Zingend GetuigenKAMPEN - Op dinsdagavond 23 augustus worden de wekelijkse repetities hervat van het Chr. Geref. kerkkoor 'Zingend Getuigen'. Het koor herdenkt dit jaar haar 60-jarig bestaan en organiseert in dat kader een jubileumconcert op 8 oktober van dit jaar.

Het koor zoekt sopranen en alten. Belangstellenden zijn welkom om vrijblijvend een repetitie bij te wonen op een dinsdagavond van 20.00 - 22.00 uur in de Eben-Haëzerkerk, Buiten Nieuwstraat 67/69 te Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel licht

IJSSELMUIDEN - In de Hoeksteen aan de Goudplevier 103 te IJsselmuiden, worden op de woensdagochtend, beginnende op woensdag 27 juli, koffieochtenden gehouden. Iedereen is welkom voor een praatje, een spelletje en een natuurlijk een bakje koffie. 

Inloop van 10.00 tot 12.00 uur. De laatste koffieochtend is op woensdag 17 augustus.

Schrijf reactie (0 Reacties)

20160721 Theo Jellema

KAMPEN - Op donderdag 21 juli geeft de organist Theo Jellema op uitnodiging van de Stichting Kerkmuziek Hervormde gemeente Kampen een orgelconcert op de orgels van de Bovenkerk te Kampen. Theo Jellema is organist van het beroemde Müllerorgel van de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Hij geeft jaarlijks vele concerten op alle bekende orgels in Nederland maar ook in tal van andere Europese landen en Azië. Jellema staat bekend om zijn grote repertoire. Zo heeft hij van diverse componisten, zoals César Franck, Olivier Messiaen en Johan Sebastian Bach, alle werken uitgevoerd. Ook als jurylid is Jellema actief in heel Europa bij tal van belangrijke Europese orgelconcoursen. Daarnaast geeft hij regelmatig masterclasses en maakte hij cd opnamen. Momenteel is hij op internet te zien in het project ‘All of Bach’ van de Nederlandse Bach Vereniging.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20160714 Ab Weegenaar

KAMPEN - Op donderdag 14 juli wordt het zomeravondconcert in De Bovenkerk verzorgd door hoofdorganist van deze kerk, Ab Weegenaar. Dit concert staat in het teken van de componist Max Reger die 100 jaar geleden overleed. Zo speelt Weegenaar op het Hinszorgel Regers Introduction und Passacaglia en de majestueuze fantasie over het Lutherkoraal “Ein’ feste Burg ist unser Gott”. Muziek die fantastisch zal klinken in de mooie ruimte van De Bovenkerk. Tevens zal Ab Weegenaar 2 kleine koraalvoorspelen van deze componist spelen: “Straf mich nicht in deinem Zorn” en “Ein feste Burg ist unser Gott’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vloeddijk

KAMPEN - Bijbelverhalen houden een spiegel voor: waar en hoe raken ze aan ons levensverhaal, en hoe kunnen wij groeien door deze Bijbelverhalen? Op 17 juli zal er een extra bijeenkomst 'Bijbelverhalen als spiegel van de ziel' plaats vinden in gebouw Levensbron aan de Vloeddijk 62 te Kampen. De dienst start om 10.15 uur. Voorganger is ds. Anneke van der Velde.

De traditionele Bijbelverhalen worden vanuit een dieptepsychologische invalshoek benaderd. In de vorige bijeenkomsten hebben we al ingezoomd op de 'uittocht uit Egypte', 'de val van Jericho' en 'de Samaritaanse vrouw'. Op 17 juli zal het gaan over de novelle van Jona en hoe je als mens kunt weglopen voor je bestemming.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

luidklokken1

KAMPEN - In de zomermaanden is de Buitenkerk te Kampen open voor bezoekers. Die kunnen op hun gemak de verschillende inventarisstukken bekijken. Als hulpmiddel hiervoor ligt bij de ingang een geplastificeerde kaart die (gratis) gebruikt kan worden bij de bezichtiging. Tot en met 10 september kunt u er terecht op de maandag- en zaterdagmiddag van 13:00 tot 16:30 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 10:30 tot 16:30 uur. In de oneven weken is de kerk op vrijdagmorgen gesloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Mechteld JansenAMSTERDAM/GRONINGEN - Het college van bestuur van Protestantse Theologische Universiteit (PThU) staat positief tegen de voorgenomen verdergaande samenwerking tussen de Theologische Universiteit Kampen en die in Apeldoorn. Prof. dr. Mechteld Jansen, rector van de PThU, wil nadrukkelijk onderstrepen dat het in het belang van de theologie is dat er goed samengewerkt wordt tussen instellingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wierKAMPEN - Ds. J. van Wier, hervormd emeritus predikant te Kampen, is op 15 juni overleden. Hij werd 95 jaar.

"Ik zie er niet tegen op om te sterven. Na de dood is het leven mij bereid en neemt Christus mij op in Zijn heerlijkheid", zei Van Wier vier jaar geleden in een interview met Jan van Reenen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zuideindeKAMPERVEEN - Omstreeks de langste dag wordt er in de kleine kerkelijke gemeente van Kamperveen op zondagavond 19 juni om 19.30 uur een openluchtdienst gehouden achter het kleine gereformeerde kerkje te Kamperveen/Zuideinde.

