IJssel3REGIO – De ecologie van de IJssel tussen Kampen en Dieren is weer op orde. Dat concludeert Rijkswaterstaat. In 2009 bleek dat de IJssel niet voldeed aan de Europese normen van de Kaderrichtlijn Water. Dieren en planten die voor hoorden te komen langs de IJssel waren verdwenen. Dat kwam voornamelijk doordat de IJssel zo geschikt mogelijk was gemaakt voor binnenvaart van de Rijn naar het IJsselmeer.

Lees meer >

noorderlicht G SleurinkKAMPEN - Het noorderlicht is een lichtverschijnsel in de aardatmosfeer. Het is vaak een lichte gloed of bestaat uit bewegende bogen, stralenbundels of gordijnen van licht.

Dinsdag 17 oktober geeft drs. Marjan Spijkers een lezing over dit bijzondere natuurverschijnsel in zalencentrum De Leuke Hanzestad.

Lees meer >

oehoe2KAMPEN - Nederland behoort tot de meest verlichte landen op aarde. Al dat licht verstoort de nachtelijke natuur en kost heel veel energie. Daarom vindt op 28 oktober de Nacht van de Nacht plaats. Duizenden lichten gaan uit en overal zijn er nachtactiviteiten.

Lees meer >

NatuurwerkdagREGIO - Wie zin heeft in een dagje buiten knotten, tuinieren of zwerfvuil opruimen kan zaterdag 4 november meedoen aan de landelijke Natuurwerkdag. Op veel locaties zijn speciale activiteiten voor kinderen, zodat het hele gezin mee kan doen. Na afloop is er soep. Vorig jaar deden ruim 1.500 vrijwilligers mee in Overijssel. Deelnemers kunnen zich aanmelden via www.natuurwerkdag.nl.

Lees meer >

herfstroggebotzandDRONTEN - Staatsbosbeheer houdt tijdens de herfstvakantie op zondag 22 oktober en woensdag 25 oktober een tocht voor het gezin door het herfstbos in Roggebotzand. De boswachter laat zien hoe de natuur verandert in dit seizoen.

Lees meer >

excursie2KAMPEN - De vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta gaat zaterdag 7 oktober op excursie naar de Zeeuwse Delta en dan met name de eilanden Goeree Overflakkee en Schouwen Duiveland.

Lees meer >

roerdomp corfikkertREGIO - Op de oevers van het Drontermeer, ten westen van Kampen, is de afgelopen drie jaar acht hectare nieuw rietmoeras aangelegd. Het doel: nieuw leefgebied creëren voor de roerdomp en de grote karekiet. De roerdomp en de grote karekiet zijn nogal kieskeurig, dus het was maar de vraag of het zou lukken deze zeldzame en bedreigde moerasvogels in dit gebied te krijgen.

Lees meer >

herfstintuinKAMPEN - Nog niet zo lang geleden was het de normaalste zaak om in de herfst je tuin in te planten. Deze gewoonte raakt echter steeds meer in onbruik. "Heel jammer" volgens Groei & Bloei, "want je mist niet alleen het meest ideale plantseizoen, maar ook de planten die in het najaar bloeien."

Lees meer >

expeditie2KAMPEN - Voor kinderen van 10 tot 15 jaar houdt Ruimte voor de Rivier IJsseldelta in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel op woensdagmiddag 18 oktober de 'Expeditie Uiterwaard'.

De expeditie start om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Waterveiligheid en natuur staan in deze expeditie centraal. Want hoe zit het eigenlijk met die waterveiligheid langs de IJssel?

Lees meer >

wiedenKAMPEN - Natuurvereniging IJsseldelta schenkt dinsdag 26 september aandacht aan het bekende natuurgebied De Wieden in Noord-West Overijssel. Ronald Messemaker zal die avond een lezing over dit gebied geven.

Lees meer >

modderkruipersKAMPEN - In zes werkdagen tijd is door een groep vrijwilligers onder leiding van een boswachter van Natuurmonumenten de modder onderzocht die werd opgebaggerd bij het schonen van de dijksloten langs de rietvelden van het Kampereiland langs het Zwarte Meer. Deze sloten worden geschoond om het rietland te vernatten.

