820758b0 7bec 41cf 8996 742266042db5 thumb840

Raadspraat Jan Willem Schutte

Binnenkort gaat de gemeenteraad de begroting 2021 behandelen. De voorliggende begroting laat een sluitend beeld zien. Ook op langere termijn. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan, of beter gezegd de bezuinigingen waartoe de raad verleden jaar heeft besloten zijn nog niet allemaal geeffectueerd, en hebben een grote impact op de kamper samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo

De VVD en PvdA in Overijssel zijn bezorgd over de toenemende mate van polarisering in de samenleving.  De tegenstellingen tussen groepen worden steeds groter waardoor ze steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Ook binnen de politiek neemt polarisatie toe waardoor de democratische rechtsstaat in Nederland onder druk staat. Politici en journalisten worden belaagd en desinformatie en nepnieuws spelen een steeds grotere rol in de publieke opinie. Dit zijn zeer verontrustende ontwikkelingen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

groenlinks

KAMPEN - GroenLinks Kampen roept ondernemers op tijdens de Nacht van de Nacht en daarna het licht in hun bedrijven uit te doen of te dimmen. Daardoor wordt het ’s nachts donkerder en wordt energie bespaard. Dat draagt bij aan het beperken van klimaatverandering en leidt natuurlijk ook tot een lagere energierekening.  Op zaterdag 24 oktober 2020 vindt voor de 16e keer de landelijke Nacht van de Nacht plaats, een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties. Het evenement vindt jaarlijks plaats in de nacht dat de klok overgaat op de wintertijd. Het doel is de schoonheid van de nacht te benadrukken en aandacht te geven aan lichthinder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pvda

De rijksoverheid heeft het dringende advies gegeven om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimten, zoals supermarkten, gemeentehuizen, bibliotheken. En al langer is het een vereiste dat reizigers in het openbaar vervoer een mondkapje dragen. Manfred Haveman, de nieuwe fractievoorzitter van de Kamper PvdA: “mondkapjes zijn best prijzig. Voor sommige mensen betekent het een hele hap uit hun weekbudget. Daarom willen wij dat voor deze mensen herbruikbare gezichtsmaskers beschikbaar worden gesteld, zodat zij in ieder geval niet ook nog die drempel hoeven ervaren om mee te kunnen doen aan de samenleving.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

Tijdens de verkiezingscampagne in 2018 heeft de ChristenUnie aangegeven dat zorg voor ouderen een belangrijk speerpunt zal zijn in deze raadsperiode. Nederland telt een grote diverse groep ouderen. Een groep die richting 2030 nog fors in aantal zal toenemen. Ouder worden kan samengaan met een toenemende kwetsbaarheid, zowel op fysiek, sociaal als geestelijk gebied. Er kan sprake zijn van afnemende gezondheid, grotere afhankelijkheid en eenzaamheid. De ChristenUnie heeft daarom samen met 11 verschillende zorg- en welzijnsinstanties uit de gemeente het actieplan Waardig Ouder Worden ondertekend om zich in te zetten voor zorg voor ouderen. De ChristenUnie heeft zich na de verkiezingen hard gemaakt om dit actieplan op te nemen in het coalitieakkoord. Deze belofte brengt met zich mee dat de ChristenUnie beleid toetst aan de afspraken die in het dit actieplan zijn gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pvda

De PvdA in Kampen wil dat het college stopt met de pilot fietsparkeren in de Binnenstad. De partij dient aanstaande donderdag tijdens de raadsvergadering hiertoe een motie in. Een mooie vuurdoop voor het nieuwe raadslid Theo Nieuwenhuizen: ‘Het is de afgelopen maanden duidelijk geworden dat het fietsparkeerbeleid niet op draagvlak kan rekenen van bewoners, bezoekers en ondernemers.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PvdAKampen

KAMPEN -  Met ingang van donderdag 8 oktober wordt PvdA-raadslid Janita Tabak wethouder in gemeente Hoogeveen. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 neemt zij daar plaats in een zakencollege. Dat betekent voor de fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Kampen dat er per direct een wisseling van de bezetting plaatsvindt. Theo Nieuwenhuizen, die al geruime tijd meeloopt als burgerraadslid, vult de vrijgevallen plaats op. Zittend raadslid Manfred Haveman volgt Janita op als fractievoorzitter. In de raadsperiode 2014 – 2018 vervulde Manfred die functie ook al.

Manfred: “Als fractie en vereniging zijn wij trots op de kans die Janita geboden wordt. Wij wensen haar daarbij uiteraard heel veel succes en wijsheid toe! Voor de Kamper fractie betekent het dat Theo en ik het PvdA-geluid in de raad zullen laten horen. Theo loopt ook al even mee en we kennen elkaar heel goed. Ik heb dan ook alle vertrouwen in deze nieuwe samenstelling! Wij richten ons de komende periode vooral op een eerlijke verdeling van de bezuinigingsopgave binnen het sociaal domein, op de gevolgen van de corona-crisis, werkgelegenheid en op de woonmogelijkheden voor Jan de Arbeider. Natuurlijk schuwen wij de actualiteit ook niet. Denk alleen maar aan het fietsparkeren in de Binnenstad waar wij onze grote vraagtekens bij hebben.”

Schrijf reactie (0 Reacties)

d6

KAMPEN - Er moet een nieuwe visie komen op de oud-en-nieuw-viering in Kampen, daartoe besloot de gemeenteraad donderdagavond op initiatief van D66 en GroenLinks. Vorige week werd de jaarwisseling geëvalueerd in de commissie bestuur en middelen. Volgens de fracties van D66 en GroenLinks is het na twee jaar experimenteren tijd duidelijkheid te geven over de toekomst van de jaarwisselingsviering in Kampen. Beide partijen zien dat er nu geen breed gedragen toekomstbeeld is voor de viering van oud-en-nieuw in Kampen. Dit zorgt voor een jaarlijks terugkerende discussie over overlast en het behoud van tradities.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3201

Is het verkeer op de Vloeddijk en de Burgwal toegenomen door het instellen van eenrichtingsverkeer op de Tweede Ebbingestraat? Dit vraagt de politieke partij Kampen Sociaal zich af. De partij kreeg meerdere vragen vanuit de bewoners die aan beide straten wonen. Daarom pleit de partij voor een onderzoek.

Lenie van Asselt, commissielid van de lokale partij, kreeg de afgelopen tijd meerdere vragen van inwoners: ‘Het lijkt erop dat de verkeersbewegingen toenemen aan de Vloeddijk en aan de Burgwal, mensen ervaren meer overlast en zijn bang dat zwaardere voertuigen voor schade zorgen aan de woningen. Dat is reden om te onderzoeken hoe het verkeer zich beweegt door de binnenstad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logoDe gemeenteraad houdt op donderdag 27 augustus in de raadzaal van het stadhuis een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt voor het eerst weer fysiek in de raadzaal.

Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies -waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen- mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. De gemeenteraad gaat niet overal over. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is. Onderwerpen hoeven dus niet op een raads- of commissieagenda te staan, maar dat mag wel. De onderwerpen die in de commissievergaderingen van 31 augustus, 1 en 2 september aan de orde komen, zijn te vinden op de website van de gemeente Kampen (Kampen.raadsinformatie.nl) en in de uitgave van De Brug van dinsdag 25 augustus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GOTISCH

KAMPEN - De fractie van Kampen Sociaal vraagt wederom aandacht voor het Gotisch Huis en wil van het college weten welke actie inmiddels is ondernomen richting rijk en provincie om subsidie te verkrijgen voor het monumentaal complex.

Fractievoorzitter Richard Boddeus: ‘Het Gotisch Huis aan de Oudestraat, al jaren onze zorg, staat inmiddels elf jaar leeg en heeft van oorsprong een woonfunctie. Juist die woonfunctie zit een subsidie in de weg, had het een andere bestemming gehad dan kwam het pand in aanmerking voor subsidie. Ook het feit dat de beheersstichting, de Nationale Monumentenorganisatie, nog geen vijf jaar bestaat en dat de te verwachten restauratiekosten niet boven de 2,5 miljoen euro uitkomen zit een subsidieaanvraag in de weg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda kampen

KAMPEN – Naar aanleiding van de oplopende besmettingscijfers heeft het CDA vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de nieuwe afspraken en de beslissingsbevoegdheden voor een uitbreiding van maatregelen of een lokale experimenteerruimte.

Raadslid Janine de Kleine geeft aan dat er landelijke nieuwe afspraken zijn gemaakt over de bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen zien onder meer op het nemen van lokale maatregelen zoals extra voorlichting of een mondkapjesplicht op drukke plekken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

grlinks

Luchtvaart moet net als iedere andere transportsector behandeld worden en is geen doel op zich. Vluchten tot 750 kilometer moeten door de trein vervangen worden. Er moet een eerlijke prijs gevraagd moet worden voor vliegtickets. En natuurlijk mag Lelystad Airport niet open zodat er geen laagvliegende vliegtuigen over onze gemeente komen. Met deze zienswijze reageert GroenLinks Kampen op de ontwerp-Luchtvaartnota van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PvdAKampen

KAMPEN - De schippers van de Bruine Vloot worden zwaar getroffen door de coronamaatregelen. In een indrukwekkende manifestatie hebben zo’n 175 historische schepen daar aandacht voor gevraagd door letterlijk voor Pampus te gaan liggen. Door het gebrek aan inkomsten kunnen zij hun schepen niet meer onderhouden en zo dreigt een deel van deze vloot verloren te gaan. Een belangrijk deel van die schepen siert het Kamper stadsfront en geeft liggend én varend een prachtig schouwspel. Zij zijn hiermee ontzettend belangrijk voor de economie en het toerisme van Kampen. U weet wel, de Hartelijke Hanzestad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

maat

KAMPEN – Alerieke van der Maat is tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 juni geïnstalleerd als lid van de commissie Bestuur en Middelen. Zij volgt Teunard Droog op, die zijn werkzaamheden als commissielid onlangs heeft moeten beëindigen. De fractie van het CDA heeft in Van der Maat een commissielid gevonden met een schat aan ervaring. Alerieke van der Maat is geen onbekende in de gemeenteraad van Kampen. Tussen 2006 en 2010 was zij een periode raadslid namens het CDA. Daarnaast is zij een aantal jaren voorzitter van het bestuur van CDA Kampen geweest. “Ik heb er erg veel zin in om mij als burgerraadslid in te zetten voor onze mooie gemeente Kampen. Samen maken wij deze prachtige gemeente, waar het hartstikke fijn wonen, werken en vertoeven is. De komende jaren wil ik graag via de commissie Bestuur en Middelen mijn betrokkenheid tonen bij de gemeente en haar inwoners”, aldus Van der Maat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66kampen

Ideeën voor een herstart

Langzaamaan worden de coronamaatregelen versoepeld die onze samenleving voor een groot deel stil legden. Soms zijn de versoepelingen misschien kleine stapjes die niet meer dan
ademruimte lijken te geven. Andere geven de gelegenheid om alweer op te bouwen en teherstellen. Op het stadhuis maar ook in de rest van de Kamper samenleving wordt creatief nagedacht en
geëxperimenteerd. Dat is geweldig en verdiend een groot compliment!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boon

KAMPEN - Afgelopen week maakte Edward Boon zijn debuut in de commissie Inwoners van de Kamper gemeenteraad. Hij neemt daarmee het stokje over van Kyra Selles. Zij gaat zich volledig richten op haar werk in de Overijsselse Statenfractie van D66. Bij zijn eerste optreden vroeg Boon opnieuw aandacht voor de fietsveiligheid rondom basisscholen. Hij juichte toe dat de gemeente plannen heeft om in de toekomst de verkeersveiligheid op fietsroutes naar basisscholen te verbeteren. Maar nu alle scholen weer gaan beginnen is het volgens hem zaak dat de gemeente ook op korte termijn maatregelen neemt. Boon wees erop dat zelfs de minister-president kinderen en hun ouders heeft opgeroepen om per fiets of lopend naar school te komen. “Nu is de gemeente aan zet” zegt Boon.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

KAMPEN - De ChristenUnie Kampen is blij dat het college van Burgemeesters en Wethouders van Kampen zich uitgesproken heeft voor de opvang van vluchtelingenkinderen, op het Griekse eiland Lesbos. De ChristenUnie Kampen had het plan om het college aan te moedigen om steun voor opvang uit te spreken en is dan ook blij met deze stap.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda kampen

KAMPEN - Het CDA roept het college van burgemeester en wethouders op zich in te zetten voor sportcentra. Kappers mochten vandaag weer aan de slag. Horecagelegenheden mogen binnenkort weer open in de gemeente Kampen. Maar sportscholen kunnen mogelijk pas weer in september gaan draaien. Het CDA wil graag van het college weten of zij mogelijkheden ziet voor de sector om op een creatieve en verantwoorde manier toch weer eerder aan de slag te gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampsoc

KAMPEN - De fractie van Kampen Sociaal wil de Kamper horeca de helpende hand toesteken. Nu de maatregelen versoepeld worden en vanaf 1 juni de terrassen weer open mogen wil de politieke partij meer ruimte voor die terrassen om aan de anderhalf meter afstand te kunnen voldoen. Kampen Sociaal wil de eerstkomende raadsvergadering en voorstel doen om horeca meer ruimte te geven. Raadslid Lammert Bastiaan: ‘De horeca heeft de afgelopen weken niets kunnen verdienen door de coronacrisis, de ondernemers hebben het heel moeilijk gehad, we moeten hen nu meer ruimte gunnen.’ 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)