Openlucht voorgangersKAMPEN - De succesvolle samenwerking tussen de Vrije Evangelische Gemeente, de Baptistengemeente en het Leger des Heils wordt ook dit jaar voortgezet. Met het veelzeggende thema Welkom Thuis wordt voor de vijfde keer een openluchtdienst georganiseerd, die op zondagmiddag 5 juni om 16.00 uur in stadspark 'De Wijde Blik' wordt gehouden. De dienst staat onder leiding van de drie voorgangers van de gemeenten, respectievelijk dominee Sjoerd van der Velde, dominee Gijs de Bree en kapitein Aalt Fikse.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

juffrouw HendriksKAMPEN - Belijdeniscatechisanten van wijk B (Bovenkerk) van Hervormd Kampen organiseren vrijdagavond 8 juli een stapeldiner. Men kan deelnemen als gast of als gastheer/-vrouw. Tijdens het eten wordt geld ingezameld voor een stichting die als doel heeft om te evangeliseren in Kerkrade, "een stad die ver bij Gods liefde vandaan leeft", aldus de cathechisanten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

flierIJSSELMUIDEN - De 25-jarige werktuigbouwkundige Wilco Flier uit IJsselmuiden gaat voor de tweede keer in drie jaar tijd dienen op het hospitaalschip van Mercy Ships. Ditmaal gaat hij zestien maanden vrijwillig als scheepstimmerman. „Indirect kan ik mensen helpen, met elke spijker die ik in het schip sla.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pascalKAMPEN - De Kamper neerlandicus Gert van de Wege heeft het "Gebed om van God het juiste gebruik van ziekten te vragen" van de Franse wiskundige Blaise Pascal (1623-1662) vertaald in het Nederlands.

Pascal wist uit eigen ervaring dat kastijding een zaak van droefheid is. Met zijn door ziekte geteisterde lichaam schreef hij zijn gebed 'Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

namibieIJSSELMUIDEN - Zaterdag 28 mei wordt er in De Hoeksteen door Praisemen5 een benefietconcert gegeven voor een kinderopvang en onderwijscentrum in de plaats Rehoboth in Namibië. Dat centrum, het René Kids Centre, biedt de kinderen uit het erg verarmde Block E van de stad een veilige plek om op te groeien.

In deze VIDEO meer over die locatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dissertatieKAMPEN - Vrijdag 20 mei zal Eric Watkins zijn proefschrift 'The Drama of Preaching' verdedigen. De bijeenkomst begint om 15.00 uur in de Lemkerzaal van de Broederkerk, Broederstraat 16 te Kampen.

Lees HIER de samenvatting van zijn proefschrift.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

johdeheerKAMPEN - De Kamper musicus Gerwin van der Plaats houdt op vrijdag 27 mei in de Bovenkerk een zangavond met liederen van Joh. de Heer. Favoriete liederen kunnen aan Van der Plaats worden doorgegeven via info@gerwinvanderplaats.nl

De zangavond begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Bij de uitgang is een collecte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Pacureni 17KAMPERVEEN -  Zaterdag 21 mei is er in Kamperveen een Roemeniëmarkt achter de CBS De Koldwijn Schoele, Zuideinde West 7. Er zijn diverse activiteiten, zoals een rommelmarkt, een veiling, verkoop van planten, auto’s wassen, etc. Ook voor kinderen worden er allerlei activiteiten georganiseerd.

De opbrengst komt ten goede aan de gemeente Păcureni in Roemenië. In de afgelopen jaren zijn daar de kerk, de pastorie en de school opgeknapt en is er een dokterspraktijk en een watervoorziening gerealiseerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nachtzonderdakKAMPEN - Op 24 juni wordt er aan de Haatlanderdijk 6a een 'Nacht zonder dak' gehouden. Een groep jongeren vanaf 12 jaar brengt dan één nacht door in een zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen.

Het sponsorgeld dat ze daarmee bijeen brengen is bestemd voor straatkinderen in Bolivia.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ggkampenKAMPEN - Op 10 mei is er in het verenigingsgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de 2e Ebbingestraat 3 een ouderenmiddag. Christine Vlastuin zal dan een presentatie verzorgen over het werk dat de Bonisa zending verricht. Zij heeft zeven jaar als tentenmaker in China gewoond en neemt u in haar presentatie mee naar dit grote land.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logealtheaKAMPEN - Loge Aletheia van de Orde van Weefsters heeft wekelijks op dinsdag zitting in Kampen. Deze zijn bedoeld voor vrouwen die het belangrijk vinden om bewust in het leven te staan en daarin willen groeien.

