thumbnail Foto Wybren schip

KAMPEN -  Campagne in tijden van corona vergt een beetje meer creativiteit dan in andere jaren. D66-kandidaat Wybren Bakker uit Overijssel (#43) pakt zijn campagne dan ook coronaproof én op typisch Hollandse wijze aan, namelijk op de fiets. In een zevendaagse fietstoer door Overijssel fietst hij alle 25 gemeenten van die provincie aan. Onderweg heeft hij ontmoetingen met tientallen verschillende mensen en logeert hij in een tentje bij mensen in de tuin. Gesprekken worden gevoerd op gepaste afstand, digitaal of met een raam er tussen. Zijn doel: luisteren, de verbinding zoeken én meer noaberschap naar Den Haag brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

REGIO  -  Kandidaat-Kamerleden uit Oost-Nederland van negen politieke partijen presenteren op 4 maart gezamenlijk De Akte van Oost. Hierin verklaren zij zich in te zetten voor de economie van Oost-Nederland en voor andere belangrijke thema’s als wonen, bereikbaarheid, landbouw en natuur, de energietransitie en de inzet van nieuwe technologie. Het is voor het eerst dat een brede vertegenwoordiging van kandidaat-Kamerleden in aanloop naar de verkiezingen een dergelijke regionale verklaring presenteert.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Erik van der Pol Sarah de Geest

REGIO – In het kader van de komende verkiezingen presenteren Omroep Gelderland en RTV Oost vol trots Het debat van het Oosten. Wat staat Oost-Nederland na de verkiezingen in Den Haag te wachten? Tijdens de live-uitzending op 11 maart worden de regionale kandidaten flink aan de tand gevoeld.Het debat vindt plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. Deelnemend zijn kandidaten, uit Gelderland en Overijssel, die voor hun partij op een verkiesbare plaats staan: Rob Jetten (D66), Eppo Bruins (ChristenUnie), Thom van Campen (VVD), Lisa Westerveld (GroenLinks), Nicole Temmink (SP), Pieter Omtzigt (CDA), Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Charlotte Brand (PvdA).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoewerktstemmen 1900 B1

KAMPEN  - Op 17 maart zijn er verkiezingen. Dat is voor veel mensen best ingewikkeld. Steffie geeft begrijpelijke informatie in woord en beeld. De website is gemaakt voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Meer informatie

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail IMG 3968

KAMPEN  -  Nu de synode van de gereformeerde kerken vrijgemaakt besloten hebben dat haar universiteit aan de Broederweg mag verhuizen doemt de vraag op welke invulling het pand moet gaan krijgen mocht de verhuizing door gaan. De fractie van Kampen Sociaal wil dat het college vroegtijdig in gesprek gaat met het bestuur van de universiteit over die invulling.

Hoewel er nog geen besluit is genomen over een eventuele verhuizing staan wel alle seinen op groen. De politieke partij wil daarom dat het college in gesprek gaat en nadrukkelijk bij die gesprekken in gaat zetten op een hotelfunctie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vata

KAMPEN -  Ter gelegenheid van Valentijnsdag ontvingen de BOA’S van de gemeente Kampen een taart uit handen van D66-fractievoorzitter, Gerben Wijnja. Met de inmiddels traditionele Valentijnstaart wil D66 Kampen ditmaal de handhavers van de gemeente Kampen in het zonnetje zetten.

De BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) in Kampen handhaven veelal gemeentelijke regels. Naast bijvoorbeeld parkeren, huisvuil en hondenoverlast, kwamen daar het afgelopen jaar ook de verschillenden coronamaatregelen bij. De gemeentelijke BOA’s werken daarbij nauw samen met het lokale politieteam en ook stadstoezicht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPENSOCIAAL

De fractie van Kampen Sociaal is blij met de verkoop van de oude HBS aan zorgorganisatie IJsselheem. De uitgestelde verkoop zou aanvankelijk in december van vorig jaar al plaatsvinden. Op het laatste moment werd er toen door een andere partij een bod gedaan van 1,5 miljoen euro. Dat gegeven zaaide twijfel bij sommige raadsfracties zodat er uitstel kwam.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingen

REGIO -  Inwoners van Oost-Nederland kunnen  contact leggen met hun toekomstige Tweede Kamerleden. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de webpagina van Podium Oost. Dit is uniek, omdat het voor het eerst is dat kandidaat-Kamerleden uit Oost-Nederland zich op één site gezamenlijk presenteren en vragen van kiezers beantwoorden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Laurens Dassen Volt

KAMPEN - Europese partij Volt heeft, als eerste van de nieuw ingeschreven partijen, in alle twintig Nederlandse kiesdistricten het vereiste aantal ondersteuningsverklaringen gehaald en mag nu in heel Nederland deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. In totaal werden in drie weken al meer dan 1000 handtekeningen verzameld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

GBK heeft het college gevraagd om de 14 Kamper slachtoffers van de toeslagenaffaire tegemoet te komen door hun eventuele gemeenteschulden kwijt te schelden en de compensatie van € 30.000,00 volledig te houden. Dit in navolging van de gemeente Utrecht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

c7d776da 5454 498a 86ec dccdaa2273c0 thumb840

KAMPEN - Veel knelpunten van het gehandicaptenparkeren die door GBK de afgelopen tijd in kaart werden gebracht zullen door de gemeente Kampen worden aangepakt. Dat bleek uit het antwoord dat de gemeente gaf op vragen van de partij. Zo zijn de parkeerplaatsen op het Van Heutszplein inmiddels aangepast. Ook komen er enkele nieuwe plaatsen bij. Sinds november 2018 is GBK bezig met het gehandicaptenparkeren. “Het begon met een e-mail van iemand die ons benaderde over het gratis parkeren voor gehandicapten. Vervolgens zijn we gaan kijken of er meer mensen waren die op-/aanmerkingen hadden in het algemeen over het gehandicaptenparkeren in onze gemeente. Dat bleek het geval”, aldus Piet Bergstra. Er kwamen tientallen reacties binnen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail 20201229 094223