Tijdens deze dienst zal ds. Gerda Keijzer uit Kampen voorgaan. Thema van de dienst is 'Een blik vol liefde'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoeksteenIJSSELMUIDEN - Op 18 juni wordt ten bate van Stichting Bootvluchtelingen een benefietconcert gegeven in De Hoeksteen in IJsselmuiden. Uitgevoerd wordt het oratorium “Het Nieuw Jeruzalem” van Johan Bredewout.

In dit oratorium wordt in grote lijnen het visioen van apostel Johannes op Patmos gevolgd. De teksten worden afgewisseld met relevante gedeelten uit het Oude Testament en uit de Evangeliën.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Openlucht voorgangersKAMPEN - De succesvolle samenwerking tussen de Vrije Evangelische Gemeente, de Baptistengemeente en het Leger des Heils wordt ook dit jaar voortgezet. Met het veelzeggende thema Welkom Thuis wordt voor de vijfde keer een openluchtdienst georganiseerd, die op zondagmiddag 5 juni om 16.00 uur in stadspark 'De Wijde Blik' wordt gehouden. De dienst staat onder leiding van de drie voorgangers van de gemeenten, respectievelijk dominee Sjoerd van der Velde, dominee Gijs de Bree en kapitein Aalt Fikse.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

juffrouw HendriksKAMPEN - Belijdeniscatechisanten van wijk B (Bovenkerk) van Hervormd Kampen organiseren vrijdagavond 8 juli een stapeldiner. Men kan deelnemen als gast of als gastheer/-vrouw. Tijdens het eten wordt geld ingezameld voor een stichting die als doel heeft om te evangeliseren in Kerkrade, "een stad die ver bij Gods liefde vandaan leeft", aldus de cathechisanten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

flierIJSSELMUIDEN - De 25-jarige werktuigbouwkundige Wilco Flier uit IJsselmuiden gaat voor de tweede keer in drie jaar tijd dienen op het hospitaalschip van Mercy Ships. Ditmaal gaat hij zestien maanden vrijwillig als scheepstimmerman. „Indirect kan ik mensen helpen, met elke spijker die ik in het schip sla.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pascalKAMPEN - De Kamper neerlandicus Gert van de Wege heeft het "Gebed om van God het juiste gebruik van ziekten te vragen" van de Franse wiskundige Blaise Pascal (1623-1662) vertaald in het Nederlands.

Pascal wist uit eigen ervaring dat kastijding een zaak van droefheid is. Met zijn door ziekte geteisterde lichaam schreef hij zijn gebed 'Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

namibieIJSSELMUIDEN - Zaterdag 28 mei wordt er in De Hoeksteen door Praisemen5 een benefietconcert gegeven voor een kinderopvang en onderwijscentrum in de plaats Rehoboth in Namibië. Dat centrum, het René Kids Centre, biedt de kinderen uit het erg verarmde Block E van de stad een veilige plek om op te groeien.

In deze VIDEO meer over die locatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dissertatieKAMPEN - Vrijdag 20 mei zal Eric Watkins zijn proefschrift 'The Drama of Preaching' verdedigen. De bijeenkomst begint om 15.00 uur in de Lemkerzaal van de Broederkerk, Broederstraat 16 te Kampen.

Lees HIER de samenvatting van zijn proefschrift.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

johdeheerKAMPEN - De Kamper musicus Gerwin van der Plaats houdt op vrijdag 27 mei in de Bovenkerk een zangavond met liederen van Joh. de Heer. Favoriete liederen kunnen aan Van der Plaats worden doorgegeven via info@gerwinvanderplaats.nl

De zangavond begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Bij de uitgang is een collecte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Pacureni 17KAMPERVEEN -  Zaterdag 21 mei is er in Kamperveen een Roemeniëmarkt achter de CBS De Koldwijn Schoele, Zuideinde West 7. Er zijn diverse activiteiten, zoals een rommelmarkt, een veiling, verkoop van planten, auto’s wassen, etc. Ook voor kinderen worden er allerlei activiteiten georganiseerd.

De opbrengst komt ten goede aan de gemeente Păcureni in Roemenië. In de afgelopen jaren zijn daar de kerk, de pastorie en de school opgeknapt en is er een dokterspraktijk en een watervoorziening gerealiseerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nachtzonderdakKAMPEN - Op 24 juni wordt er aan de Haatlanderdijk 6a een 'Nacht zonder dak' gehouden. Een groep jongeren vanaf 12 jaar brengt dan één nacht door in een zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen.

Het sponsorgeld dat ze daarmee bijeen brengen is bestemd voor straatkinderen in Bolivia.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ggkampenKAMPEN - Op 10 mei is er in het verenigingsgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de 2e Ebbingestraat 3 een ouderenmiddag. Christine Vlastuin zal dan een presentatie verzorgen over het werk dat de Bonisa zending verricht. Zij heeft zeven jaar als tentenmaker in China gewoond en neemt u in haar presentatie mee naar dit grote land.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)