zwart

KAMPEN -  Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei aanstaande geeft de bekende organist Jaap Zwart een orgelconcert op beide orgels van de Bovenkerk te Kampen. Het concert begint om 16.30 uur. De toegang bedraagt 10 Euro. Dat is inclusief het programmaboekje. Voor jeugd en 65+ gelden aangepaste tarieven. 

Jaap Zwart is één van de organisten die vaak een plekje in deze serie van de Bovenkerk heeft. Hij vestigt door een Prealudium van Hermann Schroeder de aandacht op het koororgel, gebouwd door de fa. Reil, dat nu 20 jaar in deze kerk staat opgesteld en laat horen dat vooral ook Bach uitstekend op dit instrument gedijt. Tevens legt hij al op het koororgel verbinding met Hemelvaart. Die lijn zet hij op het hoofdorgel voort, door werken van Jan Zwart en Samuel de Lange te programmeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BIJBEL4

WILSUM - In de middagdienst van  zondag 26 mei zal er de gereformeerde kerk te Wilsum een themadienst onder de noemer 'Rondreis door de Bijbel'. In deze dienst zal het bijbelboek Exodus besproken worden. De grote lijnen en de bedoeling van dit boek wordt via een powerpoint gepresenteerd. Er worden ook vragen behandeld die zijn opgestuurd. Zoals: Waarom is er zoveel geweld in Exodus? Hoe is dat te rijmen met God die liefde is? Hoe zit het met de verharding van het hart van Farao door God? Kreeg Farao wel een eerlijke kans?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel 1

KAMPEN -   Op dinsdag 4 juni worden in Kampen de laatste lessen van dit seizoen gegeven van de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland. Een cursus voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

TVG Kamepn

KAMPEN - Wie zich grondig wil verdiepen in het christelijk geloof, is bij de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden voor de regio IJsselland aan het juiste adres. Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen. Dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. Aandacht is er hoe mensen en stromingen vandaag denken en hoe dat geloven en het dagelijks leven beïnvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat en gemeenteopbouw  wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. De docenten zijn vaktheologen. De kosten voor deze  theologische cursus zijn € 225,- per lesjaar van 65 lesuren. Eerste lesavond dinsdag 10 september 2019.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

60866468 2195052327472859 3978168657116135424 n

Schrijf reactie (0 Reacties)

56451943 366723650606139 5837134483983171584 n

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoeksteenkerk

IJSSELMUIDEN - Op zondag 26 mei om 14.30 uur in er in de Hoeksteen een kerkdienst voor anders begaafden. Als bijzondere gasten worden de leden van het orkest Melodica uit de Noordoostpolder ontvangen. Dit is een orkest voor mensen met een verstandelijke beperking. Melodica bestaat uit maximaal 40 leden, die allen spelen op keyboards.  

Voorganger deze zondag is dominee A.H. van Veluw. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken.

Schrijf reactie (0 Reacties)

dauw

Elke zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u bij LocoFM luisteren naar Pure Praise. Het brengt je de beste praise and worship. Ingrediënten die we je aanbieden zijn liederen uit opwekking, Nederlandstalige praise en worship. Op zondagmiddag 12 mei ontvangt Willem Rietberg de bandleden van DAUW. Maak kennis met de kenmerkende gitaarsound van Arjan, geniet van de bas-loopjes van Robert, krijg energie van het drumwerk van Thamas en en vind herkenning in de songteksten van Rémon die gaan over God, Liefde, Geloof, Twijfel, Onrust, Vrede, Hoop en Verlangen naar wat nog komen gaat! Vrijdag 17 mei presenteert DAUW de CD ''Iets of Iemand'' in 't Danshuus in IJsselmuiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Levensbron pand VvV Kampen

KAMPEN – ‘Komende zondag is het Moederdag. Dus wat is er passender dan op Moederdag te preken over ‘God als moeder’?’ zo vraagt voorganger Anneke van der Velde zich hardop af. Iedereen is welkom in Levensbron aan de Vloeddijk. De dienst begint om 10.15 uur. Anneke houdt ervan om haar preken toe te spitsen op de actualiteit. ‘Aanstaande zondag, 12 mei, is het Moederdag en ga ik voor. Ik wil het dan graag hebben over 'God als moeder'. In de Bijbel wordt verschillende malen over de moederlijke kenmerken van God gesproken. Bijvoorbeeld in Jesaja 66:13 'Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten...' Wie dus een ‘ander’ cadeautje voor moeder zoekt: maak samen met haar eens een kerkdienst van de Vrijzinnigen bij, zo merkt Anneke wervend op.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

b 800 600 0 00 images Affiche 20190512

KAMPEN - Met bijna de dubbele lengte van een ‘gewone’ cantate kunt u in de Burgwalkerk te Kampen luisteren naar het prachtige werk van Bach: BWV 146, Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen. De cantate werd geschreven voor de derde zondag na Pasen, Jubilate (Verheugt u). Jubilate is ontleend aan de tekst van Psalm 66: “Heel de aarde, juich voor God”. 

Zondag 12 mei 17.00 uur, Burgwalkerk. De toegang is gratis, een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te betalen. Hartelijk welkom!

Schrijf reactie (0 Reacties)

leger des heils

KAMPEN - De Middag Pauze Dienst van het Leger des Heils in Kampen staat donderdag 9 mei o.l.v. Luitenant Kolonel Jo Hulsman. Jo Hulsman was een bakkers-dochter... en haar ouders dachten vroeger dat ze (eenmaal volwassen geworden) de bakkers-zaak wel zou overnemen..... Maar 't liep anders: Jo zag op straat het Leger des Heils...muzikanten die speelden en ook zongen en sommigen getuigden wat het geloof in Jezus Christus voor hen persoonlijk betekende. Over 'dat geloof' wilde ze graag meer weten.....

