odysseeKAMPEN – De Literatuurkring van De Verrekijkers behandelt maandag 4 december het boek Odyssee van Homerus. Wie hierover mee wil praten is vanaf 20.00 uur welkom in Levensbron aan de Vloeddijk 62. De Odyssee is een episch dichtwerk van de Griekse dichter Homerus, die ook de Ilias schreef. Het werk is waarschijnlijk rond 800 v. Chr. geschreven.

Het epos gaat voor een belangrijk deel over de zwerftocht van de held Odysseus na afloop van de Trojaanse Oorlog en over zijn thuiskomst op het eiland Ithaka. De beroemde beginregels zijn ‘Bezing mij, o Muze, de vindingrijke man, die zeer veel rondzwierf, nadat hij de heilige stede van Troje verwoest had.’

De opeenvolging van vele avonturen in de Odyssee verwijst mogelijk naar een onderliggende gedachte en/of moraal. Het hoofdmotief is de zoektocht van Odysseus naar zichzelf, en Penelope is daarbij de verpersoonlijking van zijn vroegere geluk en geborgenheid.

Afgelopen jaar behandelde de Literatuurkring onder andere Primo Levi, W.F. Hermans, Simon Vestdijk en Isabel Allende. Het huidige seizoen begon op 11 september met Eline Vere van Louis Couperus; daarna volgde De Pest van Albert Camus. Op 8 januari is het de beurt aan De Bovenbazen van Marten Toonder.