hoeksteenIJSSELMUIDEN - Hervormde gemeente De Hoeksteen in IJsselmuiden houdt zaterdag 14 maart haar maandelijkse kledinginzameling voor het project 'Zending over grenzen'. Dat project beoogt hulp te bieden aan mensen in Oost-Europa.

Kleding kan worden ingeleverd van 9.00 tot 12.00 uur bij de zij-ingang van het kerkgebouw aan de Goudplevier 103. Verzocht wordt de kleding in gesloten zakken in te leveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

psalmzangdagKAMPEN - Op zaterdag 14 maart wordt in de Bovenkerk de landelijke psalmzangdag gehouden. Dit jaar worden er psalmen gezongen rondom het thema gebed en gebedsverhoring. De psalmen worden niet-ritmisch gezongen, uit de berijming van 1773. De samenzang wordt op het Hinszorgel begeleid door Harm Hoeve.

Ds. H. Zweistra, predikant te Nederhemert, zal de psalmen van toelichting voorzien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BurgwalkerkKAMPEN - Zondagmiddag geeft het Bachorkest onder leiding van Ab Weegenaar een uitvoering van cantate 54 van Bach. De cantate draagt de titel 'Widerstehe doch der Sünde' en is een geschreven voor een solostem met begeleiding. Solist is de altus Barnabás Hegyi.

De cantatedienst begint om 17.00 uur. Voorganger is ds. Iemke Epema uit Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenkerkinterieur3KAMPEN - Zaterdag 28 februari organiseert cultuurZIEN de stadswandeling van de maand februari. Thema is dit keer de religieuze geschiedenis van de stad. In de schaduw van de St. Nicolaas- of Bovenkerk verbleven eeuwenlang diverse religieuze genootschappen. Een wandeling rond de oudste kerk van Kampen brengt de deelnemers langs Joden, Doopsgezinden en Lutheranen. Er wordt verteld over Bagijnen, hagepreken en Hendrik de Cock.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

amdgKAMPEN - AMDG is vandaag door de EO wederom uitgenodigd om deel uit te maken van The Passion 2015. Het bekende evenement zal dit jaar plaatsvinden op 2 april in Enschede.

Vorig trad AMDG op toen het evenement in Groningen werd gehouden. "De voorbereidingstijd is kort maar dat mag de pret absoluut niet drukken", laat AMDG weten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

roxburghKAMPEN - Er wordt tegenwoordig veel gepraat over nieuwe missionaire projecten, over kerkplanting, en wat niet al. Maar de meeste kerken zijn oud, en veel van hen zijn moe. Hoeveel realiteitszin heeft het eigenlijk om vandaag te praten over missionair zijn?

De secularisatie vreet door. In veel kerken lijkt een sfeer van verslagenheid te heersen: we hebben alles al geprobeerd en niets werkte. De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat een groot deel van de Nederlandse kerken binnen een generatie de deuren moet sluiten. Wat is wijsheid in zo'n tijd?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

buitenkerk1KAMPEN - Aan het einde van de viering op zondag 8 maart zal Thijs Bont, voorzitter van de locatieraad van de Buitenkerk, de eerste exemplaren van de glossy 'Mijn Buitenkerk' overhandigen aan burgemeester Bort Koelewijn en aan de heer Jo Kleinmeulman, vice-voorzitter van de Thomas a Kempisparochie waar de Buitenkerk toe behoort.

Mijn Buitenkerk
De glossy is het resultaat van een verhalenproject. Aan de oproep om een verhaal te schrijven over de betekenis van de Buitenkerk, hebben 36 mensen gehoor gegeven. De verhalen zijn gebundeld in een 'bidbook' met als doel de Buitenkerk in Kampen open te houden. Er zijn verhalen van bestuurders, parochianen, omwonenden en betrokkenen, katholiek en niet-katholiek. Er zijn onder meer bijdragen van Hester Maij, gedeputeerde Erfgoed van Overijssel, burgemeester Koelewijn van Kampen, journalist en publicist Henk de Koning, restauratieschilder Bert Slik, historicus en parochiearchivaris Theo van Mierlo en oud-wethouder Cor Adema van Kampen. De verhalen en foto's leggen de ziel bloot van de Buitenkerk. Zij beschrijven ervaringen in en met de Buitenkerk als parochiaan, vakman, vrijwilliger of bezoeker. De kerk en haar geschiedenis en de beleving van haar bezoekers komen tot leven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koordirigentKAMPERVEEN - Op 4 maart 2015 is het 60 jaar geleden dat de Christelijk gemengde Zangvereniging 'Door Eendracht Verbonden' te Kamperveen werd opgericht. Er zijn ook jubilerende koorleden, waarvan enkelen vanaf de start hun bijdrage aan de koorzang hebben geleverd.

Zaterdag 7 maart wordt in een gezamenlijk concert met 'Salvation' uit Wilsum bij deze heugelijke feiten stil gestaan. In de Hervormde Kerk aan de Hogeweg te Kamperveen zal 's avonds een concert worden gegeven rondom het thema 'Dankbaarheid'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

psalmzangdagKAMPEN - Op zaterdag 14 maart wordt in de Bovenkerk de landelijke psalmzangdag gehouden. Dit jaar worden er psalmen gezongen rondom het thema gebed en gebedsverhoring. De psalmen worden niet-ritmisch gezongen, uit de berijming van 1773. De samenzang wordt op het Hinszorgel begeleid door Harm Hoeve.

