glashouwerIJSSELMUIDEN – Ds. Willem Glashouwer houdt woensdag 7 oktober in De Hoeksteen een lezing over het conflict in het Midden-Oosten, toegespitst op Jeruzalem. Deze stad geldt voor christenen, islamieten en joden als een heilige stad.

Glashouwer benadert de situatie vanuit Bijbels perspectief en gaat in op de vraag of en – zo ja – wat de Bijbel vertelt over de actuele situatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hartemanKAMPEN - Zondag heeft ds. J. Harteman in de Bovenkerk afscheid genomen van de hervormde gemeente te Kampen. Hij gaat met emeritaat.

Een gevleugeld woord van hem is: ‘We hoeven het niet in alles eens te zijn, als we maar één zijn’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pausduurzaamheidKAMPEN - Op vrijdag 9 oktober is er om 19.00 uur in de Buitenkerk een bijeenkomst in verband met de Dag van de Duurzaamheid. Onder leiding van Gerard van Eck van Ecksplorer krijgen de bezoekers praktische handvaten voor dagelijks duurzaam leven.

Iedereen is tegen een vrijwillige bijdrage welkom. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via duurzaam.buitenkerk@gmail.com.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

westerkerkKAMPEN - Gereformeerd en hervormd Kampen gaan samen drie van de huidige zes kerkgebouwen afstoten. Dat hebben de algemene kerkenraden besloten. Ze hebben de intentie om op termijn één protestantse gemeente te vormen.

Vorige week was er voor het eerst een gezamenlijke gemeenteavond van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Kampen. De gemeenteleden werden in de Burgwalkerk bijgepraat over de plannen rond de kerkgebouwen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mannenzangKAMPEN - Op vrijdag 25 september wordt in de Bovenkerk de tiende Kamper Mannenzang gehouden: een samenzang van psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Medewerking verlenen de Bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe en organist Harm Hoeve. Dirigent is Jan Quintus Zwart.

Jongens en mannen worden uitgenodigd om mee te komen zingen. Vrouwen zijn van harte welkom om te komen luisteren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

knak12KAMPEN - Zondagmorgen 20 september organiseert het Leger des Heils om 10.00 uur een jeugddienst in het Ichthuscollege aan de Jan Ligthartstraat 1.

Het christelijk poppentheater KnaK (Koninklijk nieuws aan Kids) zal dan een voorstelling verzorgen rond het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Sociale media veranderen christelijk geloofZALK - Op zondag 13 september is er in de Nederlands Hervormde Kerk aan het Kerkplein 22 in Zalk een themadienst met als onderwerp het verband tussen geloven en social media. Voorganger is theoloog Martin Zeeman uit Huizen.

"De manier waarop wordt  gecommuniceerd over God en geloof verandert net zo als dat je communiceert over politiek, maatschappelijke thema’s en andere interesse gebieden. Sneller, meer versplinterd en gefragmenteerd, soms plomper, zwart-wit", zegt Zeeman.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

legerdesheilsKAMPEN - Het Leger des Heils in Kampen zoekt collectanten voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte in Kampen. De collecte wordt gehouden van 30 november tot en met 5 december 2015. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils.

Bent u tijdens de collecteweek beschikbaar en wilt u zich aanmelden om in uw wijk te collecteren? Ga dan naar www.legerdesheils.nl/collecte of bel met 036 - 53 98 175.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BurgwalkerkKAMPEN – Op woensdag 16 september houden de hervormde en de gereformeerde kerk in Kampen een gezamenlijke gemeenteavond. Er zal worden gesproken over het teruglopen van de financiële armslag van de kerken.

Daarnaast zal in het kader van de samenwerking van hervormd en gereformeerd worden gesproken over de mogelijkheid om van de zes kerkgebouwen die er nu zijn terug te gaan naar drie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

talenliefdeKAMPEN - Op donderdag 16 september starten de Bijbelstudieavonden van vrouwenkring Rhode weer. Op de eerste avond komt mevrouw Brussaard vertellen over ‘De vijf talen van de liefde’, een bestseller van Gary Chapman.

