blz27

KAMPEN - Al in de 14e eeuw is er sprake van joodse kooplieden in de Ijsselstreek, maar zij kunnen zich door allerlei verboden niet blijvend vestigen. In 1660 is Kampen de eerste stad in Oost-Nederland die joodse kooplui uitnodigt zich in de stad te vestigen. Dat waren rijke Portugese kooplieden, maar zij bleven niet. Zij worden opgevolgd door Hoog-Duitse joden, zij vormden de kern van de Kamper Joodse gemeenschap.

Joodse inwoners bleven in Kampen aanwezig tot april 1943. De stadswandeling "Joods leven in Kampen" vertelt over dit fascinerende onderdeel uit de Kamper geschiedenis.

De stadswandeling is op vrijdag 4 mei tussen 15.30 - 17.00 uur, het startpunt is op het Muntplein, tegenover de Bovennieuwstraat.

De kosten voor deelname bedragen € 7, 50 p.p.