bovenkerk 2KAMPEN - Vrijdag 14 november is er om 19.45 uur een "Zingend naar de winter" in de Bovenkerk. Medewerking komt van Christelijk Mannenkoor 'de Lofzang' uit Heerde o.l.v. Jacob Schenk en de slisten Jacob Schenk (tenor) en René Nijhof (bariton).

De korte overdenking wordt verzorgd door ds. J. de Jong uit Rijssen. Het samen zingen zal deze avond centraal staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koster3KAMPEN - Na een feestelijk gebeuren in de Bovenkerk, vorige week, kreeg het 25-jarig kosterschap van Rein van Dijk afgelopen dinsdag nog een vervolg in de Lemkerzaal.

Uit handen van de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters ontving de jubilaris een oorkonde en een bijbehorend zilveren insigne.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenenvoorsisraelKAMPEN - Heleen Bénard van de stichting Christenen voor Israël spreekt zaterdag 1 november in Kampen. Zij is daar op een vrouwenbijeenkomst van baptistengemeente De Schalmei, Triangel 1. Aanvang 14.30 uur. Haar thema is: 'Profetische vreugde'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koster1KAMPEN - Deze maand is het 25 jaar geleden dat Rein van Dijk begon als koster van de Bovenkerk, daarbij geholpen door zijn vrouw Anja. In verband met dit 25 jarig jubileum was er vorige week een druk bezochte receptie in de Bovenkerk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mannenzangKAMPEN - Op zaterdag 25 oktober is er weer een zogeheten Neêrlandse Mannenzang in de Bovenkerk. Het thema is 'Van advent naar Kerst'. Organist is Pieter Heykoop en de avond begint om 19.30 uur.

Jongens en mannen, jong en oud worden uitgenodigd om mee te komen zingen. Vrouwen zijn van harte welkom om te komen luisteren naar de mannenzang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenkerk 2KAMPEN - Zondag 19 oktober is er om 19.00 uur een jeugddienst in de Bovenkerk. Voorganger is ds. Verbaan uit Ermelo. Het thema is 'Vriendschap'.

Een zangeres, een violiste en een pianiste verlenen muzikale medewerking. Organist is Ab Weegenaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jongerenavondKAMPEN - Zaterdag 18 oktober is er een jongerenavond in het Ichthus College in Kampen. Het thema is 'Ik wil wel maar...!' Spreker is ds. J. Olie.

De avond wordt georganiseerd door 'Jij daar!', een interkerkelijk discussieplatform voor reformatorische jeugd.

Aanvang 19.30 uuur. Het adres van het het Ichthus College is Jan Ligthartstraat 1 in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dorpskerk ijsselmuidenIJSSELMUIDEN/GRAFHORST - De hervormde gemeente van IJsselmuiden en Grafhorst krijgen er een nieuwe predikant bij. Ds. H. J. T. Lubbers, predikant in Nieuwe Tonge, heeft het beroep aangenomen dat de hervormde gemeente IJsselmuiden/Grafhorst op hem uitbracht. Hij vult de vacature in die is ontstaan door het vertrek van ds. J. A. van den Berg vorig jaar naar Grand Rapids.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stroomdalKAMPEN - Iedere eerste zondag van de maand gaan de deuren van basisschool Het Stroomdal (Bouwkamp 2) om 10.30 uur open. Koffie, thee en fris staan dan klaar om elkaar op informele wijze te ontmoeten voordat om 11.00 uur de dienst begint. Rond 12.15 uur wordt de samenkomst beëindigd, waarna opnieuw gelegenheid is om elkaar rond de koffietafel te ontmoeten.

Op 5 oktober zal Jan Kees van der Hart voorgaan in deze laagdrempelige samenkomst die gericht is op rand- en buitenkerkelijken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

charisKAMPEN - Eind oktober reizen Gerrit-Jan Merkus, Rutger Urban, Huibert van Noort en Cor van Tuil belangeloos naar Cluj in Roemenië. Ze gaan daar net voor de winter invalt een duurzame kachel aanleggen in het gemeenschapsgebouw. Jong (onderwijs) en oud (zorg) profiteert daarvan.

Het gebouw waar ze aan de verwarming werken staat midden in de Roma-gemeenschap in Cluj. Vaak is deze etnische minderheid uitgesloten van normale zaken als onderwijs en zorg. In dit gebouw van Stichting Charis wordt dit voor hen toegankelijk. De verwarming maakt het gebouw ook in de winter beschikbaar. Kinderen kunnen dan gewoon naar school.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

derankKAMPEN - In oktober verschijnt na 7 jaar werken een nieuwe bijbelvertaling: de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Het is een vertaling uit de Hebreeuwse en Griekse brontekst, gemaakt door 12 deskundige bijbelwetenschappers. De BGT is een duidelijke bijbel voor iedereen.

