lefe

REGIO - Steeds veranderende wet- en regelgeving, financiële zorgen, onzekerheid over de toekomst en vaak felle kritiek vanuit de maatschappij. Voor boeren is het er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. De psychische problemen in de agrarische sector nemen toe. Kortom boeren in het landelijk gebied krijgen veel op zich af. Er is vaak geen overzicht van kansen, mogelijkheden of (noodzakelijk) door te voeren investeringen. Het is daardoor moeilijk daadwerkelijke stappen te ondernemen waardoor er geen of te weinig ‘beweging’ komt in het landelijk gebied.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd overijssel

Al geruime tijd ervaren personeel en handhavers in het Openbaar Vervoer in Overijssel overlast tijdens hun werk voor vervoerder Arriva. Gebleken is dat het overlast gevend gedrag van de ‘veiligelanders’ gevoelens van onveiligheid oproepen zowel bij het personeel als bij de reguliere passagiers. VVD-Overijssel heeft al verschillende zaken ondernomen die een einde moeten maken aan het geweld op de Vechtdallijn. Zo heeft zij, samen met de VVD-fracties gelegen aan de Vechtdallijn, schriftelijke vragen gesteld aan de verschillende colleges. Er werd onder andere gevraagd op zoek te gaan naar een structurele oplossing voor deze aanhoudende problemen. Ook hebben de liberalen begin 2021 een motie ingediend waarin zij het college opriep in overleg te treden met exploitant Arriva, mede opdrachtgever Provincie Drenthe en de Rijksoverheid over de mogelijke oplossingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

brug1

KAMPEN - Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn wil de fractie van Kampen Sociaal van het eenrichtingsverkeer voor voetgangers op de Stadsbrug af. De partij heeft het college gevraagd de borden weg te halen en de beperkingen op te heffen. Het eenrichtingsverkeer werd vorig jaar, tijdens de eerste periode van de pandemie, ingesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

groenlinks

KAMPEN  -  GroenLinks Kampen wil dat de bijzondere Schepmanpanden aan de Nieuwe Buitenhaven niet worden gesloopt. Deze panden moeten worden ingepast in een nieuw bouwplan dat voldoet aan het huidige bestemmingsplan. Met die boodschap stemde GroenLinks, als enige van de Kamper politieke partijen, donderdagavond tegen het raadsvoorstel om van het bestemmingsplan te mogen afwijken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66

KAMPEN -  De fracties van D66 en SGP willen opheldering van het college over toezeggingen die de gemeente heeft gedaan aan projectontwikkelaars. De twee partijen hebben het college hierover schriftelijke vragen gesteld. Volgens de beide partijen staat de gemeenteraad door dergelijke toezeggingen buitenspel. De fracties van VVD en Pvda sloten zich aan bij de vragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD

REGIO  -  Op 14 mei berichtte ‘De Stentor’ over het aanvallen van drie BOA’s van treinvervoerder Keolis op Station Zwolle Stadshagen door een tiental personen. De medewerkers zouden lichte verwondingen hebben overgehouden aan het incident. De VVD is erg geschrokken van deze laffe daad en stelt SV aan het college. De VVD-fractie wil onder andere graag weten of het college op de hoogte is van de aanval op de BOA’s en of het college het met de VVD eens is dat agenten en BOA’s onze volledige steun verdienen wanneer zij zich inzetten voor onze veiligheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 1629 1

KAMPEN -  De ChristenUnie heeft bij de voorbereiding voor de Europese aanbesteding voor zwembad De Steur ingezet op betere openingstijden voor de recreatieve bezoekers. De ChristenUnie zegt  kritisch te zijn geweest over de mogelijkheden voor de nieuwe exploitant over de tarieven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail NVDV21 wijlopen Arnhem2

KAMPEN -  GroenLinks heeft een wandelteam opgericht om samen met andere Kampenaren deel te nemen aan de sponsorloop Nacht van de Vluchteling. De wandeltocht van 40 kilometer start op zaterdag 11 september om middernacht vanuit Arnhem. GroenLinks hoopt dat veel mensen zich aansluiten om geld op te halen voor acute noodhulp aan Vluchtelingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

prulb

KAMPEN  - Volle prullenbakken in binnenstad, winkelcentra en plantsoen zorgen er in toenemende mate voor dat er meer zwerfafval ontstaat. De fractie van Kampen Sociaal wil een schonere stad en heeft het college tot actie gemaand.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail image001

REGIO - ‘Joekels van windturbines bouwen op slechts enkele honderden meters afstand van woningen betekent een ontoelaatbaar risico voor de volksgezondheid.’ Die waarschuwing klinkt uit een brandbrief van ruim honderd medici onder aanvoering van Kinderpsychiater Simone Brands, waarvan dagblad de Telegraaf op 29 maart jongstleden melding maakte. De groep artsen vindt het onverstandig om windturbines dichtbij woonwijken te plaatsen, omdat een gedegen onderzoek naar de mogelijke gevolgen ontbreekt. Voor de VVD voldoende reden om door middel van Schriftelijke Vragen navraag te doen bij Gedeputeerde Staten welke ‘afstandsregels’ er gelden binnen de Overijsselse verordening. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

groenlinks

GroenLinks Kampen stelde tijdens de raadsvergadering van woensdag 31 maart 2021 voorwaarden aan horeca op het strandje bij de stadsbrug. Een motie die we samen met ChristenUnie, CDA, Gemeentebelang Kampen en Kampen Sociaal indienden kreeg een raadsmeerderheid. Horeca vinden we op deze plek alleen aanvaardbaar wanneer die kleinschalig is en niet tot schade aan natuur leidt. Verder moeten ontwikkelingen meer dan nu in samenspraak met omwonenden plaatsvinden om zo overlast te beperken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Afbeelding2

REGIO  - Overijssel heeft op 1000 inwoners maar liefst 40 hectare bos en natuur. De VVD Overijssel zegt het belangrijk te vinden dat we hiervan kunnen genieten. Zeker in de Corona tijd is het belangrijk dat mensen de natuur in kunnen trekken. De wezenlijke waarden van de natuurgebieden zijn nu door de provincie vastgelegd. Niet om de gebieden verder op slot te zetten maar vooral als inspiratie om deze mooie gebieden verder te ontwikkelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Foto Wybren schip

KAMPEN -  Campagne in tijden van corona vergt een beetje meer creativiteit dan in andere jaren. D66-kandidaat Wybren Bakker uit Overijssel (#43) pakt zijn campagne dan ook coronaproof én op typisch Hollandse wijze aan, namelijk op de fiets. In een zevendaagse fietstoer door Overijssel fietst hij alle 25 gemeenten van die provincie aan. Onderweg heeft hij ontmoetingen met tientallen verschillende mensen en logeert hij in een tentje bij mensen in de tuin. Gesprekken worden gevoerd op gepaste afstand, digitaal of met een raam er tussen. Zijn doel: luisteren, de verbinding zoeken én meer noaberschap naar Den Haag brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

REGIO  -  Kandidaat-Kamerleden uit Oost-Nederland van negen politieke partijen presenteren op 4 maart gezamenlijk De Akte van Oost. Hierin verklaren zij zich in te zetten voor de economie van Oost-Nederland en voor andere belangrijke thema’s als wonen, bereikbaarheid, landbouw en natuur, de energietransitie en de inzet van nieuwe technologie. Het is voor het eerst dat een brede vertegenwoordiging van kandidaat-Kamerleden in aanloop naar de verkiezingen een dergelijke regionale verklaring presenteert.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Erik van der Pol Sarah de Geest

REGIO – In het kader van de komende verkiezingen presenteren Omroep Gelderland en RTV Oost vol trots Het debat van het Oosten. Wat staat Oost-Nederland na de verkiezingen in Den Haag te wachten? Tijdens de live-uitzending op 11 maart worden de regionale kandidaten flink aan de tand gevoeld.Het debat vindt plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. Deelnemend zijn kandidaten, uit Gelderland en Overijssel, die voor hun partij op een verkiesbare plaats staan: Rob Jetten (D66), Eppo Bruins (ChristenUnie), Thom van Campen (VVD), Lisa Westerveld (GroenLinks), Nicole Temmink (SP), Pieter Omtzigt (CDA), Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Charlotte Brand (PvdA).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoewerktstemmen 1900 B1

KAMPEN  - Op 17 maart zijn er verkiezingen. Dat is voor veel mensen best ingewikkeld. Steffie geeft begrijpelijke informatie in woord en beeld. De website is gemaakt voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Meer informatie

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail IMG 3968

KAMPEN  -  Nu de synode van de gereformeerde kerken vrijgemaakt besloten hebben dat haar universiteit aan de Broederweg mag verhuizen doemt de vraag op welke invulling het pand moet gaan krijgen mocht de verhuizing door gaan. De fractie van Kampen Sociaal wil dat het college vroegtijdig in gesprek gaat met het bestuur van de universiteit over die invulling.

Hoewel er nog geen besluit is genomen over een eventuele verhuizing staan wel alle seinen op groen. De politieke partij wil daarom dat het college in gesprek gaat en nadrukkelijk bij die gesprekken in gaat zetten op een hotelfunctie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vata

KAMPEN -  Ter gelegenheid van Valentijnsdag ontvingen de BOA’S van de gemeente Kampen een taart uit handen van D66-fractievoorzitter, Gerben Wijnja. Met de inmiddels traditionele Valentijnstaart wil D66 Kampen ditmaal de handhavers van de gemeente Kampen in het zonnetje zetten.

De BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) in Kampen handhaven veelal gemeentelijke regels. Naast bijvoorbeeld parkeren, huisvuil en hondenoverlast, kwamen daar het afgelopen jaar ook de verschillenden coronamaatregelen bij. De gemeentelijke BOA’s werken daarbij nauw samen met het lokale politieteam en ook stadstoezicht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPENSOCIAAL

De fractie van Kampen Sociaal is blij met de verkoop van de oude HBS aan zorgorganisatie IJsselheem. De uitgestelde verkoop zou aanvankelijk in december van vorig jaar al plaatsvinden. Op het laatste moment werd er toen door een andere partij een bod gedaan van 1,5 miljoen euro. Dat gegeven zaaide twijfel bij sommige raadsfracties zodat er uitstel kwam.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingen

REGIO -  Inwoners van Oost-Nederland kunnen  contact leggen met hun toekomstige Tweede Kamerleden. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de webpagina van Podium Oost. Dit is uniek, omdat het voor het eerst is dat kandidaat-Kamerleden uit Oost-Nederland zich op één site gezamenlijk presenteren en vragen van kiezers beantwoorden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)