Poster themadienst

IJSSELMUIDEN - Op zondag 1 juni vindt er een themadienst plaats in de Hervormde gemeente IJsselmuiden en Grafhorst. Tijdens deze dienst, die begint om 17.00 uur, zal ds. J.A. van den Berg nadenken over het thema 'Help! De wereld op z'n kop?!' U en jij bent van harte uitgenodigd voor deze dienst die gehouden zal worden in de Dorpskerk. Na afloop is het Baken geopend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IJSSELMUIDEN - Wist u dat er op dit moment ongeveer 160 gezinnen in Kampen/IJsselmuiden e.o. een voedselpakket krijgen van de Voedselbank Kampen? Armoede dicht bij huis! De Hervormde gemeente IJsselmuiden/Grafhorst wil graag een steentje bijdragen in het omzien naar elkaar, door voedsel in te zamelen voor de Voedselbank.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Donderdag 5 juni 2014 zullen de deuren van de Theologische Universiteit weer open gaan. We hopen een Open Dag te organiseren voor alle geïnteresseerden! Ben je op zoek naar een nieuwe studie of hoop je volgend seizoen een uitdagende master te gaan volgen? Kom dan een keer langs!

De universiteit zal proberen je zo volledig mogelijk te betrekken bij de activiteiten in de Universiteit. Er zijn verschillende momenten om informatie te verzamelen over de studie en eventueel maatwerk als het gaat om de aanvliegroute. Verder kun je verschillende colleges bijwonen, genieten van een heerlijke lunch en rondleiding en kennis maken met het studentencorps Fides Quadrat Intellectum (FQI).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

orgel

KAMPEN - André van Vliet geeft op maandag 9 juni een orgelcontert in de Bovenkerk te Kampen. Op het hoofdorgel speelt de organist onder andere een koraalbewerking van  'O Heil'ge Geest, daal op ons neer' en  een liedbewerking van 'Heer, ik hoor van rijke zegen'.

Dit orgelconcert begint om 20.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Wil jij je ken­nis over bij­bel, kerk en geloof ver­bre­den en verdiepen, dan is de cur­sus The­olo­gie voor Geïn­ter­esseer­den echt iets voor jou! Ver­rassende antwo­or­den en inzichten vanuit het geloof krijg je aan­gereikt in de drie­jarige cur­sus The­olo­gie voor Geïn­ter­esseer­den (TVG) in Kam­pen. De cur­sus biedt een breed palet aan mogelijke antwo­or­den op the­ol­o­gis­che onder­w­er­pen. Daarmee is er ruimte voor ver­schillen. Ben je geïn­ter­esseerd? Kijk op www​.tvgkam​pen​.nl voor meer infor­matie en volg TVG Kam­pen op Face­book: www​.face​book​.com/​T​V​G​K​a​m​p​e​n.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)