gogh

KAMPEN – Op uitnodiging van Historische Vereniging  ‘Jan van Arkel’ geeft dr. H. de Jong dinsdag 13 februari een lezing over Vincent van Gogh en zijn passie voor navolging van Christus. Het is niet erg bekend dat Van Gogh eigenlijk dominee had willen worden, zoals zijn vader. In Engeland was hij een poosje de hulp van dominee Slade Jones. Hij mocht van deze predikant soms voorgaan in een kerkdienst.

Een preek die Van Gogh hield in het plaatsje Richmond is bewaard gebleven. Vincent vond de universitaire studie om dominee te worden overbodig, liever werd hij evangelist. In België ging hij in een arme mijnstreek aan het werk. Hij gaf alles wat hij had weg (geld en kleren) en dreigde daardoor zelf ten onder te gaan. Van armoe ging hij schilderen.

De lezing begint om 20.00 uur in de Van Mulkenzaal van de Stadskazerne. Van niet-leden wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd.