KAMPEN - In heel Nederland is het waterpeil hoger dan normaal. Dat is ook bij de IJssel in de gemeente Kampen het geval.