flyer lezing 20181123 212x300

ZWOLLE - Op initiatief van de parochie Thomas a Kempis wordt op vrijdag 23 november een lezing gehouden over paus Franciscus door Christian van der Heijden. Paus Franciscus ontroert en inspireert, maar roept ook felle kritiek op. Christian van der Heijden studeerde economie, theologie en wijsbegeerte en is bekend door zijn redactioneel werk voor de KRO en de site Katholiek Nederland. Van zijn hand zijn inmiddels vijf boeken verschenen over paus Franciscus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuur klein

KAMPEN – In twee jaar tijd las een grote groep mensen van verschillende achtergronden de Bijbel van kaft tot kaft. Aan het einde was één ding duidelijk: ze wilden meer. Dus is de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder dit seizoen gestart met de serie ‘De Bijbel: boeiend en bizar’. Maandag 19 november vindt vanaf 19.30 uur in Levensbron aan de Vloeddijk alweer de derde van de zeven geplande avonden plaats. Iedereen is welkom en meedoen is gratis!

'Na de aardbeving was er vuur, maar God bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries...' Een passage uit I Koningen 19 : 1-21: Elia op de berg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

45355528 210558926510829 2678597482757226496 n

Schrijf reactie (0 Reacties)

rabijn

KAMPEN - Rabbijn Wim van Dijk uit Amsterdam is dinsdag 27 november te gast in het Open Hof. Op deze avond vertelt rabbijn Wim van Dijk tover hoe de teksten over ‘God en geweld’ binnen het jodendom, vroeger en nu, worden gelezen. Hoe letterlijk moeten deze teksten worden genomen? En hoe verhoudt zich de 'liefhebbende' God tegenover de 'wrekende' God? Rabbijn Wim van Dijk geeft aan de avond met gitaar en stem ook nog een joods-muzikale invulling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IJSSELMUIDEN - De Passage komt dinsdag 20 november om 19.45 uur bijeen in Ger. Kerk De Bron aan de Dijkgraafstraat 5. Mevrouw I. Bol van Goedzorg Fysiotherapie is aanwezig met een presentatie over "Fysiotherapie voor ouderen". Gasten zijn van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstcon

IJSSELMUIDEN - Op donderdag 13 december 2018 geeft het Christelijk Gemengd Koor “Shalom” uit IJsselmuiden samen met het Mannenkoor “ ‘t Vechtdal ” uit Hardenberg een kerstconcert in het kerkelijk centrum “de Hoeksteen” Goudplevier 103 in IJsselmuiden, aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur.

Het koor zegt een mooi programma te hebben samengesteld met veel samenzang. De toegang is vrij, wel wordt er een collecte gehouden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

lampion 1509663 1280

KAMPEN – 'Sint Maarten, Sint Maarten...' Toepasselijker dan dit kan de Vrijzinnige kerkdienst van 11/11, zondag aanstaande, niet zijn. En nee, je hoeft geen eigengemaakte lampionnen mee te nemen en we delen ook geen snoep uit. De Vrijzinnige dienst van zondag 11/11 wordt door gastvoorganger Gea Feddes verzorgd en staat, omdat het nu eenmaal de elfde van de elfde is, geheel in het van rijkdom, hebzucht en Sint Maarten. Iedereen is vanaf 10 uur welkom in Levensbron aan de Vloeddijk 62 te Kampen. Voorganger Gea Feddes: 'Aanstaande zondag zullen wij stilstaan bij de vraag 'Wat is rijkdom nu eigenlijk?' Is dat het verzamelen van veel spullen, zoals de rijke boer dat uit de gelijkenis van Jezus deed, of is rijkdom ook te vinden in andere zaken in het leven?'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zus

KAMPEN - Op vrijdagavond 16 november viert ZussenRood met zo’n 400 vrouwen feest in de Stadsgehoorzaal in Kampen. Dit interkerkelijke initiatief bestaat namelijk 5 jaar. Henk Binnendijk, bekend auteur en veelgevraagd spreker, komt vertellen over ‘Leven dichtbij God’. Alle vrouwen uit Kampen, IJsselmuiden en omstreken zijn van harte uitgenodigd voor dit feest. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

joh de heer

ZUIDEINDE - Op zondag 18 november wordt er weer een Johannes de Heer dienst gehouden in het kleine kerkje in Zuideinde. Er wordt in die dienst uitsluitend gezongen uit de bundel JdH. De liederen worden via de beamer vertoond op het scherm voor in de kerk.

