kievit

REGIO - Met het mooie weer van de afgelopen dagen zijn een groot deel van de weidevogels weer terug in het land. De vogels reageren eerder op de lengte van de dagen dan op de temperatuur. Verwacht wordt dat binnenkort het eerste kievitsei weer gevonden zal worden.

Het rapen van kievitseieren mag al een aantal jaren niet meer. Om toch de nestenzoekers een stimulans te geven het veld in te gaan, looft de Agrarische Natuurvereniging Camperland, voor de achtste achtereenvolgende keer, een presentje uit ter waarde van 100 euro voor de vinder van het eerste kievitsei in de IJsseldelta. Het ei moet uiteraard in het nest blijven. Controle wordt verricht door weidevogel-coördinator Joop Beens, tel. (06) 151 279 16.

Het gebied van de ANV Camperland betreft de IJsseldelta en wordt begrensd door Zwolle, Zwartewater Hasselt Zwartsluis Genemuiden, Zwartemeer, Ketelmeer, Vossemeer, Drontermeer tot aan de grens provincie Gelderland en gemeente Zwolle.

Speerpunt
Bescherming van weidevogels is één van de speerpunten van de ANV Camperland. Het beheer van weidevogels begint met het sparen van de nesten. Hiervoor zijn veel vrijwilligers actief die in samenwerking met de boeren de nesten opzoeken en markeren. Zonder hun activiteiten zouden de nesten in het vroege voorjaar voor een groot deel verloren gaan door het bewerken van het land en later in het voorjaar door het maaien of het beweiden met vee.