foto station zuid

KAMPEN - In november 2017 heeft de CDA fractie initiatief genomen om middels een motie het college van burgemeester en wethouders te vragen een voorstel aan de raad te doen om camera’s te plaatsen bij station Kampen Zuid. Aanleiding voor deze motie zijn signalen van inwoners de afgelopen jaren over diefstal, dubieuze ‘transacties’ en een gevoel van onveiligheid in het gebied.

Het college presenteert nu een tussenstand van de veiligheidssituatie in en om station Kampen Zuid. Het CDA heeft om bespreking gevraagd van deze analyse op woensdag 14 februari in de commissievergadering Bestuur en Middelen.

“We waarderen het dat de burgemeester persoonlijk betrokken is geweest bij de problematiek door enquêtes op het station uit te delen.”, aldus raadslid Janine de Kleine, “Als dan uit deze enquêtes blijkt dat maar liefst 65% van de ondervraagden zich vaak, soms of afhankelijk van het tijdstip onveiligheid ervaart, dan is dat een duidelijk signaal waar je als politiek goed naar moet luisteren.”

CDA: Cameratoezicht en meer verlichting
Uit de enquete en reacties op socia media blijkt dat bezoekers van het station voor oplossingen vooral denken aan cameratoezicht en meer verlichting in het gebied. Dit laatste verbaasd CDA raadslid Gerben de Koning Gans niet: “Je merkt aan alles dat het voor mensen belangrijk is om te zien en gezien te worden. Zie het als positieve sociale controle. Dit hebben we bijvoorbeeld gemerkt bij het Spoorpad, dat bestemd is voor fietsers die vanuit de richting Kamperveen naar de stad gaan.” CDA Kampen heeft in 2017 een motie ingediend voor verlichting aan het Spoorpad en als gevolg hiervan is er nu op een duurzame wijze openbare verlichting gerealiseerd langs dit pad.

Bebouwing voldoende?
Het college geeft in haar informatienotitie over station Zuid aan dat er verbeteringen plaatsvinden in overleg met NS en Prorail. Kapotte verlichting wordt vervangen en mogelijk wordt een extra SOS-zuil geplaatst in de stationshal. Ook wordt een lokaal veiligheidsarrangement opgesteld over beheer en handhaving van station en omgeving. Het college verwacht dat met het in de tijd volbouwen van het gebied de onveiligheidsgevoelens ook zullen verdwijnen. Het CDA is daar kritisch op.
“Tijdens de komende commissievergadering Bestuur en Middelen zullen wij het college bevragen over de analyse van de enquête. Uit een ander onderzoek blijkt namelijk dat er een relatie is tussen enerzijds de aanwezigheid van zowel een ontsluitingsweg zoals de N50, als de aanwezigheid van een treinstation en anderzijds criminaliteit. Dit los je niet op door simpelweg het gebied vol te bouwen, daar is meer voor nodig, zoals bijvoorbeeld cameratoezicht.”, aldus Janine de Kleine.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment