PvdAKampen

KAMPEN - De schippers van de Bruine Vloot worden zwaar getroffen door de coronamaatregelen. In een indrukwekkende manifestatie hebben zo’n 175 historische schepen daar aandacht voor gevraagd door letterlijk voor Pampus te gaan liggen. Door het gebrek aan inkomsten kunnen zij hun schepen niet meer onderhouden en zo dreigt een deel van deze vloot verloren te gaan. Een belangrijk deel van die schepen siert het Kamper stadsfront en geeft liggend én varend een prachtig schouwspel. Zij zijn hiermee ontzettend belangrijk voor de economie en het toerisme van Kampen. U weet wel, de Hartelijke Hanzestad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

maat

KAMPEN – Alerieke van der Maat is tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 juni geïnstalleerd als lid van de commissie Bestuur en Middelen. Zij volgt Teunard Droog op, die zijn werkzaamheden als commissielid onlangs heeft moeten beëindigen. De fractie van het CDA heeft in Van der Maat een commissielid gevonden met een schat aan ervaring. Alerieke van der Maat is geen onbekende in de gemeenteraad van Kampen. Tussen 2006 en 2010 was zij een periode raadslid namens het CDA. Daarnaast is zij een aantal jaren voorzitter van het bestuur van CDA Kampen geweest. “Ik heb er erg veel zin in om mij als burgerraadslid in te zetten voor onze mooie gemeente Kampen. Samen maken wij deze prachtige gemeente, waar het hartstikke fijn wonen, werken en vertoeven is. De komende jaren wil ik graag via de commissie Bestuur en Middelen mijn betrokkenheid tonen bij de gemeente en haar inwoners”, aldus Van der Maat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66kampen

Ideeën voor een herstart

Langzaamaan worden de coronamaatregelen versoepeld die onze samenleving voor een groot deel stil legden. Soms zijn de versoepelingen misschien kleine stapjes die niet meer dan
ademruimte lijken te geven. Andere geven de gelegenheid om alweer op te bouwen en teherstellen. Op het stadhuis maar ook in de rest van de Kamper samenleving wordt creatief nagedacht en
geëxperimenteerd. Dat is geweldig en verdiend een groot compliment!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boon

KAMPEN - Afgelopen week maakte Edward Boon zijn debuut in de commissie Inwoners van de Kamper gemeenteraad. Hij neemt daarmee het stokje over van Kyra Selles. Zij gaat zich volledig richten op haar werk in de Overijsselse Statenfractie van D66. Bij zijn eerste optreden vroeg Boon opnieuw aandacht voor de fietsveiligheid rondom basisscholen. Hij juichte toe dat de gemeente plannen heeft om in de toekomst de verkeersveiligheid op fietsroutes naar basisscholen te verbeteren. Maar nu alle scholen weer gaan beginnen is het volgens hem zaak dat de gemeente ook op korte termijn maatregelen neemt. Boon wees erop dat zelfs de minister-president kinderen en hun ouders heeft opgeroepen om per fiets of lopend naar school te komen. “Nu is de gemeente aan zet” zegt Boon.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

KAMPEN - De ChristenUnie Kampen is blij dat het college van Burgemeesters en Wethouders van Kampen zich uitgesproken heeft voor de opvang van vluchtelingenkinderen, op het Griekse eiland Lesbos. De ChristenUnie Kampen had het plan om het college aan te moedigen om steun voor opvang uit te spreken en is dan ook blij met deze stap.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda kampen

KAMPEN - Het CDA roept het college van burgemeester en wethouders op zich in te zetten voor sportcentra. Kappers mochten vandaag weer aan de slag. Horecagelegenheden mogen binnenkort weer open in de gemeente Kampen. Maar sportscholen kunnen mogelijk pas weer in september gaan draaien. Het CDA wil graag van het college weten of zij mogelijkheden ziet voor de sector om op een creatieve en verantwoorde manier toch weer eerder aan de slag te gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampsoc

KAMPEN - De fractie van Kampen Sociaal wil de Kamper horeca de helpende hand toesteken. Nu de maatregelen versoepeld worden en vanaf 1 juni de terrassen weer open mogen wil de politieke partij meer ruimte voor die terrassen om aan de anderhalf meter afstand te kunnen voldoen. Kampen Sociaal wil de eerstkomende raadsvergadering en voorstel doen om horeca meer ruimte te geven. Raadslid Lammert Bastiaan: ‘De horeca heeft de afgelopen weken niets kunnen verdienen door de coronacrisis, de ondernemers hebben het heel moeilijk gehad, we moeten hen nu meer ruimte gunnen.’ 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda kampen1

KAMPEN – De fractie van CDA Kampen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de testcapaciteit van GGD IJsselland. De fractie maakt zich hier namelijk grote zorgen over. Raadslid Jacolien van de Wetering: “In landen om ons heen worden uitgebreid vrijwilligers geworven om bron- en contactonderzoek te doen, maar dat zien wij nog niet in onze omgeving.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

image1

KAMPEN - De politieke partij Kampen Sociaal wil dat de leegstaande ruimtes in de Stadskazerne verhuurd kunnen worden aan kunstenaars. Afgelopen raadsvergadering deed fractievoorzitter Richard Boddeus dat voorstel aan het college. Reden voor het voorstel is dat de ruimtes al langere tijd leeg staan, dat nieuwe huurders nog niet gevonden zijn en dat atelierruimte schaarser wordt in de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DORPS

IJSSELMUIDEN - Tijdens de eerste digitale Raadsvergadering van de Gemeente Kampen stond het raadsvoorstel "Dorpsvernieuwing IJsselmuiden" op de agenda. Harro Pruijssen lichtte namens de ChristenUnie een amendementen toe. Een meerderheid van de raad stemde voor dit amendement. Daarom is er meer zekerheid voor de Voedselbank, de Weggeefschuur en Het Lokaal. Deze maatschappelijke instellingen zitten nu in gebouwen die voor de nieuwbouw gesloopt worden. Het raadsvoorstel “Dorpsvernieuwing IJsselmuiden” bestaat uit een stedenbouwkundige visie en randvoorwaarden voor nieuwbouw op een aantal locaties in IJsselmuiden: Drosten-/Erfgenamenstraat, Ichthuslocatie, Sonnenberchkwartier en Trekschuitlocatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1090198

KAMPEN/IJSSELMUIDEN – De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de eikenprocessierups. Het CDA wil graag weten of de gemeente voldoende voorbereid is op de mogelijk vervroegde komst van de rups door de zachte winter. Daarnaast wil het CDA graag weten hoe particulieren en ondernemers met eigen eiken bijgestaan worden door de gemeente in de bestrijding van de overlast veroorzakende eikenprocessierups.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

's- HEERENBROEK -  Gedeputeerde Tijs de Bree heeft ingestemd met het verzoek om de voorbereidingskosten voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in ’s-Heerenbroek te betalen. Die toezegging deed hij woensdagmiddag tijdens de vergadering van de Overijsselse Provinciale Staten. In 2009 was door de provincie al de belofte gedaan om deze kabels in ’s-Heerenbroek onder de grond te brengen. Dit was als compensatie voor de elektriciteitsmasten van het Kamperlijntje. De ChristenUnie en het CDA hebben daarom in februari van 2019 een motie ingediend om dit gerealiseerd te krijgen. Elektriciteitskabels in de buurt van woningen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66kampen

D66 Kampen heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de aanleg van de Brunneper Bongerd. De Kamper democraten willen weten wanneer het werk gaat beginnen en hoe de Brunnepers erbij worden betrokken. Al jaren spreekt de Kamper politiek over het idee om van de oude boomgaard in de wijk een park te maken. Met de enorme bezuinigen van de gemeente leek de aanleg van de groene long voor Brunnepe te stranden. Maar afgelopen november stelde de raad toch geld beschikbaar voor de aanleg van de Brunneper Bongerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

taart

KAMPEN - Ter gelegenheid van Valentijnsdag verraste D66 Kampen het Samenwerkingsverband Brunnepe met een Valentijnstaart. Met de taart -voorzien van een groot groen hart- wil D66 de groep vrijwilligers die zich al jaren hard maakt voor de wijk Brunnepe in het zonnetje zetten. In het Samenwerkingsverband Brunnepe hebben de verschillende organisaties uit de wijk zich verenigd. Waaronder de Wijkvereniging Brunnepe, Behoud Brunneper Bongerd, Stichting Erfgoed Brunnepe maar ook de Vischrookerij en de Bijenvereniging. Samen zetten zij zich al vele jaren in om de Kamper wijk leefbaar en groen te houden en erfgoed te bewaren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

De gemeenteraad van Kampen heeft een voorstel goedgekeurd om de huisvesting voor arbeidsmigranten te verbeteren. Het voorstel werd besproken maar er waren veel vragen van de fracties in de gemeenteraad. Namens de ChristenUnie Kampen vroeg Harro Pruijssen gisteravond om betere huisvesting voor arbeidsmigranten. “Zijn wij in onze Hartelijke Hanzestad wel een Goede Gastheer voor deze mensen die dit vele werk voor ons doen” vroeg hij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

D66 KAMPEN

IJSSELMUIDEN - Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad van Kampen in met de intentieovereenkomst tussen de Hersteld Hervormde Gemeente voor de levering van bouwgrond voor een nieuwe kerk midden in de dorpskern van IJsselmuiden. De motie van VVD, Groenlinks en D66 om een alternatieve kerklocatie aan te wijzen, kreeg geen meerderheid. Op het terrein van de voormalige manege in IJsselmuiden zou volgens het college een nieuw kerkgebouw kunnen worden gebouwd. Naast een kerk voor meer dan zeshonderd gelovigen, komt een grote parkeerplaats.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koorn

KAMPEN - De fractie van Kampen Sociaal wil dat de Koornmarktspoort weer opengesteld wordt voor het publiek en dat ze haar expositiefunctie weer terugkrijgt. Het college besloot de poort te sluiten in afwachting van toekomstige invulling. Kampen Sociaal heeft aan het college gevraagd of deze bereid is om de deuren weer te openen. Het besluit om de deuren dicht te doen vindt de fractie van armoede getuigen, fractievoorzitter Richard Boddeus: ‘De poort heeft jarenlang de functie gehad als expositieruimte en was zo toegankelijk voor het publiek. Een van de belangrijkste monumenten staat nu leeg en dat vinden we bijzonder jammer. Kunstenaars konden hun werk tonen aan het publiek en toeristen namen vaak een kijkje in de poort.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPENSOCIAAL

De fractie van Kampen Sociaal heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de mislukte participatiewet. Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeerde deze week in een evaluatie dat de wet mislukt is en dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nagenoeg geen profijt hebben van de invoering van de wet. De kansen op een betaalde baan binnen het bedrijfsleven of bij de overheid zouden moeten toenemen voor mensen die voor 2015 bij de sociale werkvoorziening werkten, dat blijkt nu niet het geval. Kampen Sociaal wil van het college weten of ze actie gaat ondernemen tegen het rijk en wat nu duidelijk aangetoond is, mensen die nagenoeg geen kans maken op een reguliere baan nu met rust gelaten worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda kampen

KAMPEN - Het CDA Kampen maakt zich zorgen over de uitvoering rondom nieuwe EU wetgeving. Op basis van deze nieuwe wetgeving moeten brandweervrijwilligers tegen betaling in dienst genomen worden.  CDA Kampen heeft schriftelijke vragen gesteld hierover aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kampen. De partij vraagt zich onder andere af of het college het nodig vindt om alvast maatregelen te nemen en zo ja aan welke maatregelen dan wordt gedacht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GroendLinks Kampen

GroenLinks wil dat het college vaart maakt met een gebiedsvisie voor het hele Bovenhavenstraatgebied. Een visie die samen met omwonenden en kenners van erfgoed wordt gemaakt. De partij pleit daarbij voor een zorgvuldige en nette procedure: éérst een gebiedsvisie, dán een besluit over een monumentale status, dán uitvoering. GroenLinks is bang dat de gemeente straks opdraait voor de kosten van bodemsanering, terwijl er ook nog eens een flinke subsidie is beloofd aan de firma Mateboer. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die GroenLinks aan het college van B&W stelt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)