Zoals we het afgelopen jaar hebben kunnen zien maar ook gemerkt kan er met een beetje doorzettingsvermogen veel bereikt worden. Er is weer wat voortgang geboekt in het dossier rondom de Bovenhavenstraat. We zijn er nog lang niet maar het dossier ligt weer “open” op tafel bij ontwikkelaar, eigenaar en gemeente. Dit betekent dat er aan gewerkt wordt. Maar waar staan we nu eigenlijk, op de grens van 2020/2021? Een gesprek met de verantwoordelijke wethouder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

margaretadsc 1276krantentwitter

KAMPEN -  Dit jaar zijn veel ouderen vanwege corona extra eenzaam en kregen daarom een extra hart onder de riem. De ChristenUnie bezorgde kerstbomen met honderden kerstkaarten van schoolkinderen bij ouderen in verpleeghuis Myosotis, Woonzorgcentrum Margaretha, De Vijverhof, De Amandelboom en Maarlenhof. Ook Het Gouden Hart en Woonlocatie Burgelstee ontvingen een kerstboom. In de verkiezingscampagne staat de ChristenUnie zaterdag 12 december stil bij Waardig Ouder Worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gbk

KAMPEN  - Met nog 14 maanden te gaan tot de raadsverkiezingen van maart 2022 heeft GBK in haar najaarsvergadering het bestuur van de partij uitgebreid van 3 naar 5 personen. De uitbreiding is nodig omdat er de nodige commissies aangestuurd moeten worden in de komende tijd. Commissies die zich bezig gaan houden met promotie, het verkiezingsprogramma of het vaststellen van een kandidatenlijst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

820758b0 7bec 41cf 8996 742266042db5 thumb840

Raadspraat Jan Willem Schutte

Binnenkort gaat de gemeenteraad de begroting 2021 behandelen. De voorliggende begroting laat een sluitend beeld zien. Ook op langere termijn. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan, of beter gezegd de bezuinigingen waartoe de raad verleden jaar heeft besloten zijn nog niet allemaal geeffectueerd, en hebben een grote impact op de kamper samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo

De VVD en PvdA in Overijssel zijn bezorgd over de toenemende mate van polarisering in de samenleving.  De tegenstellingen tussen groepen worden steeds groter waardoor ze steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Ook binnen de politiek neemt polarisatie toe waardoor de democratische rechtsstaat in Nederland onder druk staat. Politici en journalisten worden belaagd en desinformatie en nepnieuws spelen een steeds grotere rol in de publieke opinie. Dit zijn zeer verontrustende ontwikkelingen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

groenlinks

KAMPEN - GroenLinks Kampen roept ondernemers op tijdens de Nacht van de Nacht en daarna het licht in hun bedrijven uit te doen of te dimmen. Daardoor wordt het ’s nachts donkerder en wordt energie bespaard. Dat draagt bij aan het beperken van klimaatverandering en leidt natuurlijk ook tot een lagere energierekening.  Op zaterdag 24 oktober 2020 vindt voor de 16e keer de landelijke Nacht van de Nacht plaats, een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties. Het evenement vindt jaarlijks plaats in de nacht dat de klok overgaat op de wintertijd. Het doel is de schoonheid van de nacht te benadrukken en aandacht te geven aan lichthinder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pvda

De rijksoverheid heeft het dringende advies gegeven om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimten, zoals supermarkten, gemeentehuizen, bibliotheken. En al langer is het een vereiste dat reizigers in het openbaar vervoer een mondkapje dragen. Manfred Haveman, de nieuwe fractievoorzitter van de Kamper PvdA: “mondkapjes zijn best prijzig. Voor sommige mensen betekent het een hele hap uit hun weekbudget. Daarom willen wij dat voor deze mensen herbruikbare gezichtsmaskers beschikbaar worden gesteld, zodat zij in ieder geval niet ook nog die drempel hoeven ervaren om mee te kunnen doen aan de samenleving.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

Tijdens de verkiezingscampagne in 2018 heeft de ChristenUnie aangegeven dat zorg voor ouderen een belangrijk speerpunt zal zijn in deze raadsperiode. Nederland telt een grote diverse groep ouderen. Een groep die richting 2030 nog fors in aantal zal toenemen. Ouder worden kan samengaan met een toenemende kwetsbaarheid, zowel op fysiek, sociaal als geestelijk gebied. Er kan sprake zijn van afnemende gezondheid, grotere afhankelijkheid en eenzaamheid. De ChristenUnie heeft daarom samen met 11 verschillende zorg- en welzijnsinstanties uit de gemeente het actieplan Waardig Ouder Worden ondertekend om zich in te zetten voor zorg voor ouderen. De ChristenUnie heeft zich na de verkiezingen hard gemaakt om dit actieplan op te nemen in het coalitieakkoord. Deze belofte brengt met zich mee dat de ChristenUnie beleid toetst aan de afspraken die in het dit actieplan zijn gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pvda

De PvdA in Kampen wil dat het college stopt met de pilot fietsparkeren in de Binnenstad. De partij dient aanstaande donderdag tijdens de raadsvergadering hiertoe een motie in. Een mooie vuurdoop voor het nieuwe raadslid Theo Nieuwenhuizen: ‘Het is de afgelopen maanden duidelijk geworden dat het fietsparkeerbeleid niet op draagvlak kan rekenen van bewoners, bezoekers en ondernemers.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)