cuKAMPEN - Volgens Johan Witteveen, raadslid van de ChristenUnie in de gemeente Kampen, hebben ondernemers de indruk dat niet iedere ondernemer dezelfde mogelijkheden heeft. Daarom heeft de ChristenUnie het college vragen gesteld over de mogelijkheden voor ondernemers om opdrachten voor werken en diensten van de gemeente Kampen uit te voeren.

De ChristenUnie is van mening dat bij het verstrekken van onderhandse opdrachten door de gemeente Kampen gewerkt moet worden volgens een transparant proces. Gelijkwaardige ondernemingen uit gemeente Kampen en omliggende regio moeten volgens objectieve criteria gelijke mogelijkheden hebben om opdrachten te verkrijgen. Bevoordeling van de ‘eigen’ bedrijven, voor zover dat wettelijk is toegestaan geniet onze voorkeur, werken met groslijsten en lotingen om dat te bewerkstelligen is wat ons betreft acceptabel onder voorwaarde dat ook nieuwe aanbieders een redelijke kans krijgen om mee te dingen. 

Op het gebied van onder andere inkoop werken de gemeentes Zwolle en Kampen nauw samen in het Shared Service Centre. Op het gebied van beleid en toewijzing bij onderhandse aanbestedingen lijken er verschillen te bestaan. Ook is er geen openbaar register van diensten die de gemeente Kampen regelmatig in opdracht geeft, zoals taxaties, verkoopbemiddeling, bodemonderzoek, etcetera.

Naar aanleiding daarvan heeft de ChristenUnie vragen gesteld over beleid, werkwijze, transparantie, objectiviteit bij het gunnen van werken bij onderhandse aanbestedingen. Daarnaast heeft de ChristenUnie vragen gesteld over mogelijkheden om diensten opdrachten zoals taxaties, bemiddeling, onderzoek, etcetera op een zodanige wijze bekend te maken dat bedrijven uit de gemeente Kampen en omliggende regio zich daarvoor kunnen melden en in opdracht kunnen krijgen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment