reinierdewitKAMPEN - Kampen is van oudsher een belangwekkend religieus en spiritueel centrum. De oude Hanzestad aan de benedenloop van de IJssel heeft een roerige geschiedenis als kenniscentrum van kerkenbouw, remonstrants bolwerk, zetel van twee theologische universiteiten en als geboorteplaats van Klaas Schilder, boegbeeld van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Zelfs de naam van de stad is van religieuze oorsprong. In de middeleeuwen was ‘camp’ woeste grond die in opdracht van de landsheer door kloosterorden werd gecultiveerd.

Op diverse data in augustus en oktober kunt u met de Kamper kunsthistoricus Reinier de Wit (foto) meewandelen door de eeuwenoude stad en de monumenten bekijken die een verhaal van geloof, zorg en onderwijs illustreren. De Wit woont al jaren in Kampen en kent de stad tot in haar kleinste details.

Deelname aan de wandeling kost 25 euro. Inschrijven voor een wandeling kan HIER.