mercyshipsKAMPEN - Dinsdag 25 november vertelt Petra Prins in de Westerkerk over haar werk voor Mercy Ships. Mercy Ships is een christelijke organisatie die hulp wil bieden aan de allerarmste mensen. Mensen die ergens in Afrika wonen. Mensen die nooit voor enige medische hulp in aanmerking komen omdat die er voor hen gewoon niet is. Geen geld, geen middelen, geen belangstelling voor hen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbelKAMPEN - Maandagmorgen 17 november opent burgemeester Koelewijn om 07.30 uur in de Lutherse Kerk de Bijbelmarathon. In een week tijd wordt de hele Bijbel in Gewone Taal van A tot Z gelezen, van Genesis tot en met Openbaring.

De Bijbelmarathon wordt gehouden van 17 t/m 22 november in de Lutherse Kerk. Gelezen wordt van 's morgens 8.00 uur tot 's avonds 22.00 uur. Iedereen leest tweemaal 10 minuten, met 10 minuten pauze er tussen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CollectebussenKAMPEN - Onder de noemer 'Samenleven doe je dus niet alleen', organiseert het Leger des Heils van 24 november tot en met 29 november een deurcollecte. Het Leger des Heils in Kampen zoekt collectanten voor deze jaarlijkse collecte.

Een groeiende groep mensen heeft als gevolg van de economische crisis moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien voelen steeds meer mensen zich eenzaam. Steeds meer mensen doen een beroep op de hulp van het Leger des Heils. In de vorm van gebruikte kleding, voedsel, hulp bij schulden of voor een luisterend oor.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ernstlangeKAMPEN - Zondag 9 november zal in de middagdienst in de Burgwalkerk een preek van Ernst Lange (1927-1974) worden gelezen. Ernst Lange was een Duitse predikant die in de jaren zestig van de vorige eeuw een van de leiders was van de vernieuwingsbeweging in de Duitse kerken.

Ernst Lange is vooral bekend geworden door een gemeente-experiment: hij kreeg gelegenheid om in de Berlijnse stadswijk Spandau een oude bakkerswinkel om te bouwen tot een laagdrempelig kerkelijk gemeentecentrum (de zogenaamde 'Ladenkirche') teneinde daar nieuwe vormen van gemeente-zijn te ontwikkelen. In deze 'Ladenkirche' heeft de preek over Handelingen 17: 16-33 geklonken, het verhaal over Paulus in gesprek met de inwoners van Athene naar aanleiding van al de beelden die hij in die stad heeft gezien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenkerk 2KAMPEN - Vrijdag 14 november is er om 19.45 uur een "Zingend naar de winter" in de Bovenkerk. Medewerking komt van Christelijk Mannenkoor 'de Lofzang' uit Heerde o.l.v. Jacob Schenk en de slisten Jacob Schenk (tenor) en René Nijhof (bariton).

De korte overdenking wordt verzorgd door ds. J. de Jong uit Rijssen. Het samen zingen zal deze avond centraal staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koster3KAMPEN - Na een feestelijk gebeuren in de Bovenkerk, vorige week, kreeg het 25-jarig kosterschap van Rein van Dijk afgelopen dinsdag nog een vervolg in de Lemkerzaal.

Uit handen van de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters ontving de jubilaris een oorkonde en een bijbehorend zilveren insigne.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenenvoorsisraelKAMPEN - Heleen Bénard van de stichting Christenen voor Israël spreekt zaterdag 1 november in Kampen. Zij is daar op een vrouwenbijeenkomst van baptistengemeente De Schalmei, Triangel 1. Aanvang 14.30 uur. Haar thema is: 'Profetische vreugde'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koster1KAMPEN - Deze maand is het 25 jaar geleden dat Rein van Dijk begon als koster van de Bovenkerk, daarbij geholpen door zijn vrouw Anja. In verband met dit 25 jarig jubileum was er vorige week een druk bezochte receptie in de Bovenkerk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mannenzangKAMPEN - Op zaterdag 25 oktober is er weer een zogeheten Neêrlandse Mannenzang in de Bovenkerk. Het thema is 'Van advent naar Kerst'. Organist is Pieter Heykoop en de avond begint om 19.30 uur.

Jongens en mannen, jong en oud worden uitgenodigd om mee te komen zingen. Vrouwen zijn van harte welkom om te komen luisteren naar de mannenzang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenkerk 2KAMPEN - Zondag 19 oktober is er om 19.00 uur een jeugddienst in de Bovenkerk. Voorganger is ds. Verbaan uit Ermelo. Het thema is 'Vriendschap'.

Een zangeres, een violiste en een pianiste verlenen muzikale medewerking. Organist is Ab Weegenaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jongerenavondKAMPEN - Zaterdag 18 oktober is er een jongerenavond in het Ichthus College in Kampen. Het thema is 'Ik wil wel maar...!' Spreker is ds. J. Olie.

De avond wordt georganiseerd door 'Jij daar!', een interkerkelijk discussieplatform voor reformatorische jeugd.

