cultuurfonds kampen3KAMPEN - In de Stadskazerne wordt op zaterdag 20 januari van 10 tot 12 uur in Café Paatje informatie gegeven over het Cultuurfonds Kampen. Bij ambassadeur Henk Schaafsma kunnen belangstellenden dan terecht met vragen over het Cultuurfonds Kampen.

In aanmerking voor een financiële bijdrage komen vernieuwende projecten die de cultuurdeelname in de gemeente Kampen vergroten, zich onderscheiden als het gaat om amateurkunst, streven naar samenwerking tussen instellingen, amateurkunst en professionals, en stad Kampen, IJsselmuiden en alle kernen als een aantrekkelijke bruisende en levende gemeente op de kaart zet.

De volgende indientermijn eindigt op 1 februari. De aanvraag moeten worden ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel. Naast het advies van de ambassadeurs van het Cultuurfonds Kampen, zal ook het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel de projecten beoordelen. De projecteigenaren krijgen eind maart bericht of hun project in aanmerking komt voor een bijdrage. Na 1 februari is de daaropvolgende indientermijn 15 mei. Ook projecteigenaren die verderop in 2018 een aanvraag gaan doen of zich eerst willen oriënteren, zijn ook op 20 januari welkom.

Projecten die in de vorige indientermijn een bijdrage kregen zijn: de uitvoering Journey to Africa van de Stichting Gospel for Everyone, Internationaal Beiaard interpretatieconcours van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging, Musicalproductie Footloose van Stichting Stadsgehoorzaal Kampen, educatieproject Van Hanze tot VOC Stichting Vrienden van het Westfries Museum en de tentoonstelling ‘Relatiegeschenken, de schenker in beeld’ van het Ikonenmuseum Kampen

Voor meer informatie over het Cultuurfonds Kampen of ter voorbereiding van een aanvraag kan men ook contact opnemen met cultuurmakelaar Eléon de Haas, info@cultuurmakelaar.com of 06-23040169.