bijbel 1

KAMPEN - Open Doors organiseert jaarlijks een Nacht van Gebed. Met opzet ’s nachts, omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. De Nacht van Gebed 2019 is dit jaar in de nacht van 21 op 22 juni. Honderden christenen in Nederland en Vlaanderen doen mee. Aan de hand van filmpjes, verhalen en concrete gebedspunten bidden ze voor hun vervolgde geloofsgenoten uit diverse landen. Ook in Kampen wordt meegedaan aan de Nacht van Gebed.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GERT

KAMPEN - Op Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni, geeft Gert van Hoef een orgelconcert op beide orgels van de Bovenkerk te Kampen. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang bedraagt 10 Euro. Voor 65+ en jongeren gelden lagere tarieven. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

b92d20c5d93030065b78ec6f4bae47f94384e994

KAMPEN - U bent van harte uitgenodigd voor de Brugdienst op zondag 9 juni om 19.00 uur in de Bovenkerk. Voorganger is ds. Hans van Ark en medewerking komt van CRK Voices o.l.v. Jan Quintus Zwart. Jan Lenselink speelt op piano en Ronald IJmker bespeelt het orgel.

Schrijf reactie (0 Reacties)

BOVENKERK3

KAMPEN - Deze zomer, op maandag 15 juli en zaterdag 17 augustus 2019, geeft Martin Mans een orgelconcert in de Bovenkerk in Kampen. De organist komt regelmatig in de Overijsselse kerk en bespeelt het monumentale orgel met veel liefde. Martin is vooral bekend vanwege zijn improvisaties over uiteenlopende thema’s; van het geestelijk lied tot thema’s uit de opera, transcripties van orkestwerken en populaire songs. Kenmerkend voor zijn stijl zijn de speelse variaties op een thema met de aansluitende geniale registraties. Martin speelt improvisaties op verzoek. Bezoekers kunnen voor aanvang een verzoek indienen en bepalen hiermee mede het programma. Naast de improvisaties speelt hij populaire klassiekers zoals bijvoorbeeld de bekende Toccata en Fuga in d van Bach, de Koekoek en de Nagtegaal van Händel en de Toccata uit de 5e symfonie van Widor. Een orgelconcert van Martin Mans staat garant voor een avond vol variatie waarin de luisteraar zich goed kan vermaken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

brugdienst

KAMPEN - Kees van der Hart uit Kampen verzorgt de meditatie tijdens de Brugdienst die op zondag 2  juni wordt gehouden in de Broederkerk.  Muzikaal wordt de dienst, die om19.00 uur, begint ondersteund door het gospelkoor Salvation uit Wilsum.

Thema van de dienst is: "Leef alsof het je laatste dag is"! Iedereen is van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)

moy

KAMPEN - Op zaterdag 15 juni start om 19:30 uur het benefietconcert voor stichting Open Doors. Deze stichting ondersteunt vervolgde christenen in landen zoals Noord Korea. Joyful Sound koorlid Ewald Pikkert zal in oktober voor en namens deze stichting in Zuid Korea acties gaan voeren en de Muskathlon lopen om deze christenen te ondersteunen.  Joyful Sound wil dit doel ook ondersteunen en geeft daarom een benefietconcert, waarbij de inkomsten uit de collecte en acties in de pauze en na afloop voor 100% naar Open Doors gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

openhofkampen

KAMPEN - Op uitnodiging van de commissie Leerdiensten Torah en Evangelie (LTE) van de protestantse kerk Open Hof wordt er een Open Sjoeldienst gehouden op vrijdag 21 juni. Die Open Sjoeldiensten worden eens per maand gehouden, telkens ergens anders in het land, onder leiding van de Amsterdamse rabbijn Tamarah Benimah met ondersteuning van Alexander de Vries als chazzan(voorzanger). Nu dus in Kampen en iedereen is van harte welkom, volwassenen maar zeker ook kinderen! De avond is bedoeld om samen te ervaren hoe het toegaat in de synagoge op vrijdagavond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jeugddienst 2 juni 2019

KAMPEREILAND - Zondag 2 juni om 19.30 is er een jeugddienst in de Hervormde kerk op Kampereiland.. Als thema staat centraal: De kracht van de heilige Geest. Spreker deze avond is ds. Wouter Smit uit Zwolle. De muzikale begeleiding zal worden gedaan door de band: Eatern Way. Collecte is deze avond bestemd voor: The Gideons International. Iedereen is van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)

buitenkerk

KAMPEN - Zaterdagavond 1 juni geeft het Bussums Vocaal Ensemble 'Voices' o.l.v. Piet Philipse samen met organist Bram Brandemann een concert in de Buitenkerk. Het programma bestaat uit kerkmuziek door de eeuwen heen en komt in de oude Buitenkerk heel goed tot haar recht. Organist Bram Brandemann improviseert op het prachtige Hinsz-orgel over bekende liederen. 

Het concert obegint om 20.00 uur. De entree is gratis, bij uitgang een collecte. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

openhofkampen

KAMPEN - Op zondagochtend 26 mei wordt het een bijzondere dienst gehouden in Open Hof. De musical “Je geld of je leven”zal ten uitvoer worden gebracht. Aan de musical werken zowel jonge als oudere gemeenteleden mee. Het belooft ook deze keer een indrukwekkende en feestelijke viering te worden.

