500

KAMPEN - De editie 2019 van het succesvolle Groot Nederlands Johannes de Heer Koor is vrijwel vol. Meer dan 500 zangers en zangeressen hebben zich inmiddels ingeschreven voor het landelijke projectkoor dat voor de vierde keer wordt samengesteld. De 500e deelnemer is mevrouw Kattenberg uit Kampen. Zij ontving daarvoor een feestelijke taart. Er is nog plaats voor iets minder dan 200 deelnemers en er komen dagelijks nieuwe aanmeldingen binnen via www.johannesdeheerkoor.nl. Het koor staat onder leiding van Wim en Wilbert Magré en repeteert in acht regio’s.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lustrum concert Schola CC

KAMPEN - Schola Cantorum Campensis bestaat 20 jaar en dat gaat het koor vieren op zaterdagavond 29 september met een concert in de Buitenkerk. De gezangen zijn gewijd aan het thema: Engelen. In de liturgie van de kerk worden engelen vaak genoemd en bezongen. Soms krijgen zij een naam, zoals Michaël, Gabriël en Rafaël. In de Bijbel brengen zij soms een bericht uit de hemel over, zoals Gabriël die Maria vertelt dat zij een zoon zal krijgen. Behalve dat engelen uit de hemel komen, heeft het gregoriaans op zichzelf al iets hemels, met zijn meditatieve melodieën waardoor velen geraakt worden. Aan het concert zal ook de harpiste Sara van den Brink meewerken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipsel Anneke van der Velde

 door www.attestcommunicatie.nl

KAMPEN – In twee jaar tijd las een grote groep mensen van verschillende achtergronden de Bijbel van kaft tot kaft. Aan het einde was één ding duidelijk: ze wilden meer. Dus start de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder dit seizoen met de serie ‘De Bijbel: boeiend en bizar’. Maandag 24 september vindt vanaf 19.30 uur in Levensbron aan de Vloeddijk de eerste avond plaats. Iedereen is welkom en meedoen is gratis! 'Gedurende zeven avonden lezen we vier prachtige en boeiende Bijbelgedeelten; maar ook drie vreemde en bizarre Bijbelgedeelten', vertelt voorganger Anneke van der Velde, die de avonden leidt. 'We zoomen erop in, we lezen de achtergronden en delen met elkaar wat de teksten met ons doen. Daarbij staat onze actuele, dagelijkse ervaring centraal.'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel 1

IJSSELMUIDEN - Interkerkelijke vrouwenbijbelstudiegroep Adventus begint het nieuwe seizoen met een open morgen op woensdag 19 september in de Oosterholthoeve te IJsselmuiden.

Janneke Burger zal spreken over het thema “Houvast".  Inloop: vanaf 9.00 uur Opening: 9.15 uur. De ochtend zal tot 11.15 uur duren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo GCK Kleur 125 jaar V1 e1515862162578

KAMPEN - De Christelijke Gereformeerde Kerk bestaat dit jaar 125 jaar. Dat wordt gedurende het hele jaar met allerlei activiteiten gevierd bij de Eben Haëzerkerk aan de Buiten Nieuwstraat. Voor zondag 23 september staat er een feestelijke jubileumdienst op het programma. Behalve dat er veel gasten zullen zijn, zal ook het kerkkoor “Zingend Getuigen” hun bijdrage aan deze dienst verlenen.

Deze jubileumdienst begint om 9.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bovenkerk

KAMPEN - De koren Looft den Heer uit Notter en Chr. Gem. Drechtstedenkoor Praise Him uit Dordrecht, beiden onder leiding van Jan Quintus Zwart, geven op zaterdag 22 september een benefietconcert in de Bovenkerk in Kampen. De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Deze koren hebben ook concerten gegeven rond de start van de Herberg, nu 25 jaar geleden. Naast de genoemde koren leveren Noortje van Middelkoop (panfluit), Ronald IJmker (orgel) en Kees de Bruin (vleugel) een belangrijke bijdrage.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hervormd kampereiland

KAMPEREILAND - Je bent uitgenodigd voor 'Een goed gesprek', want dat is namelijk het thema van een jeugddienst. Wil jij dat gesprek meemaken, dan ben je zondag 16 september van harte welkom in de Hervormde Gemeente Kampereiland. Aanvang 09.30 uur. Voorganger is mevrouw H. Kramer en muzikale medewerking verleent Josh van Doorn.