Ds. H. Zweistra, predikant te Nederhemert, zal de psalmen van toelichting voorzien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

triankavdweerdKAMPEN - De Kamper zangeres Trianka van der Weerd heeft onlangs haar eerste cd opgenomen. De cd zal gepresenteerd worden tijdens een concert op zaterdag 28 februari in de Ned. Gereformeerde Kerk aan de Broederweg 34 te Kampen.

Medewerking wordt verleend door onder meer organist Gerwin van der Plaats en kleinkoor 'Musica Religiosa'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

carnaval1KAMPEN - Zondag 15 februari is er om 11.00 uur een kindercarnavalviering in de Buitenkerk met een mooi verhaal en leuke liedjes. Het thema is 'Waar is dat feestje?'.

Alle kinderen zijn welkom, het liefst verkleed, zodat ze aan het eind mee kunnen doen aan de polonaise.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hansjansenboekKAMPEN - De theoloog dr. Hans Jansen geeft op 10 februari in de Lemkerzaal van het Broederhuis een lezing over het thema "Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten?". Dit thema is de titel van zijn nieuwste boek dat medio februari verschijnt. Het thema in zijn vorige boek - 'Antisemitisme in de Arabische wereld'- wordt in dit boek nog verder uitgewerkt en is hoogst actueel in het licht van de recente aanslagen in Europa en de aanwezigheid van IS in het Midden-Oosten.

Dr. Hans Jansen (1931) – niet te verwarren met de gelijknamige arabist– is sinds 2002 verbonden aan het Simon Wiesenthal Centrum in Brussel, waar hij colleges geeft over de jodenhaat van Amin Al-Husseini, de groot-moefti van Jeruzalem.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Van den Heuvel Steven 1KAMPEN - Vrijdag 30 januari promoveert Steven van den Heuvel op een proefschrift waarin hij de theologie van Dietrich Bonhoeffer relevant maakt voor de huidige milieu-ethiek. De zich doorzettende ecologische crisis vraagt om vernieuwde bezinning op de wijze waarop mensen met elkaar en met de natuur omgaan. Juist voor christenen, die de wereld als Gods schepping zien, is deze reflectie van groot belang.

De verdediging van het proefschrift vindt plaats op vrijdag 30 januari om 14.00 uur in de Lemkerzaal van de Broederkerk te Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De Jacht 475x283KAMPEN - Van 2 maart tot 2 april vindt in het hele land - ook in Kampen en IJsselmuiden - 'De Jacht' plaats. Een ervaring voor Nederlandse christenen om een fractie te ondervinden van wat het is om vervolgd te worden om je geloof.

'De Jacht' wordt georganiseerd in samenwerking met Open Doors, een organisatie die wereldwijd opkomt voor vervolgde christenen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KampereilandLFKAMPEN - Zondag 1 februari wordt er op het Kampereiland geen jeugddienst gehouden maar een pelgrimage. Onder leiding van dominee Klaas van de Kamp wordt een ontdekkende wandeling over het Kampereiland gelopen.

Om 19.15 uur verzamelen de deelnemers zich bij de museumboerderij (Erf 29). Vanaf daar begint de pelgrimage die eindigt in de kerk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

westerkerkKAMPEN – In de Westerkerk wordt zaterdag 17 januari om 19.00 uur een editie van Zingend naar de Zondag gehouden. Het Gereformeerd Kerkkoor Zingend Getuigen verzorgt de koorzang.

Voorganger is ds. Dekker.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

willemglashouwerKAMPEN - Op 22 januari houdt ds. Willem Glashouwer een lezing over het het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten. Met name de stad Jeruzalem lijkt in toenemende mate het hart van dat conflict te worden. De Islamitische wereld eist de stad voor zichzelf op. Voor Israël is het de stad waar ooit de tempel stond. Voor christenen is het de stad die centraal staat in het leven, sterven en de opstanding van Jezus Christus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

weekgebedKAMPEN – Zes Kamper kerken openen van 19 tot en met 25 januari hun deuren voor de internationale Week van Gebed om eenheid van christenen. Het thema van dit jaar is 'Dorst?'.

Christenen in Nederland en de rest van de wereld komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen voor bezinning en gebed voor elkaar, hun land en voor de nood in de wereld. Het materiaal voor de Week van Gebed is dit jaar ontwikkeld door Braziliaanse kerken en heeft als uitgangspunt het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 7).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Roel Kuiper1KAMPEN - Hoogleraar en ChristenUnie-senator Roel Kuiper (1962) wordt komende zomer de nieuwe rector van de Theologische Universiteit in Kampen. Hij volgt Mees te Velde op, die met emeritaat gaat. Eerder trad Kuiper toe tot het College van Bestuur. Kuiper zit sinds 2007 in de Eerste Kamer voor de ChristenUnie en is lijsttrekker.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cantateKAMPEN - Zondag 11 januari wordt in de Burgwalkerk de cantate 'Liebster Jesu, mein Verlangen' van Bach uitgevoerd. De cantate is in 1726 geschreven voor de eerste zondag na Epifanie (ons Driekoningen, 6 januari).

De cantate wordt uitgevoerd door het Bachkoor en -orkest o.l.v. Bob Vaalburg, met medewerking van Marjo van Someren (sopraan) en Bart Oenema (bas). Voorganger in de dienst is ds. Klaas Spronk. Het orgel wordt bespeeld door Ab Weegenaar. Aanvang: 17.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)