal basisprincipes uitgelegd. Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn: Wie is Jezus? Waarom stierf hij aan het kruis? Waarom zou ik de Bijbel lezen? Waarom zou ik bidden? Hoe leidt God mijn leven?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bovenkerk

KAMPEN - In de Bovenkerk in Kampen wordt op zaterdag 15 september een niet-ritmische Psalmzangavond met bovenstem gehouden. Hieraan werken mee de Bovenstemgroep uit IJsselmuiden en organist André Nieuwkoop. De opening en meditatie worden gedaan door ds. G. Pater

Kerk open: 18:45 uur. Aanvang: 19:30 uur. De toegang is gratis.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Overdagkoor1

KAMPEN - Na de zomer zin in iets nieuws? Het gemengd Christelijk Overdagkoor houdt op 11 en 18 september open ochtenden. Het koor repeteert elke dinsdagochtend onder leiding van Marijn de Jong, van 9.00 tot 11.00 uur in de Botermarktzaal van het Broederhuis, ingang Broederstraat te Kampen. Het Christelijk Overdagkoor is een enthousiast en groeiend koor en kent een open sfeer. Daardoor voelen nieuwe deelnemers zich snel thuis. Het afwisselende repertoire bestaat uit Engelstalige en Nederlandstalige liederen afkomstig uit verschillende tradities. Aanmelden voor de open ochtenden wordt op prijs gesteld, maar gewoon binnenlopen kan ook.

Meer inlichtingen: bezoek: www.christelijkoverdagkoor.nl,

Schrijf reactie (0 Reacties)

604

KAMPEN -  Urker Mans Formatie geeft op zaterdag 8 september een concert in de Bovenkerk te Kampen. Aanvang 19.30 uur. De Urker MANS Formatie is een unieke groep van 13 schitterende zangstemmen onder leiding van de ervaren dirigent Martin Mans. De tenoren en bassen hebben een jarenlange ervaring op zanggebied en beschikken over een schitterend, stoer stemgeluid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lutherse kerk

KAMPEN - In het buitenland kom je het regelmatig tegen: een kerk waar je zo maar even binnen kunt wandelen  om rond te kijken of  een kaarsje te branden. Of gewoon de mogelijkheid even in de bank te kunnen gaan zitten om een moment van rust te kunnen ervaren.  Ook in Kampen lijkt er een toenemende behoefte aan zo’n plek.

Daarom stelt de Lutherse Kerk elke zaterdag haar deuren open. In de periode april t/m oktober kunt u tussen 13:00 en 16:00 uur geheel vrijblijvend binnenlopen in de kerk aan de Burgwal 85.

Schrijf reactie (0 Reacties)

81c1aa44c7036b64e27c265139cdac791381f29c

KAMPERVEEN - Vanaf september worden er in het kerkje in Zuideinde elke eerste zondag van de maand diensten gehouden met een compleet andere opzet dan de huidige kerkdiensten. Het zijn de zogenoemde E-meetings. De E staat voor everybody, een meeting dus voor iedereen, jong en oud, klein en groot. Maar met name jongeren zullen door de opzet van de E-meeting worden aangesproken. De bijeenkomst zal ongeveer een uur duren.

In een kerkdienst is er vaak vooral sprake van ‘eenrichtingsverkeer’ waarbij de spreker zich richt tot de bezoekers van de bijeenkomst. Het ‘eenrichtingsverkeer’ moet veranderd worden in een wisselwerking tussen bezoekers en spreker waardoor de bezoekers actiever bij de dienst betrokken worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)