Deze jeugddienst wordt gecombineerd met de start van het winterwerk. Na de dienst is er koffie en thee in Ons Erf.

Schrijf reactie (0 Reacties)

885340a21f8bb6a1ba335178a4541352d76fffe9

Schrijf reactie (0 Reacties)

BIJBEL4

IJSSELMUIDEN - Gereformeerde kerk (PKN) De Bron uit IJsselmuiden begint het kerkelijk seizoen dit jaar op zondag 16 september op een bijzondere locatie: de boerderij van het echtpaar Kok aan de Noorddiepweg 4 op het Kampereiland. Na de kerkdienst in de boerenschuur zijn er allerlei activiteiten, zowel voor jong als oud. De jeugd kan ponyrijden, kussenspringen, schommelen, steltlopen, Oudhollandse spelen beoefenen of slootje springen met polsstokken. Voor de ouderen wordt er een bedrijfsexcursie georganiseerd en een film vertoond over het Kampereiland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ukien

KAMPEN - Op zaterdagavond 22 september a.s. organiseert Stichting Youth for Christ Kampen, in samenwerking met Cultureel Podium ’t Ukien een concert met Hanne de Vries & Ban.  Hanne de Vries: “Wat ik hoop te bereiken met mijn muziek is dat iedereen die het hoort ook iets van God zelf ervaart. God is de bron van het leven, mijn Schepper, de basis van alles. En daar zing ik over en getuig ik van.Het is duidelijk: Hanne de Vries (1984) is een aanbiddingsleider in hart en nieren. Hij wil graag door middel van muziek mensen helpen om Jezus te ontmoeten. Al jaren werkt hij als fulltime muzikant en reist hij door het hele land om op allerlei plekken muziek te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

joh. de heer

KAMPERVEEN - Op zondag 23 september wordt een Johannes de Heer dienst gehuden in het kleine kerkje in Zuideinde. In deze bundel staan meer dan duizend liederen. Het is moeilijk om te zeggen wat de mooiste liederen zijn. Bovendien heeft iedereen z’n eigen smaak. Maar ook deze keer zullen er bekende – en soms ook minder bekende - liederen uit de bundel gezongen worden. De liederen worden via de beamer geprojecteerd op een scherm voorin de kerk.

Ook nu is iedereen (die van zingen houdt) hartelijk welkom. De dienst begint om 09.30 uur en de predikant is ds. J.Swager uit Doornspijk.

Schrijf reactie (0 Reacties)

diaconaal

KAMPEN - Op zaterdag 15 september wordt in Kerkelijk Centrum “Open Hof” aan de Lelystraat een Diaconale Dag georganiseerd. Van 10.00 tot 14.00 uur worden alle belangstellenden daar van harte welkom geheten. Op deze dag wil men graag iedereen in contact brengen met de werkzaamheden van de diaconie en organisaties die zich inzetten voor de medemens. In de Hofzaal en de hal van Open Hof staan standjes, waar informatie wordt verstrekt over activiteiten in Kampen zelf. Deze stands worden bemenst door vertegenwoordigers van o.a. Diaconie Open Hof, Zorgsaam, de Voedselbank, Stichting Kampen/Hongarije en het AZC. Maar natuurlijk is er ook aandacht voor de medemens, (ver) buiten onze landsgrenzen. ZWO (afkorting van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) en Kerk in Actie verstrekken graag informatie over hun werkzaamheden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

40235656 976819342503532 545615400990146560 n

Schrijf reactie (0 Reacties)

BOVENKERK3

KAMPEN - Op dinsdag 18 september is er in Kampen een bezinningsconcert met Christelijk Regionaal Koor Voices, onder leiding van Jan Quintus Zwart. De overdenking wordt verzorgd door ds. Kees Kant. Het thema is ‘Klein worden voor God’. De avond wordt georganiseerd door Christenen voor Israël in de Bovenkerk, Koornmarkt 28 in Kampen.

De aanvang is om 20.00 uur. Toegang is vrij, iedereen is van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

collleger

KAMPEN - Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Kampen voor de jaarlijkse collecteweek van 26 november tot en met 1 december. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren. 

Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels, en de soepbus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

openhofkampen

KAMPEN - In de protestantse wijkgemeente Het Open Hof wordt zondag 16 september een Taizéviering gehouden. Deze viering bestaat uit liederen, stilte, bijbellezing, het Onze Vader en een psalmgebed.

De viering begint om 18.50 uur met inzingen en duurt tot ongeveer 19.45 uur en wordt begeleid door een groepje van muzikanten. Welkom!

Schrijf reactie (0 Reacties)

westerkerk

KAMPEN - Identiteit is een belangrijk thema geworden: wie ben je? Aan de hand van het Johannes-evangelie wordt o.a. deze vraag besproken tijdens een avond in de Westerkerk op donderdag 27 september. Gespreksleider is dr. Hans Burger. Hij is Universitair docent systematische theologie, Theologische Universiteit Kampen. De avond begint om 20.00 uur en voor deelname wordt een bijdragen van 5 euro gevraagd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

light

ZALK - Op zaterdagavond 29 september 2018 vindt in de Nederlands Hervormde kerk te Zalk een koor- en samenzangavond plaats entree is gratis. Er zal een collecte gehouden worden. De opbrengst hiervan is voor de Stichting Light for the World.

Aan dit concert werken mee: • Chr. Mannenkoor Ailanthus uit Wezep, dirigent: Geurt Souman. • Chr.Gemengde zangvereniging D.E.V.uit Zalk, dirigent: Marijn de Jong • Tjaco van de Weerd, blinde organist uit Kampen, speelt enkele orgelsolo’s en hij begeleidt de samenzang. Ds. M.C. van Gurp uit Zalk opent de avond.Collecte voor Light for the World Tijdens dit concert wordt gecollecteerd voor stichting Light for the World. Deze christelijke hulporganisatie zet zich in voor mensen met een (visuele) handicap in ontwikkelingslanden. Door hen een eerlijke kans te geven op onderwijs en werk wordt hun leefsituatie stap voor stap verbeterd. Light for the World is in 2010 en 2011 uitgeroepen tot ‘Beste goede doel van Nederland’ door dagblad Trouw en haalde een tweede plaats bij de ASN Bank Wereldprijs 2014. Meer informatie over de stichting vindt u op: www.lightfortheworld.nl.

Aanvang: 20:00 uur.  Toegang is gratis!

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bovenkerk

KAMPEN - In de Bovenkerk in Kampen wordt op zaterdag 15 september een niet-ritmische Psalmzangavond met bovenstem gehouden. Hieraan werken mee de Bovenstemgroep uit IJsselmuiden en organist André Nieuwkoop. De opening en meditatie worden gedaan door ds. G. Pater

Kerk open: 18:45 uur. Aanvang: 19:30 uur. De toegang is gratis.

Schrijf reactie (0 Reacties)

openhofkampen

KAMPEN - Op zaterdag 15 september wordt in Kerkelijk Centrum “Open Hof” aan de Lelystraat een Diaconale Dag georganiseerd. Van 10.00 tot 14.00 uur worden alle belangstellenden daar van harte welkom geheten. Op deze dag wil men graag iedereen in contact brengen met de werkzaamheden van de diaconie en organisaties die zich inzetten voor de medemens. In de Hofzaal en de hal van Open Hof staan standjes, waar informatie wordt verstrekt over activiteiten in Kampen zelf. Deze stands worden bemenst door vertegenwoordigers van o.a. Diaconie Open Hof, Zorgsaam, de Voedselbank, Stichting Kampen/Hongarije en het AZC. Maar natuurlijk is er ook aandacht voor de medemens, (ver) buiten onze landsgrenzen. ZWO (afkorting van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) en Kerk in Actie verstrekken graag informatie over hun werkzaamheden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)