Aanvang 19.30 uuur. Het adres van het het Ichthus College is Jan Ligthartstraat 1 in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dorpskerk ijsselmuidenIJSSELMUIDEN/GRAFHORST - De hervormde gemeente van IJsselmuiden en Grafhorst krijgen er een nieuwe predikant bij. Ds. H. J. T. Lubbers, predikant in Nieuwe Tonge, heeft het beroep aangenomen dat de hervormde gemeente IJsselmuiden/Grafhorst op hem uitbracht. Hij vult de vacature in die is ontstaan door het vertrek van ds. J. A. van den Berg vorig jaar naar Grand Rapids.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stroomdalKAMPEN - Iedere eerste zondag van de maand gaan de deuren van basisschool Het Stroomdal (Bouwkamp 2) om 10.30 uur open. Koffie, thee en fris staan dan klaar om elkaar op informele wijze te ontmoeten voordat om 11.00 uur de dienst begint. Rond 12.15 uur wordt de samenkomst beëindigd, waarna opnieuw gelegenheid is om elkaar rond de koffietafel te ontmoeten.

Op 5 oktober zal Jan Kees van der Hart voorgaan in deze laagdrempelige samenkomst die gericht is op rand- en buitenkerkelijken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

charisKAMPEN - Eind oktober reizen Gerrit-Jan Merkus, Rutger Urban, Huibert van Noort en Cor van Tuil belangeloos naar Cluj in Roemenië. Ze gaan daar net voor de winter invalt een duurzame kachel aanleggen in het gemeenschapsgebouw. Jong (onderwijs) en oud (zorg) profiteert daarvan.

Het gebouw waar ze aan de verwarming werken staat midden in de Roma-gemeenschap in Cluj. Vaak is deze etnische minderheid uitgesloten van normale zaken als onderwijs en zorg. In dit gebouw van Stichting Charis wordt dit voor hen toegankelijk. De verwarming maakt het gebouw ook in de winter beschikbaar. Kinderen kunnen dan gewoon naar school.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

derankKAMPEN - In oktober verschijnt na 7 jaar werken een nieuwe bijbelvertaling: de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Het is een vertaling uit de Hebreeuwse en Griekse brontekst, gemaakt door 12 deskundige bijbelwetenschappers. De BGT is een duidelijke bijbel voor iedereen.

Op 1 oktober wordt het eerste exemplaar van de nieuwe vertaling aan Koning Willem-Alexander overhandigd in het Word Forum in Den Haag. In Kampen wordt die dag om 18.00 uur bij De Rank een exemplaar overhandigd aan een bekende Kampenaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Op dinsdag 30 september gaan Bas Belder (Europarlementariër SGP) en opperrabbijn Binyomin Jacobs spreken over Israël, Europa en het toenemende antisemitisme.

Jacob is een leidende figuur in orthodox-Joods Nederland en voorzitter van het Rabbinaal College voor Nederland. Bas Belder houdt zich in het Europees Parlement bezig met buitenlands beleid. Daarnaast is hij lid van de delegatie voor de betrekkingen met Israël.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BurgwalkerkKAMPEN - Zaterdag 27 september wordt er om 17.00 uur in de Burgwalkerk een evensong gehouden. Het Evensongkoor verleent muzikale medewerking. Organist is Diddy van der Stouwe.

Evensong (of Choral Evensong) is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en andere kerken in de anglicaanse traditie, maar wordt tegenwoordig ook in steeds meer kerken in Nederland toegepast.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

schooldag-2014KAMPEN - Wat vroeger bekend stond als Theologische Hogeschooldag heet tegenwoordig Schooldag 2014. Het is een dag van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, een jaarlijkse toogdag voor de leden van dit kerkverband. Een dag die ook in het teken staat van onderlinge ontmoetingen, flaneren door de oude binnenstad. Schooldag 2014 vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 september in de Broederkerk in Kampen en begint om 10.00 uur. De dag is gratis toegankelijk.

Het thema is 'Navolging en wij'. Veel christenen en christelijke organisaties bezinnen zich op hun identiteit. Wat betekent het om Christus na te volgen? Wat betekent het om discipel van Jezus te zijn? Hoe dienen we God in onze tijd? Hoe doen we dat samen?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DEVKAMPEN - Het Kamper mannenkoor D.E.V. zingt zondag 5 oktober in de Vredeskerk in Wezep. Uit het uitgebreide repertoire van het koor zingen zij bekende psalmen, mooie gezangen en vlotte spirituals, gearrangeerd door hun voormalige dirigent Klaas Jan Mulder en/of de huidige dirigent Gerwin van der Plaats. Laatstgenoemde zal niet alleen het koor op piano begeleiden maar ook de gemeentezang op het orgel.

De Vredeskerk is te vinden aan het Heidepad 81 te Wezep. De dienst begint om 19.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Jeroen korpsraadKAMPEN - Zondag 14 september ontving Jeroen Kanis uit handen van luitenant Fikse het certificaat van lidmaatschap van de Korpsraad. Jeroen en zijn vrouw Masego geven leiding aan de internationale kerk (Sozo) en bezoeken ook de samenkomsten van het Leger des Heils in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)