Aanvang 09.30 uur. De dienst staat onder leiding van ds. KasperJager.

Schrijf reactie (0 Reacties)

westerkerk

KAMPEN - Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier wordt bij stilgestaan in de cursus “Luisteren naar Gods stem” door middel van lezingen, groepsgesprekken en het ‘werkelijk luisteren’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zwart

KAMPEN -  Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei aanstaande geeft de bekende organist Jaap Zwart een orgelconcert op beide orgels van de Bovenkerk te Kampen. Het concert begint om 16.30 uur. De toegang bedraagt 10 Euro. Dat is inclusief het programmaboekje. Voor jeugd en 65+ gelden aangepaste tarieven. 

Jaap Zwart is één van de organisten die vaak een plekje in deze serie van de Bovenkerk heeft. Hij vestigt door een Prealudium van Hermann Schroeder de aandacht op het koororgel, gebouwd door de fa. Reil, dat nu 20 jaar in deze kerk staat opgesteld en laat horen dat vooral ook Bach uitstekend op dit instrument gedijt. Tevens legt hij al op het koororgel verbinding met Hemelvaart. Die lijn zet hij op het hoofdorgel voort, door werken van Jan Zwart en Samuel de Lange te programmeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BIJBEL4

WILSUM - In de middagdienst van  zondag 26 mei zal er de gereformeerde kerk te Wilsum een themadienst onder de noemer 'Rondreis door de Bijbel'. In deze dienst zal het bijbelboek Exodus besproken worden. De grote lijnen en de bedoeling van dit boek wordt via een powerpoint gepresenteerd. Er worden ook vragen behandeld die zijn opgestuurd. Zoals: Waarom is er zoveel geweld in Exodus? Hoe is dat te rijmen met God die liefde is? Hoe zit het met de verharding van het hart van Farao door God? Kreeg Farao wel een eerlijke kans?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel 1

KAMPEN -   Op dinsdag 4 juni worden in Kampen de laatste lessen van dit seizoen gegeven van de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland. Een cursus voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

TVG Kamepn

KAMPEN - Wie zich grondig wil verdiepen in het christelijk geloof, is bij de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden voor de regio IJsselland aan het juiste adres. Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen. Dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. Aandacht is er hoe mensen en stromingen vandaag denken en hoe dat geloven en het dagelijks leven beïnvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat en gemeenteopbouw  wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. De docenten zijn vaktheologen. De kosten voor deze  theologische cursus zijn € 225,- per lesjaar van 65 lesuren. Eerste lesavond dinsdag 10 september 2019.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

60866468 2195052327472859 3978168657116135424 n

Schrijf reactie (0 Reacties)

56451943 366723650606139 5837134483983171584 n

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoeksteenkerk

IJSSELMUIDEN - Op zondag 26 mei om 14.30 uur in er in de Hoeksteen een kerkdienst voor anders begaafden. Als bijzondere gasten worden de leden van het orkest Melodica uit de Noordoostpolder ontvangen. Dit is een orkest voor mensen met een verstandelijke beperking. Melodica bestaat uit maximaal 40 leden, die allen spelen op keyboards.  

Voorganger deze zondag is dominee A.H. van Veluw. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken.

Schrijf reactie (0 Reacties)

dauw

Elke zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u bij LocoFM luisteren naar Pure Praise. Het brengt je de beste praise and worship. Ingrediënten die we je aanbieden zijn liederen uit opwekking, Nederlandstalige praise en worship. Op zondagmiddag 12 mei ontvangt Willem Rietberg de bandleden van DAUW. Maak kennis met de kenmerkende gitaarsound van Arjan, geniet van de bas-loopjes van Robert, krijg energie van het drumwerk van Thamas en en vind herkenning in de songteksten van Rémon die gaan over God, Liefde, Geloof, Twijfel, Onrust, Vrede, Hoop en Verlangen naar wat nog komen gaat! Vrijdag 17 mei presenteert DAUW de CD ''Iets of Iemand'' in 't Danshuus in IJsselmuiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Levensbron pand VvV Kampen

KAMPEN – ‘Komende zondag is het Moederdag. Dus wat is er passender dan op Moederdag te preken over ‘God als moeder’?’ zo vraagt voorganger Anneke van der Velde zich hardop af. Iedereen is welkom in Levensbron aan de Vloeddijk. De dienst begint om 10.15 uur. Anneke houdt ervan om haar preken toe te spitsen op de actualiteit. ‘Aanstaande zondag, 12 mei, is het Moederdag en ga ik voor. Ik wil het dan graag hebben over 'God als moeder'. In de Bijbel wordt verschillende malen over de moederlijke kenmerken van God gesproken. Bijvoorbeeld in Jesaja 66:13 'Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten...' Wie dus een ‘ander’ cadeautje voor moeder zoekt: maak samen met haar eens een kerkdienst van de Vrijzinnigen bij, zo merkt Anneke wervend op.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)