luther2KAMPEN - Ter gelegenheid van Hervormingsdag is er zaterdag 31 oktober om 19.30 uur een herdenkingsdienst in de Broederkerk. De dienst wordt geleid door ds. J. Harteman.

Muzikale medewerking komt van Klein Mannenkoor Jerimôth uit Kampen en van een blazersensemble uit partnergemeente Harul in Moldavië.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbelquizKAMPEN - Dinsdag 10 november wordt in het Ichthus College aan de Jan Lichthartstraat de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gespeeld. Quizmaster is Theo Rietkerk en de quiz heeft als titel 'Samenspel'.

De quiz bestaat uit dertig meerkeuzevragen en een finaleronde. Aan de quiz doen teams en individuele deelnemers mee.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

martin brandIJSSELMUIDEN – Zanger Martin Brand treedt op 7 november op de Hoeksteen. Het concert van Brand is een aanvulling op het middagprogramma van ‘Gospel on Stage’, een evenement waarbij (kerkelijke) organisaties de mogelijkheid geboden wordt om in contact te komen met bandjes, koren en andere musici.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BovenkerkNoord zijbeukKAMPEN - Op deze foto is te zien hoe de Bovenkerk er uit zag vóór de grote restauratie in de vorige eeuw. De kerk was er beroerd aan toe. Al die gaten in de ramen waren bepaald niet voor een betere ventilatie.

De vraag wie er de was had opgehangen is tot op heden onbeantwoord gebleven.

De Bovenkerk vraagt regelmatig onderhoud. Zo is dat met alle kerken, maar met Middeleeuwse kerken in het bijzonder. Vandaar: de Broederkerk in het voorjaar en de Bovenkerk in het najaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

warmemaaltijd2KAMPEN - Woensdag 21 oktober start het Leger des Heils in Kampen met het voorzien in warme maaltijden. Burgemeester Koelewijn zal het project openen door het eerste bord op te scheppen.

De aanvang is om 17.30 uur. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Locatie: Bovennieuwstraat 33-35 in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VerkoopdagKAMPEN – Zaterdag 10 oktober houdt de Chr. Gereformeerde Kerk haar jaarlijkse verkoopdag gehouden. Er is van alles te koop, van verse groente, brood, kinderspeelgoed tot boeken en, bloemen.

De markt vindt plaats van 10.00 tot 15.00 uur. Het adres is Buiten Nieuwstraat 69.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

margarita2KAMPEN - Donderdagavond is er om half acht in de Bazuinkerk aan de Cello een gebedsbijeenkomst voor het Kamper meisje Margarita en haar moeder.

Ze dreigt te worden uitgezet naar haar geboorteland Oezbekistan, ondanks dat ze al 7 jaar in Nederland woont.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

AlietteMeerveldKAMPEN - Aliëtte Meerveld verdiepte zich voor haar afstudeerscriptie aan de Theologische Universiteit in Kampen in de verhalen van Gideon en Abimelech.

Zij kwam tot enkele opmerkelijke bevindingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wayoflife3KAMPEN - Way of Life organiseert op zaterdag 17 oktober in het Hoornbeeck College een jongerenavond over vijf grote thema's die op het levenspad van jongeren kunnen komen: baby op bestelling, depressie, ouder worden, seksualiteit en rouwverwerking.

De avond is gratis. Voor aanmelden en meer informatie kijk op: www.facebook.com/wayoflifezwolleflevoland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

glashouwerIJSSELMUIDEN – Ds. Willem Glashouwer houdt woensdag 7 oktober in De Hoeksteen een lezing over het conflict in het Midden-Oosten, toegespitst op Jeruzalem. Deze stad geldt voor christenen, islamieten en joden als een heilige stad.

Glashouwer benadert de situatie vanuit Bijbels perspectief en gaat in op de vraag of en – zo ja – wat de Bijbel vertelt over de actuele situatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hartemanKAMPEN - Zondag heeft ds. J. Harteman in de Bovenkerk afscheid genomen van de hervormde gemeente te Kampen. Hij gaat met emeritaat.

