IJSSELMUIDEN - Gospelkoor Connect! uit IJsselmuiden zoekt nieuwe leden. Het koor, dat optreedt in kerken en op gospelfestivals, telt nu circa 20 zangers. 

De repetities zijn elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur aan het Kerkepad 2. Belangstellenden zijn van harte welkom om een keer vrijblijvend te komen kijken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De Schooldag van de Theologische Universiteit in Kampen, die de TU op 27 september 2014 organiseert, wordt afgesloten met een benefietconcert ten behoeve van stichting de Luisterpost Bralectah, LPB. Het concert vindt plaats in de Bovenkerk te Kampen en begint om 16.30 uur. Bekende musici zoals: Sander van den Houten, Minne Veldman, Jorrit Woudt en Noortje van Middelkoop verlenen samen met hun (kinder)koren hun medewerking aan dit concert. De koren vormen samen één groot koor. Dat geldt ook voor de kinderkoren. Tijdens de samenzang vormt u alle andere aanwezigen een koor. In de gekozen liederen staat de lofzang centraal staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Zaterdag 13 september is het Nationale Orgeldag en Open Monumentendag. Vanaf 10.00 uur is de Nieuwe Kerk, Broederweg 34 in Kampen, het decor voor een koor- en orgelfestival. Een viertal koren presenteren zich in de kerk, afgewisseld met orgelspel. Het spits wordt om 10.30 uur afgebeten door het Christelijk Gereformeerd Kerkkoor Zingend Getuigen. Om 11.30 uur geeft het Hervormd Kerkkoor Kampen acte de présence, om 13.30 uur het Stadskoor Kampen en om 14.30 uur kun je luisteren naar het kamerkoor Musica Religiosa.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN/IJSSELMUIDEN - Struikelstenen zijn gedenktekens van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947 Berlijn) in het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. De kunstenaar noemt ze "Stolpersteine" omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. De stenen zijn messing plaatjes met hierin de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden gestanst, De kleine stenen (10 x 10 cm) werden lange tijd door de kunstenaar zelf gemaakt en geplaatst. Maar intussen liggen er sinds 1994 meer dan tweeëntwintig duizend in Europa en laat hij zich door anderen ondersteunen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Ich will den Kreuzstab gerne tragen' – dat is de titel van cantate BWV 56 die zondagmiddag 14 september in de Burgwalkerk zal worden uitgevoerd. Johann Sebastian Bach heeft deze cantate geschreven voor de zondag waarop volgens een oude traditie Matteüs 9:1-8 wordt gelezen, het verhaal van de genezing van de verlamde: de negentiende zondag na Trinitatis, ergens in oktober.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEREILAND - Zondag 7 september is er een jeugddienst in de kerk op Kampereiland. Spreker is Henri Ruitenberg sr. Thema is 'Gaan voor goud'.

De dienst begint om 19.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IJSSELMUIDEN - Stichting Kontakt – Kampen/Hongarije/Roemenië houdt zaterdag 6 september een rommel- en meubelmarkt in het schoolgebouw aan de Dorpsweg 31 in IJsselmuiden.

De markt wordt gehouden van 10.00 tot 12.00 uur en de opbrengst is bestemd voor kerkelijke en medische hulp in Hongarije en Roemenië.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Vanaf donderdag 4 september is de 2e hands kledingwinkel van het Leger des Heils in Kampen weer geopend. Een ieder kan hier terecht voor goede, gesorteerde 2e hands kleding en schoenen.

Vorig jaar werd de kledingwinkel door 2.823 mensen bezocht. Er is in 2013 door de gemeenschap ong. 45.000 kilo kleding afgegeven via het luik in de Hofstraat. De verkoop in de winkel en de afdracht van kleding steeg tot € 27.933. Regelmatig worden ook gratis kledingpakketten weggegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

affiche1

KAMPEN - In de Bovenkerk te Kampen wordt zaterdag 20 september de jaarlijkse zangavond met Genemuider bovenstem gehouden. Aanvang 19.30 uur. De avond wordt gevuld met samenzang en improvisatie.

Het orgel wordt bespeeld door Jan Grootenboer, op trompet hoort u Maurice en Jantine van Dijk en de algemene leiding is in handen van ds. A. de Groot.

Toegang gratis, collecte bestemd voor Stéphanos.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bovenkerk-32KAMPEN - Omnia Cum Deo is op zoek naar nieuwe leden.Het is een enthousiast jongerenkoor dat bestaat uit ongeveer 40 leden uit Kampen en omgeving, variërend in de leeftijd van 16 tot 40 jaar. Het koor heeft een reformatorische achtergrond en staat onder leiding van Harry Dekker. In 2012 werd de cd "U zij al de eer" gepresenteerd. Het koor repeteert elke woensdagavond van 19.45 tot 21.45 in het Hoornbeeck College, Willem Hendrik Zwartallee in Kampen. Houd je van zingen, loop dan eens binnen tijdens een open avond of een repetitieavond. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Kijk voor meer info op www.jongerenkoorocd.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De bekende organist Everhard Zwart geeft op zaterdag 6 september een orgelconcert in de Bovenkerk te Kampen.

aanvang 20.00 uur
toegang € 8,00

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

marco

KAMPEN – Marco Hoorn (27) is de nieuwe dirigent van Christelijk Mannen Ensemble 'Salem'. Hoorn heeft de muzikale leiding overgenomen van Marcel van de Ketterij.

