christenunie kampen

IJSSELMUIDEN - Met de komst van vier woningen aan de Dorpsweg, lijkt een start van project Slenke Es aanstaande. De ChristenUnie hoopt dat met deze start na jarenlange planvorming tempo komt in de ontwikkeling van deze open plek in IJsselmuiden. Woningbouw in IJsselmuiden is belangrijk voor de inwoners van het dorp. De fractie is benieuwd naar het totale plan, waarin zij hoopt dat ook het gebied van de voormalige Trekschuit meegenomen zal worden.

Vier woningen

Het college stelt de gemeenteraad voor om voor de bouw van vier woningen aan de Dorpsweg een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) af te geven. Deze VVGB is nodig vanwege een afwijking van het bestemmingsplan. In het raadsvoorstel geeft het college aan dat deze afwijking niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De ChristenUnie is hier blij mee.

Totaalontwerp

Tegelijkertijd schept deze eerste stap verwachtingen. De wethouder heeft aangegeven dat de plannen klaar liggen en de handtekeningen zijn gezet.

Klaas van der Kolk van de ChristenUniei: “We zijn nieuwsgierig naar het totaalontwerp, zodat het hele gebied, inclusief het terrein van de voormalige ‘Trekschuit’ (sociale huurwoningen) in één keer ontwikkeld kan worden.” De komende jaren zal de ChristenUnie zich blijven inzetten voor meer woningen in IJsselmuiden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment