bolwerkbuitenwacht- Ingezonden door Niels Jeurink -

KAMPEN - GroenLinks Kampen is onaangenaam verrast door het nieuwe plan van het college van B&W voor Bolwerk Buitenwacht dat op dinsdag 23 januari aan de omwonenden is gepresenteerd. Raadslid Niels Jeurink daarover: “De omwonenden zijn zich rot geschrokken en dat kan ik me heel goed voorstellen. Een dubbel parkeerdek en véél minder ruimte voor water en groen staan werkelijk haaks op het door hen gemaakte plan met 240 parkeerplaatsen en herstel van het oude bolwerk.” GroenLinks wilde weten hoe dit plan ontstaan was en stelde daarover vragen aan de wethoudertijdens de raadsvergadering van januari.

GroenLinks hecht er groot belang aan dat omwonenden invloed hebben op het nieuwe plan voor het gebied voor hún deur. GroenLinks zal er hard voor knokken om van Bolwerk Buitenwacht  geen parkeerterrein met wat groene franje te maken. Jeurink daarover: “Als alsnog uit onderzoek blijkt dat er meer parkeerplaatsen nodig zijn dan de oorspronkelijke 240, dan moeten die op de Kop van Spoorlanden worden gerealiseerd. Er is geen dringende noodzaak, dus daar heeft de gemeente ook ruim de tijd voor. In het gebied Bolwerk Buitenwacht is een groter aantal parkeerplaatsen niet mogelijk zonder de belangen van de omwonenden sterk te schaden. Dat willen we dus niet.”

De wethouder gaf aan dat het gepresenteerde plaatje een ‘denkrichting’ is en nog geen plan. Jeurink: “GroenLinks is er niet gerust op en zal er zeker bij zijn als de omwonenden hun reactie gaan geven, op 30 januari. We zullen goed luisteren naar hun wensen en bezwaren. Een plan door en voor inwoners, dat zou het worden. Die belofte laten wij niet vallen.”

De drie vragen die GroenLinks hierover aan het college van B&W stelde:

  • De insteek bij Bolwerk Buitenwacht was om omwonenden en anderen een grote rol te geven in het hele ontwerpproces. Daar is door hen veel tijd en energie in gestoken. Het raadsbesluit dat hun plan van tafel veegde heeft het vertrouwen zeer geschaad. Wat deed en doet het college om dat vertrouwen te herstellen en alsnog in gezamenlijkheid  te komen tot een kwalitatief goed plan dat op draagvlak kan rekenen?
  • Welke status heeft het nieuwe plan dat gepresenteerd werd in de Stentor?
  • In hoeverre zijn omwonenden en/of vrienden van Bolwerk Buitenwacht betrokken bij het maken van dit nieuwe plan?
Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment