ree bronstREGIO - Op dit moment staan de reeën in Nederland aan het begin van de jaarlijkse bronsttijd, die duurt van eind juli tot begin augustus. Bij de mannetjes gieren de hormonen door het lichaam. Zij proberen de komende weken zoveel mogelijk vrouwtjes te bevruchten.

Lees meer >

vreugderijkerwaard foto natuurmonumentenKAMPEN - De plantenwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta bezoekt woensdagavond 19 juli de Vreugderijkerwaard. Volgens de werkgroep is het gebied één van de mooiste voorbeelden van stroomdalgrasland (droog, soortenrijk grasland) in Nederland. Het gebied herbergt talrijke bijzondere plantensoorten, waaronder maar drie soorten bremrapen (parasitair levende plantensoorten), veldsalie, zacht vetkruid en de uiterst zeldzame liggende ereprijs. En nog heel veel andere plantensoorten.

Lees meer >

REGIO  - Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel hebben officieel het nieuwe digitale platform voor alle groene vrijwilligers in Overijssel: www.groenbezig.nl gelanceerd.  Het platform groenbezig functioneert als een netwerk, servicedesk en etalage voor groen vrijwilligerswerk in een. Het geeft daarmee vooral ook de vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de natuur en het landschap een gezicht.

Lees meer >

FochtloerveenKAMPEN - De vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta gaat zaterdag 24 juni op excursie naar het Drents Friese Wold en het Fochteloërveen. Het Fochteloërveen op de grens van Drenthe en Friesland is een 2500 hectare groot natuurgebied dat beheerd wordt door Natuurmonumenten.

Lees meer >

plantnopKAMPEN - Van het Kampereiland en de Noordoostpolder zijn bij stichting Floron, de organisatie die in Nederland de floragegevens verzamelt, nog niet zo heel veel gegevens bekend. Terwijl er toch diverse bijzondere soorten te vinden zijn. Woensdagavond bezoekt de plantenwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta één van die ‘witte gebieden’, zoals ze om die reden worden genoemd.

Lees meer >

wisselse veen venKAMPEN - Natuurvereniging IJsseldelta houdt zondag 11 juni een plantexcursie naar het Wisselseveen, langs de rand van de Veluwe, niet ver van Epe. Omdat hier sprake is van een behoorlijk hoogteverschil komt aan de voet van de helling veel kwelwater aan het oppervlak. Dat heldere en schone water wordt via beekjes afgevoerd. Maar voordat het in de beekjes terechtkomt stroomt het eerst door dit natuurgebiedje.

Lees meer >

vosKAMPEN - Zo af en toe plaatst Isala Delta een wildcamera in het gebied om te kijken welke dieren al profiteren van de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Daarmee zijn al diverse leuke waarnemingen gedaan, zoals de steenmarter, bever, otter, een ree en verschillende vogelsoorten.

Lees meer >

MaaiseizoenKAMPEN - Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien start Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vanaf donderdag 1 juni weer met het maaien van waterbodems en oevers. Er moet voldoende water doorheen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.

Lees meer >

bereklauwREGIO - De reuzenberenklauw is een grote plant van soms wel 3,5 meter hoog, met grote witte bloemschermen. De plant heeft vooral op kinderen een aantrekkingskracht. Ze kunnen zich en prachtig onder verstoppen. Contact van blad, stengels of sappen met de menselijke huid kan echter zorgen voor blaren, brandwonden en zelfs ontstekingen.

De plant bloeit ongeveer vanaf juni tot ver in de herfst en is vooral te vinden in struikgewas, in ruige beplantingen en in bermen.

Lees meer >

dijkschouw graafschade muskusrattenREGIO - Meer graafschade aan dijken door muskusratten, mollen en muizen, een afname van graverij door konijnen en minder rijspoorschades. Dat zijn de meest in het oog springende resultaten van de controleronde langs de dijken door Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het waterschap controleert zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Op die manier kunnen schades op tijd worden hersteld.

