Diploma 2 002

KAMPEN - In de Voorstraat, van oudsher dé Ambachtsstraat van Kampen, bevindt zich het oudste pand van Kampen met sporen uit de 13e eeuw. Dit rijksmonument vormt samen met de Smederij van meestersmid Sven de Lang aan de Voorstraat 16, ´t Huys der Kunsten. ´t Huys der Kunsten ontwikkelde de educatieles ´Historische Ambachten´ om leerlingen uit groep 7/8 kennis te laten nemen met het begrip ambacht. De les omvat onder andere een workshop in De Smederij en een workshop diploma maken in ´t Huys der Kunsten.

In de nieuwe educatieles maken basisschoolleerlingen kennis met het begrip ambacht. Ambachten waren zeer belangrijk in het ontstaan en voortbestaan van de stad. De Voorstraat was een echte ambachtenstraat vol bedrijvigheid door de vele ambachtslieden die er zaten. Er hadden zich 12 van de 40 smederijen in Kampen gevestigd. Het was dé plek voor de aanvoer en opslag van goederen die via de IJssel de stad in werden gebracht.

In De Smederij geeft meestersmid Sven de Lang een workshop waarbij de leerlingen zelf de smidshamer mogen hanteren. Daarnaast vertelt hij hoe het is om een ambacht in deze tijd uit te voeren. Hiermee worden ambachten in het verleden gelinkt met het ambacht in het heden. In de Smederij zijn twee historische Rijksdiploma´s voor Hoefsmid gevonden uit resp. 1917 en 1927. Deze werden behaald door smid Wensink. De familie Wensink heeft drie generaties in De Smederij gewerkt en gewoond. De diploma´s verkeerden in zeer slechte staat toen Sven de Lang ze vond. Om ervoor te zorgen dat de diploma´s behouden konden worden, restaureerde de papierrestaurateur Marieke Kraan ze. Gedurende het restauratieproces werden filmopnames gemaakt. Deze zijn samengevoegd in een filmpje met uitleg. In ´t Huys der Kunsten worden de leerlingen rondgeleid, kijken het restauratiefilmpje en maken ze een eigen diploma.