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

joh de heer

KAMPERVEEN - Zondag 19 mei is er in de Gereformeerde Kerk in Kamperveen, Zuideinde West 12, een Johannes de Heer zangdienst. Een gewone kerkdienst waar alleen gezongen wordt uit de bundel van de Johannes de Heer. Aanvang van de dienst is 9.30 uur. Voorganger is dhr. J.C. v.d. Hart uit Kampen. 

Iedereen is van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)

koorconcert

KAMPEN -  Wat gebeurt er als twee voorzitters van tweegemengde koren elkaar treffen. Precies, dan is het idee van  samen een concert geven al snel geboren. En op woensdag 22 mei a.s. is het dan zover. Dan zal het Hervormd Kerkkoor Kampen o.l.v. Harry Hamer samen met Vox Vivenda o.l.v. Peter Overduin uit Voorthuizen een concert in de Bovenkerk in Kampen verzorgen. Als bezoeker wordt u getrakteerd op 2 koren die uiteraard afzonderlijk een aantal liederen ten gehore brengen, maar de koren zullen ook samen zingen. Dan ontstaat er een koor van zo’n 160 stemmen, dat samen het lied “Als ’t bazuingeschal des Heren klinkt” zal zingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DABAR

ELBURG - Heb jij al plannen gemaakt voor aankomende zomervakantie? Backpacken? Lekker relaxen? Een leuk vakantiebaantje? Of wil je iets wat nog veel uitdagender is? Meld je dan aan voor Dabar Elburg! Samen met een team van leeftijdsgenoten twee weken evangelisatie- en recreatiewerk op camping Veluwestrandbad in Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

westerkerk

KAMPEN - “Hoe zou de kerk eruit zien als je de voorganger weg zou halen? En de muziek, aanbidding, gebouwen, programma’s, rituelen en ceremonies, ja zelfs de zondagsschool? Wat blijft erover? Het antwoord op de vraag wat er overblijft, is de ware kracht van je gemeente. Het antwoord op die vraag laat zien hoe gezond je kerk is. Want ‘kerk zijn’ gaat niet om de voorganger, niet om de dagelijkse gang van zaken en niet om de programma’s. Het gaat erom hoe we Christus kunnen leren kennen en in Hem kunnen groeien, hoe we met elkaar verbonden zijn, en hoe we Hem dienen, binnen en buiten onze kerkmuren.” – Richard Krecjir

Wat blijft er over als alle uiterlijke vertoon wegvalt? Die vraag staat centraal op vrijdag 10 mei in De Westerkerk in Kampen.. Het exacte programma wordt nog niet bekend gemaakt, maar de dienst staat wel in het teken van Noord-Korea, dat nummer één staat op de Ranglijst Christenvervolging.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

westerkerk

KAMPEN - Op zondag 12 mei om 17.00 uur wordt in de Westerkerk een WesterPLUSdienst gehouden. De dienst staat onder leiding van ds. W.L. Dekker. Muzikale medewerking verleent het Chr. Mannenkoor Ailanthus o.l.v. Geurt Souman en het orgel wordt bespeeld door Herman Kamp.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Jeugddienst 5 meiKAMPEREILAND - Zondag 5 mei om 19.30 uur is er weer een jeugddienst. Het thema is Bevrijdingsdag! Hoe vrij ben jij?. Spreker deze avond is Bram van Putten en de muzikale begeleiding zal worden gedaan door de band Applemouse. De liederen die deze avond muzikaal worden begeleid zijn een mix tussen opwekking en popnummers. De teksten van de gekozen popnummers zijn zeker toepasbaar binnen de kerk. De collecte is voor Opendoors.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

122b07d9b144d31cf83fe071352db7e0b7a6d286

KAMPEN - Gospelkoor Joyful Sound uit Kampen gaat in het weekend van 18 en 19 mei naar Ameland. Op zaterdagavond geeft het koor het concert 'Testify to love' in de recreatieruimte van vakantiepark Klein Vaarwater in Buren. Zondagochtend wordt er gezongen in de hervormde kerk in Hollum, tijdens in de kerkdienst van 10:45 uur. De dirigent van het enthousiaste koor komt al meer dan 20 jaar elk jaar als badgast naar het eiland en geniet dan van de gastvrijheid en vriendelijkheid van de Amelanders. Twee jaar geleden bedacht hij dat hij graag wat terug wilde geven aan de eilandbewoners en kwam op het idee met het koor een weekend op Ameland door te brengen. Het hele koor, waaronder veel regelmatige Ameland-bezoekers, was enthousiast en keek er naar uit om een mooi weekend samen te hebben, maar vooral ook om door middel van muziek een blijk van waardering te geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

buitenkerk

KAMPEN - In de Buitenkerk begint op zondag 5 mei om 10.00 uur een oecumenische dienst van de Rooms-katholieke parochie en de protestantse wijkgemeente Open Hof.  Pastor Hans Schoorlemmer verzorgt in deze dienst de liturgieen ds. Kasper Jager de verkondiging. De lezingen komen uit Jeremia 32:36-41 en Lucas24:35-48. Bram Brandemann speelt op het orgel en Marijke de Kleine dirigeert een oecumenisch samengesteld koor.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2fdc87a595f73a0da47679f14ec57c4abf2b99b0

Schrijf reactie (0 Reacties)