Lees meer >

zonnedauwKAMPEN - De plantenwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta organiseert in juni twee plantexcursies. Woensdag 7 juni wordt in de buurt van Kraggenburg gezocht naar minstens 150 soorten wilde planten. De verzamelde gegevens zijn bestemd voor Floron (www.verspreidingsatlas.nl). De excursie vertrekt om 19.00 uur vanaf het Meeuwenplein en duurt tot het donker wordt.

Lees meer >

tureluur klein- Door Jan Gulikers -

MASTENBROEK - Ongeveer 45 personen waren donderdag 11 mei aanwezig in ’t Trefpunt in Mastenbroek bij het symposium over weidevogels. De Agrarische Natuurvereniging Camperland en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ+) hadden de handen ineen geslagen om de alarmklok te luiden voor de dramatische achteruitgang van het aantal weidevogels. Beide organisaties zijn nauw betrokken bij het weidevogelbeheer in de IJsseldelta.

Lees meer >

vogelkijkhutKAMPEN - Komend najaar start de bouw van de vogelkijkhut in de Mandjeswaard. Vanuit deze hut is straks een fraai deel van het rietland, het Zwarte Meer en in de verte het Vogeleiland te overzien. Een vogelkijkhut kan natuurlijk niet zonder een mooie naam. De boswachters van Natuurmonumenten roepen iedereen op om een toepasselijke naam te bedenken. Inzenden kan tot 1 juni via Wie weet prijkt uw naam straks op de nieuwe vogelkijkhut.

Lees meer >

tuinendagzalkZALK – Groei & Bloei Kampen organiseert voor zaterdag 10 juni samen met enkele enthousiaste inwoners van Zalk een Open Tuinen Dag in Zalk. In 2016 bleek dit zo’n groot succes, dat dit jaar nog meer tuinliefhebbers het publiek uitnodigen een kijkje achter de heg te nemen.

Lees meer >

palinguitzetKAMPEN - Het gaat dramatisch slecht met de Europese paling. Het bestand is de laatste jaren met maar liefst 95 procent gedaald. In dat kader worden zaterdag 6 mei ruim 25.000 jonge palingen uitgezet in het Ganzendiep en De Goot.

Lees meer >

oeverzwaluwKAMPEN - Op haar bouwterrein heeft Isala Delta vier wanden voor oeverzwaluwen gemaakt. Zo’n wand is in dit geval niet meer dan een flinke berg zand met een steile rand, waar oeverzwaluwen in kunnen nestelen.

Op deze manier voorkomt Isala Delta dat deze beschermde vogelsoort nesten gaat bouwen op locaties waar nog gewerkt moet worden.

Lees meer >

krooneend2KAMPEN - De vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta houdt zaterdag 22 april een dagexcursie naar de Zeeuwse Delta en dan met name de eilanden Goeree Overflakkee en Schouwen Duiveland.

Volgens de werkgroep behoeft de Zeeuwse Delta geen nadere introductie: “Denk maar aan de zuidkust van Schouwen Duiveland, ook wel bekend als de Zeeuwse Vogelboulevard en de Kwade Hoek op Goeree Overflakkee.”

Lees meer >

boterbloem freeimages1374289KAMPEN - De plantenwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta houdt zaterdag 29 april een excursie naar het Zalkerbos. Het Zalkerbos is een van de weinige hardhoutooibossen die er in Nederland nog zijn. Het is een iepen-, essen- en eikenbos met een rijke ondergroei van allerlei bolgewassen.

Lees meer >

rododendroncicadenZWOLLE - Het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereninging (KNNV) organiseren een 5-daagse cursus insectenherkenning. Het betreft 5 avondlessen op vrijdag met telkens aansluitend een veldexcursie op zaterdagochtend. De eerste avond is op vrijdag 21 april, de eerste excursie zaterdagochtend 22 april.

Lees meer >

360662REGIO - Natuurmonumenten is op zoek naar een naam voor een nieuwe vogelkijkhut in de Mandjeswaard. En daar hebben ze hulp bij nodig. De boswachters van het natuurgebied roepen iedereen op om een originele naam in te zenden, waarna een driekoppige jury de mooiste eruit zal kiezen.

Lees meer >