blauwe kiekKAMPEN - De vogelwerkgroep van natuurvereniging IJsseldelta organiseert zaterdag 9 december een dagexcursie naar het Lauwersmeer. Bezocht worden onder andere het uitzichtpunt De Pomp, Zoutkamp, het Jaap Deensgat, de haven van Lauwersoog, de Bantpolder en de pier bij Paessens Moddergat.

Het dynamische gebied heeft het gehele jaar door een grote aantrekkingskracht op vogels. Vooral in deze periode is de kans op bijzondere en zeldzame soorten groot. De grote groepen winterganzen en wilde zwanen zijn gearriveerd, roofvogels als zeearend, slechtvalk en blauwe kiekendief (zie foto) jagen in het gebied en de slikplaten bieden voedsel aan een groot aantal steltlopers. Afhankelijk van weer en tijd zal bovendien een wandeling langs de Waddenzee gemaakt worden. Warme kleding wordt aangeraden.

Vertrek om 07.30 uur van het Burg. Berghuisplein in Kampen. In verband met gecombineerd vervoer is opgave (uiterlijk donderdag 7 december) noodzakelijk. Meerijden kost 15 euro. De organisatie verwacht rond 17.00 uur weer terug te zijn in Kampen. Excursieleider is Anton Wielink, tel. (038) 332 15 62.