Op 1 oktober wordt het eerste exemplaar van de nieuwe vertaling aan Koning Willem-Alexander overhandigd in het Word Forum in Den Haag. In Kampen wordt die dag om 18.00 uur bij De Rank een exemplaar overhandigd aan een bekende Kampenaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Op dinsdag 30 september gaan Bas Belder (Europarlementariër SGP) en opperrabbijn Binyomin Jacobs spreken over Israël, Europa en het toenemende antisemitisme.

Jacob is een leidende figuur in orthodox-Joods Nederland en voorzitter van het Rabbinaal College voor Nederland. Bas Belder houdt zich in het Europees Parlement bezig met buitenlands beleid. Daarnaast is hij lid van de delegatie voor de betrekkingen met Israël.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BurgwalkerkKAMPEN - Zaterdag 27 september wordt er om 17.00 uur in de Burgwalkerk een evensong gehouden. Het Evensongkoor verleent muzikale medewerking. Organist is Diddy van der Stouwe.

Evensong (of Choral Evensong) is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en andere kerken in de anglicaanse traditie, maar wordt tegenwoordig ook in steeds meer kerken in Nederland toegepast.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

schooldag-2014KAMPEN - Wat vroeger bekend stond als Theologische Hogeschooldag heet tegenwoordig Schooldag 2014. Het is een dag van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, een jaarlijkse toogdag voor de leden van dit kerkverband. Een dag die ook in het teken staat van onderlinge ontmoetingen, flaneren door de oude binnenstad. Schooldag 2014 vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 september in de Broederkerk in Kampen en begint om 10.00 uur. De dag is gratis toegankelijk.

Het thema is 'Navolging en wij'. Veel christenen en christelijke organisaties bezinnen zich op hun identiteit. Wat betekent het om Christus na te volgen? Wat betekent het om discipel van Jezus te zijn? Hoe dienen we God in onze tijd? Hoe doen we dat samen?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DEVKAMPEN - Het Kamper mannenkoor D.E.V. zingt zondag 5 oktober in de Vredeskerk in Wezep. Uit het uitgebreide repertoire van het koor zingen zij bekende psalmen, mooie gezangen en vlotte spirituals, gearrangeerd door hun voormalige dirigent Klaas Jan Mulder en/of de huidige dirigent Gerwin van der Plaats. Laatstgenoemde zal niet alleen het koor op piano begeleiden maar ook de gemeentezang op het orgel.

De Vredeskerk is te vinden aan het Heidepad 81 te Wezep. De dienst begint om 19.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Jeroen korpsraadKAMPEN - Zondag 14 september ontving Jeroen Kanis uit handen van luitenant Fikse het certificaat van lidmaatschap van de Korpsraad. Jeroen en zijn vrouw Masego geven leiding aan de internationale kerk (Sozo) en bezoeken ook de samenkomsten van het Leger des Heils in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Van-God-losKAMPEN - Van je geloof afvallen of het geloof ontdekken. Het overkwam respectievelijk de schrijvers Ewout Klei en Remco van Mulligen. Op dinsdagavond 30 september presenteren zij om 20.00 uur in proeflokaal de Stomme van Campen hun boek 'Van God los'. In het boek staat de vraag centraal of er nog toekomst is voor de christelijke politiek.

Ewout Klei en Jan Jaap Karsten (schaduwfractielid bij SGP Kampen) gaan de inhoud van het boek bediscussiëren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15

KAMPEN - Op zaterdag 11 oktober viert Willem Harold Boog zijn 35 jarig jubileum als concertorganist met een jubileumconcert in de Bovenkerk te Kampen. Aan dit Jubileumconcert wordt medewerking verleent door Jan Lenselink (vleugel) en Evelyn Heuvelmans (hobo). Willem Harold Boog bespeelt de beide orgels (2 1/2 klaviers koororgel van Reil en het fameuze 4 klaviers Hinz-orgel).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IJSSELMUIDEN - Gospelkoor Connect! uit IJsselmuiden zoekt nieuwe leden. Het koor, dat optreedt in kerken en op gospelfestivals, telt nu circa 20 zangers. 

De repetities zijn elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur aan het Kerkepad 2. Belangstellenden zijn van harte welkom om een keer vrijblijvend te komen kijken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De Schooldag van de Theologische Universiteit in Kampen, die de TU op 27 september 2014 organiseert, wordt afgesloten met een benefietconcert ten behoeve van stichting de Luisterpost Bralectah, LPB. Het concert vindt plaats in de Bovenkerk te Kampen en begint om 16.30 uur. Bekende musici zoals: Sander van den Houten, Minne Veldman, Jorrit Woudt en Noortje van Middelkoop verlenen samen met hun (kinder)koren hun medewerking aan dit concert. De koren vormen samen één groot koor. Dat geldt ook voor de kinderkoren. Tijdens de samenzang vormt u alle andere aanwezigen een koor. In de gekozen liederen staat de lofzang centraal staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)