d6

KAMPEN - Er moet een nieuwe visie komen op de oud-en-nieuw-viering in Kampen, daartoe besloot de gemeenteraad donderdagavond op initiatief van D66 en GroenLinks. Vorige week werd de jaarwisseling geëvalueerd in de commissie bestuur en middelen. Volgens de fracties van D66 en GroenLinks is het na twee jaar experimenteren tijd duidelijkheid te geven over de toekomst van de jaarwisselingsviering in Kampen. Beide partijen zien dat er nu geen breed gedragen toekomstbeeld is voor de viering van oud-en-nieuw in Kampen. Dit zorgt voor een jaarlijks terugkerende discussie over overlast en het behoud van tradities.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3201

Is het verkeer op de Vloeddijk en de Burgwal toegenomen door het instellen van eenrichtingsverkeer op de Tweede Ebbingestraat? Dit vraagt de politieke partij Kampen Sociaal zich af. De partij kreeg meerdere vragen vanuit de bewoners die aan beide straten wonen. Daarom pleit de partij voor een onderzoek.

Lenie van Asselt, commissielid van de lokale partij, kreeg de afgelopen tijd meerdere vragen van inwoners: ‘Het lijkt erop dat de verkeersbewegingen toenemen aan de Vloeddijk en aan de Burgwal, mensen ervaren meer overlast en zijn bang dat zwaardere voertuigen voor schade zorgen aan de woningen. Dat is reden om te onderzoeken hoe het verkeer zich beweegt door de binnenstad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logoDe gemeenteraad houdt op donderdag 27 augustus in de raadzaal van het stadhuis een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt voor het eerst weer fysiek in de raadzaal.

Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies -waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen- mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. De gemeenteraad gaat niet overal over. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is. Onderwerpen hoeven dus niet op een raads- of commissieagenda te staan, maar dat mag wel. De onderwerpen die in de commissievergaderingen van 31 augustus, 1 en 2 september aan de orde komen, zijn te vinden op de website van de gemeente Kampen (Kampen.raadsinformatie.nl) en in de uitgave van De Brug van dinsdag 25 augustus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GOTISCH

KAMPEN - De fractie van Kampen Sociaal vraagt wederom aandacht voor het Gotisch Huis en wil van het college weten welke actie inmiddels is ondernomen richting rijk en provincie om subsidie te verkrijgen voor het monumentaal complex.

Fractievoorzitter Richard Boddeus: ‘Het Gotisch Huis aan de Oudestraat, al jaren onze zorg, staat inmiddels elf jaar leeg en heeft van oorsprong een woonfunctie. Juist die woonfunctie zit een subsidie in de weg, had het een andere bestemming gehad dan kwam het pand in aanmerking voor subsidie. Ook het feit dat de beheersstichting, de Nationale Monumentenorganisatie, nog geen vijf jaar bestaat en dat de te verwachten restauratiekosten niet boven de 2,5 miljoen euro uitkomen zit een subsidieaanvraag in de weg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda kampen

KAMPEN – Naar aanleiding van de oplopende besmettingscijfers heeft het CDA vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de nieuwe afspraken en de beslissingsbevoegdheden voor een uitbreiding van maatregelen of een lokale experimenteerruimte.

Raadslid Janine de Kleine geeft aan dat er landelijke nieuwe afspraken zijn gemaakt over de bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen zien onder meer op het nemen van lokale maatregelen zoals extra voorlichting of een mondkapjesplicht op drukke plekken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

grlinks

Luchtvaart moet net als iedere andere transportsector behandeld worden en is geen doel op zich. Vluchten tot 750 kilometer moeten door de trein vervangen worden. Er moet een eerlijke prijs gevraagd moet worden voor vliegtickets. En natuurlijk mag Lelystad Airport niet open zodat er geen laagvliegende vliegtuigen over onze gemeente komen. Met deze zienswijze reageert GroenLinks Kampen op de ontwerp-Luchtvaartnota van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PvdAKampen