'Marcel van de Ketterij heeft met enthousiasme voor het koor gestaan, met Marco hopen we het bereikte niveau verder uit te breiden en meer naar buiten te treden als ensemble', vertelt voorzitter Luuk Kleine van Christelijk Mannen Ensemble 'Salem'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto-hkk groot bestandKAMPEN - Het Hervormd Kerkkoor Kampen start woensdag 20 augustus weer met de repetities. Het koor heeft als dirigent Harry Hamer en heeft als vaste orgelbegeleider Gerwin van der Plaats. Op zondagavond 24 augustus zingt het koor in de Driestwegkerk in Nunspeet en ook verder dit jaar zal het haar medewerking verlenen aan diverse diensten binnen en buiten Kampen. Ook zingt het koor mee in een korenfestival op zaterdag 13 september in de Nieuwe Kerk in Kampen. Het Hervormd Kerkkoor Kampen zal daar om 11.30 tot 12.00 uur een mini concert geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN – Op donderdag 7 augustus verzorgt Sander van Houten eeen concert in de Bovenkerk in Kampen. Het belooft een interessant concert te worden met als titel "Sonate". Op het koororgel begint hij met de Sonate 4 van Carl Philipp Emauel Bach om vervolgens de Triosonate 6, BWV 530 van Johann Sebastian Bach uit te voeren. Daarna volgen nog enkele andere stukken. Het concert in de Bovenkerk begint om 20.00 uur en de kerk is vanaf 19.30 uur open.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Zaterdagmiddag 19 juli wordt er een concert gehouden met Regina Ederveen - harp en Paul Rosoman - orgel. Het concert vindt plaats in de Bovenkerk te Kampen aan de Koornmarkt 28. Het concert begint om 15.00 uur tot ongeveer 16.15 uur. Toegang gratis, na afloop collecte voor de onkosten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Poster themadienst

IJSSELMUIDEN - Op zondag 1 juni vindt er een themadienst plaats in de Hervormde gemeente IJsselmuiden en Grafhorst. Tijdens deze dienst, die begint om 17.00 uur, zal ds. J.A. van den Berg nadenken over het thema 'Help! De wereld op z'n kop?!' U en jij bent van harte uitgenodigd voor deze dienst die gehouden zal worden in de Dorpskerk. Na afloop is het Baken geopend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IJSSELMUIDEN - Wist u dat er op dit moment ongeveer 160 gezinnen in Kampen/IJsselmuiden e.o. een voedselpakket krijgen van de Voedselbank Kampen? Armoede dicht bij huis! De Hervormde gemeente IJsselmuiden/Grafhorst wil graag een steentje bijdragen in het omzien naar elkaar, door voedsel in te zamelen voor de Voedselbank.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Donderdag 5 juni 2014 zullen de deuren van de Theologische Universiteit weer open gaan. We hopen een Open Dag te organiseren voor alle geïnteresseerden! Ben je op zoek naar een nieuwe studie of hoop je volgend seizoen een uitdagende master te gaan volgen? Kom dan een keer langs!

De universiteit zal proberen je zo volledig mogelijk te betrekken bij de activiteiten in de Universiteit. Er zijn verschillende momenten om informatie te verzamelen over de studie en eventueel maatwerk als het gaat om de aanvliegroute. Verder kun je verschillende colleges bijwonen, genieten van een heerlijke lunch en rondleiding en kennis maken met het studentencorps Fides Quadrat Intellectum (FQI).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

orgel

KAMPEN - André van Vliet geeft op maandag 9 juni een orgelcontert in de Bovenkerk te Kampen. Op het hoofdorgel speelt de organist onder andere een koraalbewerking van  'O Heil'ge Geest, daal op ons neer' en  een liedbewerking van 'Heer, ik hoor van rijke zegen'.

Dit orgelconcert begint om 20.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Wil jij je ken­nis over bij­bel, kerk en geloof ver­bre­den en verdiepen, dan is de cur­sus The­olo­gie voor Geïn­ter­esseer­den echt iets voor jou! Ver­rassende antwo­or­den en inzichten vanuit het geloof krijg je aan­gereikt in de drie­jarige cur­sus The­olo­gie voor Geïn­ter­esseer­den (TVG) in Kam­pen. De cur­sus biedt een breed palet aan mogelijke antwo­or­den op the­ol­o­gis­che onder­w­er­pen. Daarmee is er ruimte voor ver­schillen. Ben je geïn­ter­esseerd? Kijk op www​.tvgkam​pen​.nl voor meer infor­matie en volg TVG Kam­pen op Face­book: www​.face​book​.com/​T​V​G​K​a​m​p​e​n.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)