afval 1

KAMPEN -De fractie van Kampen Sociaal wil dat de gemeente meer gaat doen om zwerfafval tegen te gaan. De plaatselijke partij wil van het college weten welke extra inspanning ze gaat leveren om dat te bewerkstelligen en wil dat de hoop troep die in sloten, bermen en in het stuikgewas aanwezig is structureler wordt opgeruimd.

Volgens fractievoorzitter Richard Boddeus wordt het tijd dat er meer wordt ingezet op het voorkomen van zwerfafval: ‘Als je door de gemeente fietst zie je veel (plastic) flessen, blik en ander verpakkingsmateriaal in de natuur liggen, dit afval wordt niet of slecht afgebroken, is slecht voor vissen en vogels en bovendien storen veel mensen zich eraan.

Nietsdoen is geen optie volgens Boddeus: ‘Vorig jaar hebben we als gemeente de statiegeldalliantie ondertekend, het duurt nog twee jaar voordat er mogelijk statiegeld geheven gaat worden op kleine plastic flesjes. Op blik en ander verpakkingsmateriaal gaat dat niet gebeuren, dat belandt in het milieu. Inwoners en organisaties betrekken bij het opruimen van het zwerfafval, voorlichtingscampagne om mensen bewust te maken van de gevolgen of anderszins zouden kunnen helpen om Kampen schoon te

 

Vragen zwerfafval

Kampen kent het nodige zwerfafval. Zoals bekend is het slecht voor het milieu en stoort een grote groep mensen zich aan het afval. Kampen Sociaal vindt dat er meer gedaan moet worden om zwerfafval te voorkomen en als het er eenmaal is om het op te ruimen.

  1. Welke inspanning wil het college doen om zwerfafval tot een minimum te beperken?
  2. Welke inspanning wil het college doen om bestaand zwerfafval op te ruimen, vaker dan dat nu gebeurd?
  3. Bewustwordingscampagnes kunnen helpen het zwerfafval te verminderen. Is het college bereid om een dergelijke campagne te gaan voeren en kan ze haar antwoord toelichten?

Kampen Sociaal, Richard Boddeus

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment