ine

KAMPEN - Ine Nagelmaeker is bij haar afscheid als bestuurslid van GroenLinks Kampen onderscheiden door de partij. Als dank voor haar enorme inzet, enthousiasme en lange adem kreeg ze de eerste Verbindersspeld uitgereikt. Twintig jaar was Ine Nagelmaeker bestuurslid van GroenLinks Kampen, grotendeels als voorzitter. Afgelopen week nam zij afscheid. In die twintig jaren is de afdeling fors gegroeid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

0001

Het zou zomaar een nieuw spel kunnen zijn in een bekend TROS-programma van weleer. En voor het gebied rondom de voormalige Buitenwacht lijkt het nog een zeer treffende vergelijking te zijn. Een gebied waar voldoende ruimte is voor parkeren en recreëren (ter land), een gebied waar nu eindelijk de waterhuishouding aangepakt gaat worden (ter zee) en een gebied dat een ruimtelijk ontwerp heeft gekregen in alle drie de dimensies (in de lucht).

Voor en door de burger
En daar stopt de vergelijking nog niet. Het tv-programma werd gemaakt voor en door een enthousiast publiek en deelnemers. De Schans Buitenwacht is ontworpen met inspraak van omwonenden en andere belanghebbenden. Over de burgerparticipatie hebben we al eerder lovende stukken geschreven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda kampen

CDA Kampen stelt dat er veel onduidelijk is na het door TNO gepubliceerde rapport waarin staat dat de gezondheidsrisico’s bij het verwijderen van asbestdaken erg klein zijn. “De Tweede Kamer heeft de regering opgeroepen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om zelf asbestdaken te saneren. Eigenaren van deze daken weten nu niet waar zij aan toe zijn” stelt woordvoerder Hardy Wellenberg. De CDA-fractie wil van de wethouder weten, wanneer blijkt dat het saneren in de zogenaamde risicoklasse 1 mogelijk is, of dakeigenaren zelf mogen saneren zonder tussenkomst van een gespecialiseerd bedrijf. “Welke mogelijke risico’s zijn er bij het zelf saneren van asbestdaken en hoe wordt de kwaliteit geborgd?” vraag Wellenberg zich af.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

ZWOLLE - Geert Jansen, voormalig Commissaris van de Koningin van de provincie Overijssel, wordt informateur in Overijssel. Dit is afgesproken in een eerste overleg met alle lijsttrekkers van de twaalf politieke partijen in de Provinciale Staten. Jansen gaat onderzoeken welke partijen het nieuwe bestuur van Overijssel kunnen vormen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GBK2

KAMPEN - “In de afgelopen 5 jaar is de bijenpopulatie met 1/3 gedaald. Als bijen van de aardbodem zouden verdwijnen, zouden mensen nog maar 4 jaar te leven hebben. Daarom hebben we er alle baat bij om bijen te helpen”, schrijft sir David Attenborough. Bijen zijn verantwoordelijk voor het voeden van meer dan 90% van onze wereldbevolking. Zonder hen, kunnen wij mensen niet overleven. Van de 357 soorten wilde bijen die in ons land voorkomen, is de helft bedreigd. Er is te weinig geschikt groen/bloemen voor deze bijen, terwijl zij juist een belangrijke rol spelen in het ecosysteem. Wat goed is voor de wilde bijen, is vaak ook goed voor andere insecten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PvdA

KAMPEN -  De gemeente Zwolle krijgt te maken met een forse bezuiniging op de zorg vanuit het Rijk. Het gaat hierbij om de uitvoering en toegang van beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor de regio. Je moet dan denken aan de opvang van daklozen of van vrouwen die gevlucht zijn voor huiselijk geweld. Zwolle is de centrumgemeente en Kampen is een regiogemeente, daklozen uit Kampen worden dus opgevangen in de Herberg in Zwolle.

Volgens de nieuwe plannen krijgt Zwolle straks 27 miljoen euro minder voor deze taken. De PvdA Kampen zegt geschrokken te zijn van dit bericht want wat betekent dit voor de opvang van kwetsbare mensen? 'En als we de opvang willen houden zoals het is, wie gaat er dan straks voor betalen?'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

D66

Volgens D66 Kampen moeten Kamper ondernemers kunnen profiteren van de grote klimaatinvesteringen. De gemeente kan hen daarbij helpen. Kyra Selles, de eerste vrouw op de lijst voor D66 bij de provinciale statenverkiezingen op 20 maart en burgerraadslid in Kampen, ziet grote klimaatkansen. Naast de kabinetsplannen kan namelijk ook de provincie fors investeren in de overgang naar duurzame energie. Daar moet het Kamper bedrijfsleven een stevig graantje van kunnen meepikken vindt D66. Volgens Selles liggen er grote kansen voor ondernemers.: “ We moeten als gemeente Kampen hen daarbij ondersteunen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pro

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. In verband met de komende verkiezingen op 20 maart heeft ProDemos een aantal handige filmpjes op Youtube gezet Waarom zou je stemmen? Hoeveel mensen zitten er in de Provinciale Staten? Dat verschilt per provincie.  Bekijk de handige playlist van Prodemus op Youtube. Dan weet je waarom, waartoe, hoe, waarvoor, en waarmee je kunt stemmen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda overijssel

KAMPEN -  Het CDA in Overijssel en Flevoland dringen aan op een snellere aanpak van de N50 tussen Zwolle en Flevoland. Volgens de nummers 2 van de kandidatenlijsten in beide provincies, Chris Schotman uit Dronten en Wim Duitman uit Kampen, is deze weg te druk en te gevaarlijk. “De aangekondigde aanpak tussen Kampen en Kampen-Zuid is belangrijk, maar daarmee zijn we er nog niet”, vinden zij.

De verbinding tussen Zwolle  en Flevoland via Kampen is een belangrijke, maar ook drukke weg. Er gebeuren regelmatig ernstige ongevallen, soms met dodelijke afloop. Met name het deel bij Kampen is overbelast waardoor regelmatig filevorming optreedt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

waterschaplogo l

REGIO - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet een winactie in om de waterschapsverkiezingen onder de aandacht te brengen, vooral bij de jongere kiezers. Deze winactie is te vinden op de facebookpagina van WDODelta. Op vier woensdagen wordt een zogenaamde cinemagraph geplaatst. Een cinemagraph houdt het midden tussen een foto en een video. Het thema is "We hebben allemaal iets met water".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zwemmen

KAMPEN - Als het aan de gemeenteraad van Kampen ligt gaat het college aan de slag om de leeftijd voor kinderen te verlagen, van zes naar vijf jaar, die op zwemles gaan en gebruik maken van een tegemoetkoming vanuit de gemeente. Donderdagavond steunde de hele raad de oproep van Kampen Sociaal. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor zwemonderwijs voor kinderen moeten ouders een laag inkomen hebben. Nu nog wordt een minimum leeftijd gehanteerd vanaf zes jaar. De raad wil nu dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de gevolgen zijn als deze verlaagd wordt naar vijf jaar. Na afloop van de raadsvergadering reageerde Kampen Sociaal raadslid Lammert Bastiaan opgetogen: “Als blijkt dat de gevolgen voor gemeente en zwembaden mee vallen kunnen we ook daadwerkelijk zwemonderwijs aan gaan bieden aan kinderen vanaf vijf jaar. Een jaar vroeger beginnen met zwemles betekent voor deze kinderen verhogen van de zwemveiligheid, in een waterrijk land als Nederland niet onbelangrijk.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GBK2

KAMPEN - Vorig najaar kaartte Gemeente Belang Kampen de toename van winkeldiefstallen in Kampen aan in de gemeenteraad. Uit de beantwoording door de burgemeester bleek toen dat de stijging was toe te schrijven aan zogenoemde 'veilige landers'. Dit zijn op voorhand kansloze asielzoekers, die komen uit landen waar geen gevaar dreigt. Politiechef Ekkel voelde zich gesterkt door deze raadsvragen en zocht daarnazelf persaandacht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

grlinks

KAMPEN - GroenLinks Kampen loopt zondag 10 maart samen met duizenden anderen mee met de landelijke Klimaatmars in Amsterdam. De partij nodigt iedereen die bezorgd is over klimaatverandering uit om ook mee te gaan. GroenLinks raadslid Niels Jeurink: “Het klimaat is het gesprek van de dag. De steun voor een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid is in Nederland nog nooit zo groot geweest. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en voor onze kinderen. Er is al te lang getreuzeld. Het klimaat wacht niet.” GroenLinks loopt daarom 10 maart mee in de landelijke klimaatmars in Amsterdam. Jeurink: “Wij willen concrete afspraken maken over een toekomst waarin iedereen duurzaam en warm woont, waarbij we de lasten en de lusten eerlijk willen verdelen. Grotere vervuilers moeten zwaarder bijdragen in de kosten. Dat levert veel groene banen op.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

csm Bouwien Rutten website 72dcf26523

De Statenfractie van het CDA heeft opnieuw vragen gesteld over de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport. Vorige week werd bekend dat, terwijl de inspraakprocedure loopt en er zienswijzen kunnen worden ingediend, het ministerie van Infrastructuur samen met de luchtverkeersleiding de aanvliegroutes heeft aangepast. Deze aanpassing heeft in Overijssel vooral gevolgen voor gemeente Kampen, de routes zijn namelijk verlegd naar het Noord-oosten. Woordvoerder Bouwien Rutten is er heel duidelijk over: “De chaos wordt steeds groter. De spelregels worden veranderd, terwijl het spel gespeeld wordt. De minister heeft beloofd dat er gewerkt wordt aan herstel van vertrouwen. Het veranderen van de vliegroutes terwijl de inspraak procedure loopt, draagt daar absoluut niet aan bij. Veranderingen in routes betekent ook dat er veranderingen plaatsvinden in het Luchthavenbesluit en de Milieu Effectrapportage. Dat betekent dat de zienswijzes die nu ingediend zijn gebaseerd zijn op verouderde informatie. Dit kan niet! Onze inwoners hebben recht op een open, eerlijk en transparant proces. Ik wil weten wat Gedeputeerde Staten hiervan vindt en welke actie zij gaat ondernemen”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

groenlinks

WILSUM - GroenLinks krijgt veel vragen over Lelystad Airport. Sommige mensen weten niet goed wat er speelt. Anderen willen iets doen en willen hun bezwaren laten horen maar weten niet hoe ze dat kunnen doen. Op woensdag 13 februari organiseerde Groen Links een spreekuur in Kampen. Een tweede avond staat gepland op maandag 18 februari in Wilsum. Dit spreekuur is in café IJsselzicht aan de Dorpsweg 50a in Wilsum van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GBK2

GBK werd benaderd door een houder van een gehandicaptenparkeerkaart. Die vindt dat op sommige locaties in Kampen er te weinig algemene parkeerplaatsen zijn voor gehandicapten (dus niet op kenteken). Kampen pretendeert een inclusieve stad te willen zijn. GBK wil die mening graag aan een nader onderzoek onderwerpen. Want ook de houder van een gehandicaptenparkeerkaart doet er toe! Maar de partij wil natuurlijk wel weten of dit een ‘gevoel’ is van een of dat meer houders zijn die deze mening delen. In onze gemeente Kampen zijn in totaal 75 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Er zijn 631 inwoners houder van een gehandicaptenparkeerkaart.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gbk

Tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen van woensdag 13 februari 2019, pleitten GBK en PvdA voor een ander strooisel dan het rubbergranulaat (vermalen autobanden - chemisch afval) op de kunststof sportvelden. Ook Kampen Sociaal was tegenstander. Wij zijn er namelijk niet gerust op dat op een dergelijke ondergrond gesport kan worden zónder dat (op latere leeftijd) gezondheidsproblemen gaan ontstaan. D’66 vindt sporten en bewegen heel belangrijk en raadde dat iedereen aan. Ja, wij ook. Maar dát was niet de vraag. Wij vinden dat álle gezondheidsrisico’s uitgesloten moeten worden. Punt. Uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

valentijnskaart

KAMPEN - Op 14 februari verraste D66 Kampen de vrijwilligers van de stichting Weg van Kunst met een Valentijnstaart. Met de taart -voorzien van een groot groen hart- wil D66 de vrijwilligers van Weg van Kunst in het zonnetje zettenAl zestien jaar lang organiseert Weg van Kunst tijdens het museumweekend een kunstroute door de oude binnenstad van Kampen. Kyra Selles, D66-burgerraadslid en kandidaat bij de verkiezingen voor de provinciale staten, reikte de taart uit. Volgens de enthousiaste Selles is Weg van Kunst iets waar Kampen trots op mag zijn: “Weg van Kunst verbindt kunst met onze prachtige binnenstad. Door kunstenaars in Kamper woonkamers te laten exposeren, laat je zien dat kunst iets heel gewoons is. Kunst is niet alleen voor in een museum, maar gewoon voor thuis.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gotisch huis

KAMPEN - De plaatselijke partij Kampen Sociaal wil dat het college in actie komt om het Gotisch Huis te redden van verder verval. Het historisch gebouw van omstreeks 1500 staat inmiddels 10 jaar leeg en heeft achterstallig onderhoud.  Hoewel het Gotisch Huis geen eigendom van de gemeente is wil de fractie toch actie van het college en heeft ze schriftelijke vragen gesteld. Kampen Sociaal fractievoorzitter Richard Boddeus wil van het college weten welke actie ze gaat ondernemen om verder verval van het eeuwenoude pand tegen te gaan: ‘Het Gotisch Huis is een van de bijzondere monumenten in onze stad. Tot 2009 deed het dienst als gemeentelijk museum, nadien staat het leeg en is het verval ingetreden. Als we het belangrijk vinden om monumenten te behouden voor de toekomst dan moet je dat ook serieus nemen en ervoor zorgen dat monumenten ook de aandacht krijgen die ze verdienen. Nu lijkt er weinig aandacht aan het pand besteed te worden, dat is niet alleen jammer te noemen, het is ook zorgelijk.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

KAMPEN - In de dagbladen Trouw van 2 februari jl., en De Stentor van 4 februari jl. las de ChristenUnie alarmerende berichten over de problemen bij Veilig Thuis ten aanzien van de afhandeling van meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)