De dienst begint op 18 november om half tien (9.30 uur). Voorganger is ds.J.Bruijn uit ’t Harde. Het thema van de dienst luidt: ‘Werkzaam geloof’.

Schrijf reactie (0 Reacties)

meezingen

ELBURG - Op zaterdag 1 december a.s. organiseert muziekuitgeverij Promusic uit Doornspijk opnieuw een grote landelijke scratchdag, of in gewoon Nederlands meezingdag. Centraal staat die dag het bekende Kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’ van de bekende componist en pianist Johan Bredewout. De teksten voor dit oratorium zijn van de hand van Hans de Ruiter. Iedereen die van zingen houdt, kon zich voor deze dag opgeven, van jong tot oud. Onder de inspirerende leiding van dirigent André van Vliet wordt ’s ochtends en ’s middags gerepeteerd. Alle deelnemers hebben de muziek thuis al vooraf ingestudeerd aan de hand van muziek en een cd. ’s Middag volgt de integrale uitvoering van dit grootse werk met het koor, orgel, piano en orkest.  Daarnaast zal het grote koor nog enkele kerstliederen ten gehore brengen en is er samenzang van bekende kerstliederen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Anneke van der Velde

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN  – In vier avonden bespreekt Anneke van der Velde, voorganger van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder (VvV), het boek ‘God en ik: wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel’ van Alain Verheij. De tweede avond is op dinsdag 13 november en gaat over 'Alledaagse rituelen' en 'Radicaal puberen'.

Alain Verheij (1989) is schrijver, journalist, blogger, dominee en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. Hij studeerde Theologie en Bijbelstudies, is gespecialiseerd in de Hebreeuwse Bijbel, lid van het Theologisch Elftal van Trouw en is een van de curatoren van de Blendle-rubriek Geest. Wekelijks is hij als huisdeskundige op het gebied van religie te horen bij 'De Ochtend' op Radio 1.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

b 800 600 0 00 images 45276507 551084228683808 16772976867278848 o

Schrijf reactie (0 Reacties)

westerkerk

KAMPEN - ‘Zingend naar de zondag’ in de Westerkerk in Kampen wil een korte laagdrempelige samenkomst zijn waarin samenzang, meditatie en het beluisteren van een koor of muziekgezelschap centraal staan. Zaterdag 17 november verleent Herv. Mannenkoor IJsselmuiden Grafhorst o.l.v. Freddy Veldkamp medewerking aan deze dienst.

Predikant Luitenant Eric Kamperman verzorgt de meditatie. Aanvang 19.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

arise

KAMPEN - Op vrijdag 14 december 2018 het Arise u graag van harte welkom op een concert in de Onze Lieve Vrouwe Of Buitenkerk Kampen van Kampen. Het koor brengt voor u - met begeleiding van Musica Michaelis - de prachtige cantate 'Uns ist ein Kind geboren' van ( ws) J.S.Bach, het sprankelende 'Ihr lieben Hirten, fürchtet auch nicht' van Hammerschmidt en delen uit de Jahreszeiten van J. Haydn. Musica Michaelis zal delen uit de orkestsuite nr 2 van Bach uitvoeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

MUSICA

KAMPEN - Het Kamper kleinkoor ‘Musica Religiosa’ viert tijdens een feestelijk concert op vrijdag 16 november in de Bovenkerk van Kampen, haar 10-jarig bestaan. Tijdens de afgelopen jaren heeft het koor zich ontwikkeld tot een kwalitatief vooraanstaand kleinkoor. De programmering staat bekend om de inspirerende liederen waarbij de koorklank de woorden van het lied een extra dimensie geeft. Het doel van ‘Musica Religiosa’ is het streven naar het uitvoeren van vocale muziek op een zo hoog mogelijk niveau.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cantatedienst1