KAMPEN - De schippers van de Bruine Vloot worden zwaar getroffen door de coronamaatregelen. In een indrukwekkende manifestatie hebben zo’n 175 historische schepen daar aandacht voor gevraagd door letterlijk voor Pampus te gaan liggen. Door het gebrek aan inkomsten kunnen zij hun schepen niet meer onderhouden en zo dreigt een deel van deze vloot verloren te gaan. Een belangrijk deel van die schepen siert het Kamper stadsfront en geeft liggend én varend een prachtig schouwspel. Zij zijn hiermee ontzettend belangrijk voor de economie en het toerisme van Kampen. U weet wel, de Hartelijke Hanzestad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

maat

KAMPEN – Alerieke van der Maat is tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 juni geïnstalleerd als lid van de commissie Bestuur en Middelen. Zij volgt Teunard Droog op, die zijn werkzaamheden als commissielid onlangs heeft moeten beëindigen. De fractie van het CDA heeft in Van der Maat een commissielid gevonden met een schat aan ervaring. Alerieke van der Maat is geen onbekende in de gemeenteraad van Kampen. Tussen 2006 en 2010 was zij een periode raadslid namens het CDA. Daarnaast is zij een aantal jaren voorzitter van het bestuur van CDA Kampen geweest. “Ik heb er erg veel zin in om mij als burgerraadslid in te zetten voor onze mooie gemeente Kampen. Samen maken wij deze prachtige gemeente, waar het hartstikke fijn wonen, werken en vertoeven is. De komende jaren wil ik graag via de commissie Bestuur en Middelen mijn betrokkenheid tonen bij de gemeente en haar inwoners”, aldus Van der Maat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66kampen

Ideeën voor een herstart

Langzaamaan worden de coronamaatregelen versoepeld die onze samenleving voor een groot deel stil legden. Soms zijn de versoepelingen misschien kleine stapjes die niet meer dan
ademruimte lijken te geven. Andere geven de gelegenheid om alweer op te bouwen en teherstellen. Op het stadhuis maar ook in de rest van de Kamper samenleving wordt creatief nagedacht en
geëxperimenteerd. Dat is geweldig en verdiend een groot compliment!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boon

KAMPEN - Afgelopen week maakte Edward Boon zijn debuut in de commissie Inwoners van de Kamper gemeenteraad. Hij neemt daarmee het stokje over van Kyra Selles. Zij gaat zich volledig richten op haar werk in de Overijsselse Statenfractie van D66. Bij zijn eerste optreden vroeg Boon opnieuw aandacht voor de fietsveiligheid rondom basisscholen. Hij juichte toe dat de gemeente plannen heeft om in de toekomst de verkeersveiligheid op fietsroutes naar basisscholen te verbeteren. Maar nu alle scholen weer gaan beginnen is het volgens hem zaak dat de gemeente ook op korte termijn maatregelen neemt. Boon wees erop dat zelfs de minister-president kinderen en hun ouders heeft opgeroepen om per fiets of lopend naar school te komen. “Nu is de gemeente aan zet” zegt Boon.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

KAMPEN - De ChristenUnie Kampen is blij dat het college van Burgemeesters en Wethouders van Kampen zich uitgesproken heeft voor de opvang van vluchtelingenkinderen, op het Griekse eiland Lesbos. De ChristenUnie Kampen had het plan om het college aan te moedigen om steun voor opvang uit te spreken en is dan ook blij met deze stap.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda kampen

KAMPEN - Het CDA roept het college van burgemeester en wethouders op zich in te zetten voor sportcentra. Kappers mochten vandaag weer aan de slag. Horecagelegenheden mogen binnenkort weer open in de gemeente Kampen. Maar sportscholen kunnen mogelijk pas weer in september gaan draaien. Het CDA wil graag van het college weten of zij mogelijkheden ziet voor de sector om op een creatieve en verantwoorde manier toch weer eerder aan de slag te gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampsoc

KAMPEN - De fractie van Kampen Sociaal wil de Kamper horeca de helpende hand toesteken. Nu de maatregelen versoepeld worden en vanaf 1 juni de terrassen weer open mogen wil de politieke partij meer ruimte voor die terrassen om aan de anderhalf meter afstand te kunnen voldoen. Kampen Sociaal wil de eerstkomende raadsvergadering en voorstel doen om horeca meer ruimte te geven. Raadslid Lammert Bastiaan: ‘De horeca heeft de afgelopen weken niets kunnen verdienen door de coronacrisis, de ondernemers hebben het heel moeilijk gehad, we moeten hen nu meer ruimte gunnen.’ 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda kampen1

KAMPEN – De fractie van CDA Kampen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de testcapaciteit van GGD IJsselland. De fractie maakt zich hier namelijk grote zorgen over. Raadslid Jacolien van de Wetering: “In landen om ons heen worden uitgebreid vrijwilligers geworven om bron- en contactonderzoek te doen, maar dat zien wij nog niet in onze omgeving.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

image1

KAMPEN - De politieke partij Kampen Sociaal wil dat de leegstaande ruimtes in de Stadskazerne verhuurd kunnen worden aan kunstenaars. Afgelopen raadsvergadering deed fractievoorzitter Richard Boddeus dat voorstel aan het college. Reden voor het voorstel is dat de ruimtes al langere tijd leeg staan, dat nieuwe huurders nog niet gevonden zijn en dat atelierruimte schaarser wordt in de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DORPS

IJSSELMUIDEN - Tijdens de eerste digitale Raadsvergadering van de Gemeente Kampen stond het raadsvoorstel "Dorpsvernieuwing IJsselmuiden" op de agenda. Harro Pruijssen lichtte namens de ChristenUnie een amendementen toe. Een meerderheid van de raad stemde voor dit amendement. Daarom is er meer zekerheid voor de Voedselbank, de Weggeefschuur en Het Lokaal. Deze maatschappelijke instellingen zitten nu in gebouwen die voor de nieuwbouw gesloopt worden. Het raadsvoorstel “Dorpsvernieuwing IJsselmuiden” bestaat uit een stedenbouwkundige visie en randvoorwaarden voor nieuwbouw op een aantal locaties in IJsselmuiden: Drosten-/Erfgenamenstraat, Ichthuslocatie, Sonnenberchkwartier en Trekschuitlocatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1090198

KAMPEN/IJSSELMUIDEN – De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de eikenprocessierups. Het CDA wil graag weten of de gemeente voldoende voorbereid is op de mogelijk vervroegde komst van de rups door de zachte winter. Daarnaast wil het CDA graag weten hoe particulieren en ondernemers met eigen eiken bijgestaan worden door de gemeente in de bestrijding van de overlast veroorzakende eikenprocessierups.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

's- HEERENBROEK -  Gedeputeerde Tijs de Bree heeft ingestemd met het verzoek om de voorbereidingskosten voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in ’s-Heerenbroek te betalen. Die toezegging deed hij woensdagmiddag tijdens de vergadering van de Overijsselse Provinciale Staten. In 2009 was door de provincie al de belofte gedaan om deze kabels in ’s-Heerenbroek onder de grond te brengen. Dit was als compensatie voor de elektriciteitsmasten van het Kamperlijntje. De ChristenUnie en het CDA hebben daarom in februari van 2019 een motie ingediend om dit gerealiseerd te krijgen. Elektriciteitskabels in de buurt van woningen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66kampen

D66 Kampen heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de aanleg van de Brunneper Bongerd. De Kamper democraten willen weten wanneer het werk gaat beginnen en hoe de Brunnepers erbij worden betrokken. Al jaren spreekt de Kamper politiek over het idee om van de oude boomgaard in de wijk een park te maken. Met de enorme bezuinigen van de gemeente leek de aanleg van de groene long voor Brunnepe te stranden. Maar afgelopen november stelde de raad toch geld beschikbaar voor de aanleg van de Brunneper Bongerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

taart

KAMPEN - Ter gelegenheid van Valentijnsdag verraste D66 Kampen het Samenwerkingsverband Brunnepe met een Valentijnstaart. Met de taart -voorzien van een groot groen hart- wil D66 de groep vrijwilligers die zich al jaren hard maakt voor de wijk Brunnepe in het zonnetje zetten. In het Samenwerkingsverband Brunnepe hebben de verschillende organisaties uit de wijk zich verenigd. Waaronder de Wijkvereniging Brunnepe, Behoud Brunneper Bongerd, Stichting Erfgoed Brunnepe maar ook de Vischrookerij en de Bijenvereniging. Samen zetten zij zich al vele jaren in om de Kamper wijk leefbaar en groen te houden en erfgoed te bewaren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)