Een gevleugeld woord van hem is: ‘We hoeven het niet in alles eens te zijn, als we maar één zijn’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pausduurzaamheidKAMPEN - Op vrijdag 9 oktober is er om 19.00 uur in de Buitenkerk een bijeenkomst in verband met de Dag van de Duurzaamheid. Onder leiding van Gerard van Eck van Ecksplorer krijgen de bezoekers praktische handvaten voor dagelijks duurzaam leven.

Iedereen is tegen een vrijwillige bijdrage welkom. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via duurzaam.buitenkerk@gmail.com.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

westerkerkKAMPEN - Gereformeerd en hervormd Kampen gaan samen drie van de huidige zes kerkgebouwen afstoten. Dat hebben de algemene kerkenraden besloten. Ze hebben de intentie om op termijn één protestantse gemeente te vormen.

Vorige week was er voor het eerst een gezamenlijke gemeenteavond van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Kampen. De gemeenteleden werden in de Burgwalkerk bijgepraat over de plannen rond de kerkgebouwen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mannenzangKAMPEN - Op vrijdag 25 september wordt in de Bovenkerk de tiende Kamper Mannenzang gehouden: een samenzang van psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Medewerking verlenen de Bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe en organist Harm Hoeve. Dirigent is Jan Quintus Zwart.

Jongens en mannen worden uitgenodigd om mee te komen zingen. Vrouwen zijn van harte welkom om te komen luisteren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

knak12KAMPEN - Zondagmorgen 20 september organiseert het Leger des Heils om 10.00 uur een jeugddienst in het Ichthuscollege aan de Jan Ligthartstraat 1.

Het christelijk poppentheater KnaK (Koninklijk nieuws aan Kids) zal dan een voorstelling verzorgen rond het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Sociale media veranderen christelijk geloofZALK - Op zondag 13 september is er in de Nederlands Hervormde Kerk aan het Kerkplein 22 in Zalk een themadienst met als onderwerp het verband tussen geloven en social media. Voorganger is theoloog Martin Zeeman uit Huizen.

"De manier waarop wordt  gecommuniceerd over God en geloof verandert net zo als dat je communiceert over politiek, maatschappelijke thema’s en andere interesse gebieden. Sneller, meer versplinterd en gefragmenteerd, soms plomper, zwart-wit", zegt Zeeman.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

legerdesheilsKAMPEN - Het Leger des Heils in Kampen zoekt collectanten voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte in Kampen. De collecte wordt gehouden van 30 november tot en met 5 december 2015. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils.

Bent u tijdens de collecteweek beschikbaar en wilt u zich aanmelden om in uw wijk te collecteren? Ga dan naar www.legerdesheils.nl/collecte of bel met 036 - 53 98 175.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BurgwalkerkKAMPEN – Op woensdag 16 september houden de hervormde en de gereformeerde kerk in Kampen een gezamenlijke gemeenteavond. Er zal worden gesproken over het teruglopen van de financiële armslag van de kerken.

Daarnaast zal in het kader van de samenwerking van hervormd en gereformeerd worden gesproken over de mogelijkheid om van de zes kerkgebouwen die er nu zijn terug te gaan naar drie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

talenliefdeKAMPEN - Op donderdag 16 september starten de Bijbelstudieavonden van vrouwenkring Rhode weer. Op de eerste avond komt mevrouw Brussaard vertellen over ‘De vijf talen van de liefde’, een bestseller van Gary Chapman.

De avond begint om 19.45 uur in gebouw ‘Rehoboth’ aan de Cellebroedersweg 19.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hakvoortKAMPEN - Zondag is ds. A. Hakvoort bevestigd als predikant van de christelijke gereformeerde Eben-Haëzerkerk in Kampen.

De nieuwe predikant werd na afloop van de dienst toegesproken door onder meer wethouder Veldhoen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)