Wie eens wil meemaken wat de Orde van Weefsters inhoudt, heeft daar op 10 mei alle gelegenheid voor. Vanaf 10.30 uur is men welkom in het Loge gebouw aan de Boven Nieuwstraat 36 in Kampen. Voor de lunch wordt gezorgd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

12473786 1189980787702159 3731251020130102613 oIJSSELMUIDEN - In juli gaan achttien jongeren mee met de jongerenreis van het René Kids Centre. Met een speciaal georganiseerd concert van PraiseMen5 op 28 mei in De Hoeksteen in IJsselmuiden willen deze jongeren de aandacht vestigen op een kindertehuis stadje Rehobot in Namibië. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

b 580 580 16777215 00 images 20160508KAMPEN - Op zondag 8 mei wordt er om 17.00 uur weer een cantatedienst in de Burgwalkerk gehouden. Ditmaal met twee werken van Johann Sebastian Bach: de cantate BWV 84: 'Ich bin vergnügt mit meinem Glücke' en het cantatefragment BWV 118: 'O Jesu Christ, meins Lebens Licht'.

De voorganger in deze dienst is ds. Jos van der Sterre, het Bachkoor en –orkest staat onder leiding van Bob Vaalburg, Marjo van Someren is de sopraan en Ab Weegenaar de organist.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

contactmiddag 08KAMPEN - Woensdag 20 april houdt PCOB een contactmiddag aan de IJsseldijk 12 in Kampen. Deze middag komt Klarina Labooy bij de groep op bezoek.

Zij komt vertellen over het werk van ‘Light for the world’, een organisatie die kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden helpt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenkerkoudKAMPEN - Steeds meer kerken komen leeg te staan. Niet alleen naoorlogse gebouwen in nieuwbouwwijken, maar ook beeldbepalende monumenten in het centrum van dorpen en steden.

In opdracht van het Oversticht heeft de IJsselacademie een KORTE FILM gemaakt over dit dilemma waar veel kerkgenootschappen mee te maken hebben.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

opvang2KAMPEN - “Doen wat we geloven!” Met deze slogan geeft het heilsleger weer waar zij voor staat. Aalt Fikse van het Leger des Heils geeft aan dat de soldaten en vrijwilligers in Kampen nog steeds strijdvaardig zijn als het gaat om bestrijding van armoede, eenzaamheid, uitsluiting, discriminatie en ongeloof. Het Leger heeft een heilige opdracht om alles te doen wat in haar vermogen ligt om een menswaardig bestaan te verzekeren voor iedereen. Fikse; “Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat mensen buiten moeten slapen. Dat doen dieren en mensen hoeven niet als dieren te leven.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vrouwenkampenKAMPEN - Donderdagavond 14 april is er een bijeenkomst van Vrouw-en Kampen. Het thema is 'Groene christen? Duurzaamheid van Gods schepping'. Spreekster is Janneke Burger, hoofdredacteur van het christelijke magazine Jente.

De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in De Halte, Oudestraat 219 in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hirtKAMPEN - Zondag 10 april wordt in de Burgwalkerk de cantate 'Der Herr ist mein getreuer Hirt' van Bach uitgevoerd. Deze cantate is gescheven voor de tweede zondag na Pasen en weerklonk voor het eerst in de Nicolaikirche te Leipzig op 8 april 1731.

Uitvoerenden zijn het Bachkoor en -orkest en solisten o.l.v. Ab Weegenaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gelderenHEERDE - Op woensdagavond 6 april spreekt de Kamper kerkhistoricus drs. Jaap van Gelderen in de Ontmoetingskerk te Heerde. Het onderwerp is de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken. De avond begint om 20 uur.

In het Reformatorisch Dagblad verscheen op 1 juli 2011 een uitgebreid INTERVIEW met Van Gelderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

paasjubelIJSSELMUIDEN - Zondag 27 maart is er op het terras van de nieuwe Maarlenhof van 8.00 tot 8.30 uur een bijeenkomst waar een half uur lang bekende paasliederen gezongen worden.

Een aantal plaatselijke muzikanten zal medewerking verlenen. De toegang is vrij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)