KAMPEN - Op zondag 11 november wordt er opnieuw een Cantatedienst gehouden in de Burgwalkerk. U kunt ditmaal luisteren naar cantate BWV 8, Liebster Gott, wenn werd ich sterben?
In deze novembermaand nadert Eeuwigheidszondag, de zondag waarop alle gestorvenen herdacht worden. De cantate werd geschreven voor de 16e zondag na Trinitatis (24 september 1724) en de bijhorende evangelielezing (Lucas 7 : 11 – 17) vertelt  over de opwekking uit de dood van de jongen uit Naïn, de enige zoon van een weduwe.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Amaze

IJSSELMUIDEN - Er is een nieuwe Lofprijzingsavond in aantocht. Het initiatief van IJsselpraise dat kerkmuren overstijgt zal op zaterdag 10 november gehouden worden in het schoolgebouw van Ichthus College VIA. Het is gratis toegankelijk. Op de Lofprijzingsavond zal de bevlogen spreker Karim Landoulsi stilstaan bij het thema ‘Passie’. Daarnaast zal er ook op deze avond veel ruimte voor (samen)zang van praiseliederen zijn. Muzikale medewerking zal verleend worden door Amaze!.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

heoksteen ijsselmuiden

IJSSELMUIDEN - Veel mensen geloven nog wel in de hemel. Maar wie gelooft er nog in de hel? Hoe zouden we ons dat moeten voorstellen? En hoe verhoudt zich dat tot de liefde van God? Wat zegt de Bijbel eigenlijk precies over hel en dodenrijk? En waar komen die lugubere voorstellingen van de hel eigenlijk vandaan?

Dr. Bert van Veluw heeft zich in dit onderwerp verdiept en geeft hierover een powepointpresentatie tijdens een thema-avond op woensdag 21 november in De Hoeksteen aan de Goudplevier 103 in IJsselmuiden. Aanvang 20.00 uur (vanaf 19.45 koffie en thee.)

Schrijf reactie (0 Reacties)

augus

KAMPEN - Vorig jaar werd de Reformatie van Luther herdacht. Maar achter Luther staat de grote kerkvader van het Westen: Augustinus (354-430). “Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U”, is zijn bekendste uitspraak. Donderdag 15 november wordt in de Westerkerk een avond gehouden over het leven van Augustinus. at maakt dat hij vandaag de dag  nog geciteerd wordt? Waarin kan zijn leven tot inspiratie zijn om in deze tijd christen te zijn?Gespreksleider is ds. Wilbert Dekker. De avond begint om 20.00 uur.

In zijn jeugd had hij niet veel met de kerk op. Later bekeerde hij zich door de prediking van Ambrosius in Milaan. Voor zijn moeder Monica, die zeer gelovig was, was ditgebedsverhoring. Hij schreef veel boeken. Maar hij was vooral ook man van de praktijk. Als bisschop in Noord-Afrika stichtte hij een leefgemeenschap en raakte hij betrokken in veel kerkelijke conflicten. Hij was een veelzijdig man in een turbulente tijd.

Er wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro.

Voor meer informatie: www.ventkampenijsselmuiden.com

Schrijf reactie (0 Reacties)

sing in 2018 1jpg

KAMPERVEEN - Op zaterdagavond 24 november om 19.30 uur is er een zangavond in de hervormde kerk aan de Hogeweg 49 te Kamperveen. Samen wordt gezongen en geluisterd over de verwachting van Jezus komst en wederkomst. De Marimbagroep van Familie van der Maaten en organist Jan Willem van der Maaten uit Oostendorp zorgen voor de muzikale begeleiding. Marco van der Spek uit IJsselmuiden spreekt over het thema Verwachting…

Je bent van harte uitgenodigd om de komende adventstijd op deze manier te beginnen!

Schrijf reactie (0 Reacties)