vismigratierivier afsluitdijk

ZWOLLE - Een team van de Waddenvereniging houdt op donderdag 22 maart om 20.00 uur een interactieve lezing over de vismigratierivier die in 2018 wordt verwezenlijkt met financiële ondersteuning vanuit het Waddenfonds. Deze lezing in wijkcentrum Weijenbelt aan de Campherbeeklaan 82a in Zwolle wordt georganiseerd door de KNNV-Vereniging voor Veldbiologie afd. Zwolle & Waddenvereniging. 

Dagelijks rijden er tussen de 10.000 en 20.000 voertuigen over de Afsluitdijk. Onzichtbaar voor ons oog zijn de miljoenen vissen voor wie de Afsluitdijk een onmisbare schakel in hun trekroute is. Met de komst van de Vismigratierivier in 2018 kunnen trekvissen 24 uur per dag via een geleidelijke overgang tussen zoet en zout water heen en weer zwemmen. Sommige vissen zoals de paling groeien op in zoet water maar paaien in zee, andere vissen zoals de zalm leven in zee maar paaien in het zoete water van beken en rivieren. Het onderbreken hun hun migratieroutes betekent op den duur het uitsterven van deze gespecialiseerde vissen. Waar vissen weer kunnen reizen, wordt het voor automobilisten, fietsers en zeilers een nieuwe stopplaats op de Afsluitdijk. Het onzichtbare wordt er zichtbaar.

De toegang tot de lezing is gratis en consumpties zijn te verkrijgen voor 0,50 euro.