kampergeheimenKAMPEN - In de serie 'Kamper Geheimen' gaat de vijfde aflevering over de Zwitserse doopsgezinden op het Haatland. Het is een geschiedenis die vrijwel uit het geheugen van de Nederlander verdwenen is: de komst van Zwitserse doopsgezinden naar De zeven Provinciën. Een goede kijker naar deze VIDEO hoort de parallellen met de huidige tijd.

Zo'n 87 van deze vluchtelingen kwam naar Kampen. Omdat er veel boerenfamilies onder de Zwitserse doopgezinden waren, pachtte een aantal van hen boerderijen op het Haatland. Lange tijd waren deze Zwitserse doopsgezinden te herkennen aan hun bijzondere klederdracht. Maar hoe zag deze er nu precies uit? Afgelopen zomer vond Carin Koopman in Pingjum (Friesland) een spoor naar de geschiedenis van deze bijzondere bevolkingsgroep.