De avond begint om 19.45 uur in gebouw ‘Rehoboth’ aan de Cellebroedersweg 19.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hakvoortKAMPEN - Zondag is ds. A. Hakvoort bevestigd als predikant van de christelijke gereformeerde Eben-Haëzerkerk in Kampen.

De nieuwe predikant werd na afloop van de dienst toegesproken door onder meer wethouder Veldhoen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

guuslabooyIJSSELMUIDEN - Guus Labooy (56) is predikant in de Protestantse Kerk te IJsselmuiden (gemeente de Hoeksteen). Hij studeerde medicijnen en werkte 5 jaar als basisarts in de psychiatrie. Tijdens zijn medische studie kwam hij tot geloof en ging in Utrecht theologie studeren.

In 2000 promoveerde hij op een wijsgerig-theologisch onderwerp in de ‘science-religion’ discussie (over de verbinding van biologische psychiatrie en vrijheid).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Broederkerk2KAMPEN - Op dinsdag 25 augustus is er in de Lemkerzaal van de Broederkerk een voorlichtingsavond over de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG).

De cursus is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vaida 2015 187VAIDA (ROEMENIË) - Zestien leerlingen van de Pieter Zandt school werkten recentelijk aan een nieuwe gaarkeuken in het plaatsje Vaida in Roemenië. Door middel van diverse acties haalden leerlingen van de school ruim 21.000 euro op.

De keuken is bedoeld om maaltijden te verstrekken aan arme kinderen en ouderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vakantiebijbelweekKAMPEN/IJSSELMUIDEN – In Kampen en IJsselmuiden wordt ook dit jaar weer een Vakantie Bijbelweek gehouden.

In Kampen wordt die week gehouden van 10 tot en met 13 augustus, in IJsselmuiden van 11 tot en met 14 augustus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

annekevvhKAMPEN - Drs. Anneke T. van der Velde treedt per 1 augustus in dienst van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Kampen/ Noordoostpolder (VVH-Kampen/NOP).

Men hoopt met de indiensttreding van de nieuwe voorganger het nieuw ingeslagen pad van vernieuwing binnen de kerk te kunnen vervolgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Broederkerk2KAMPEN/OLDEBROEK - Op donderdag 16 juli is Gé van Loo om 19.00 uur te gast bij ‘Aan Tafel Met’ op LocoFM. Nia van den Bosch gaat met haar in gesprek over de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden die binnenkort in Kampen van start gaat.

Van Loo is oud-cursist en vertelt over haar ervaring met deze cursus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Maandag 10 augustus start de Vakantie Bijbel Week weer! Het thema van dit jaar is 'De bouwplaats'. De Vakantie Bijbel Week is van maandag 10 tot en met donderdag 13 augustus, van 9.00 tot 11.45 uur. Voor kinderen van 5 tot 11 jaar vindt de Vakantie Bijbel Week plaats in Het Noorderlicht, aan de Noordweg 39. Kinderen van 6 tot 11 jaar kunnen terecht bij de Open Hof aan de Lelystraat 49.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Koororgel

KAMPEN - Stichting Kerkmuziek Hervormde Gemeente Kampen organiseert een concert op zaterdag 11 juli in de Bovenkerk aan de Koornmarkt.  Een uurtje zaterdagmiddagmuziek met Maurice van Dijk (trompet), Lydia van Mourik (fluit) en Ab Weegenaar (orgel).

Het concert is van 15.00 tot 16.00 uur. De toegang is vrij, maar een bijdrage in de schaal bij de uitgang is van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)

IJSSELMUIDEN - Deze zomer worden de middagdiensten van de Christelijk Gereformeerde kerk Kampen, de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt te IJsselmuiden en de Nederlands gereformeerde kerk in IJsselmuiden samen gehouden. 

In de maand juli (5, 12, 19 en 26 juli) worden de diensten gehouden in de Goede Herderkerk, Burgemeester van Engelenweg 175. Aanvang is dan 19:00 uur.

In de maand augustus (2, 9 en 16 augustus) worden de diensten gehouden in de Rank, de Boogaard 2. Aanvang is dan 16:30 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)