Lees meer >

herfstbloemenKAMPEN - Wie belangstelling heeft voor herfstbloemen kan zaterdagmiddag 16 september met Aebe Poutsma meelopen in een heemtuinwandeling. De wandeling start om 14.00 uur en duurt ongeveer een uur. De heemtuin kun je vinden tussen de Wederiklaan en de Flevoweg in Kampen, bij de rotonde. De toegang is gratis.

Lees meer >

hamertKAMPEN - De Hamert is een natuurgebied in het noorden van Limburg. Het maakt deel uit van het Nationaal Park de Maasduinen. Bos en heiden met vennetjes wisselen elkaar af. Het is een groot gebied waar volgens Natuurvereniging IJsseldelta van alles te zien is.

Reden voor die organisatie om daar zaterdag 9 september een uitgebreid kijkje te nemen.

Lees meer >

gansgrouw2 kleinREGIO - Bestrijding van schade door ganzen op landbouwpercelen in Overijssel blijft mogelijk. Dit blijkt uit de uitspraak van de Raad van State in het geschil tussen de provincie Overijssel en Vogelbescherming Nederland over de bestrijding van schade die ganzen veroorzaken. Die bedraagt in Overijssel jaarlijks meer dan een half miljoen euro.

Om deze schade te kunnen bestrijden heeft de provincie Overijssel een ontheffing verleend op grond van de Flora en faunawet voor het afschot van enkele ganzensoorten. In het overgrote deel van Overijssel kunnen met die ontheffing jaarrond ganzen worden verjaagd van schadegevoelige percelen. Die ontheffing staat na een eerdere uitspraak van de Raad van State vast.

Lees meer >

ree bronstREGIO - Op dit moment staan de reeën in Nederland aan het begin van de jaarlijkse bronsttijd, die duurt van eind juli tot begin augustus. Bij de mannetjes gieren de hormonen door het lichaam. Zij proberen de komende weken zoveel mogelijk vrouwtjes te bevruchten.

Lees meer >

vreugderijkerwaard foto natuurmonumentenKAMPEN - De plantenwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta bezoekt woensdagavond 19 juli de Vreugderijkerwaard. Volgens de werkgroep is het gebied één van de mooiste voorbeelden van stroomdalgrasland (droog, soortenrijk grasland) in Nederland. Het gebied herbergt talrijke bijzondere plantensoorten, waaronder maar drie soorten bremrapen (parasitair levende plantensoorten), veldsalie, zacht vetkruid en de uiterst zeldzame liggende ereprijs. En nog heel veel andere plantensoorten.

Lees meer >

REGIO  - Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel hebben officieel het nieuwe digitale platform voor alle groene vrijwilligers in Overijssel: www.groenbezig.nl gelanceerd.  Het platform groenbezig functioneert als een netwerk, servicedesk en etalage voor groen vrijwilligerswerk in een. Het geeft daarmee vooral ook de vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de natuur en het landschap een gezicht.

Lees meer >

FochtloerveenKAMPEN - De vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta gaat zaterdag 24 juni op excursie naar het Drents Friese Wold en het Fochteloërveen. Het Fochteloërveen op de grens van Drenthe en Friesland is een 2500 hectare groot natuurgebied dat beheerd wordt door Natuurmonumenten.

Lees meer >

plantnopKAMPEN - Van het Kampereiland en de Noordoostpolder zijn bij stichting Floron, de organisatie die in Nederland de floragegevens verzamelt, nog niet zo heel veel gegevens bekend. Terwijl er toch diverse bijzondere soorten te vinden zijn. Woensdagavond bezoekt de plantenwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta één van die ‘witte gebieden’, zoals ze om die reden worden genoemd.

Lees meer >

wisselse veen venKAMPEN - Natuurvereniging IJsseldelta houdt zondag 11 juni een plantexcursie naar het Wisselseveen, langs de rand van de Veluwe, niet ver van Epe. Omdat hier sprake is van een behoorlijk hoogteverschil komt aan de voet van de helling veel kwelwater aan het oppervlak. Dat heldere en schone water wordt via beekjes afgevoerd. Maar voordat het in de beekjes terechtkomt stroomt het eerst door dit natuurgebiedje.

Lees meer >