KAMPENSOCIAAL

De fractie van Kampen Sociaal heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de mislukte participatiewet. Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeerde deze week in een evaluatie dat de wet mislukt is en dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nagenoeg geen profijt hebben van de invoering van de wet. De kansen op een betaalde baan binnen het bedrijfsleven of bij de overheid zouden moeten toenemen voor mensen die voor 2015 bij de sociale werkvoorziening werkten, dat blijkt nu niet het geval. Kampen Sociaal wil van het college weten of ze actie gaat ondernemen tegen het rijk en wat nu duidelijk aangetoond is, mensen die nagenoeg geen kans maken op een reguliere baan nu met rust gelaten worden.

In 2015 werd de participatiewet ingevoerd en sindsdien zijn er volgens het SCP te weinig mensen met een uitkering aan het werk gekomen en daalde de kans op werk voor mensen met een handicap. Fractievoorzitter Richard Boddeus van Kampen Sociaal: ‘Lager inkomen voor mensen met een handicap en tijdelijke contracten voor deze groep mensen maakt dat de wet bij lange na niet voldoet. Te hoge verwachtingen werden er geschapen. Nu het SCP dergelijke harde kritiek uit op de invoering van de wet willen we weten wat het college nu gaat doen met deze informatie. Mensen die een beschutte werkplek moeten hebben moeten die ook daadwerkelijk krijgen, thuiszitten is geen oplossing voor hen en is zelfs aantoonbaar ongezonder wat op termijn tot meer kosten leidt. Ook vragen we ons af of de gemeente veel energie moet steken in het begeleiden van mensen met de minste kansen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze groep heeft het meest baat bij een dagbesteding in een beschutte werkplek bij IMpact’

Het college kan volgens Boddeus met meerdere gemeenten aan de bel trekken bij het rijk: ‘Het vorige kabinet van VVD en PvdA kieperde de uitvoering van begeleiden naar werk voor bijstandsgerechtigden, jonggehandicapten en voor mensen die beschut werkten op het bordje van de gemeenten, uiteraard met een flinke bezuiniging. De afbraak van de sociale werkvoorziening moet worden teruggedraaid, Kampen moet daar het voortouw in nemen.’ 

Vragen college mislukte participatiewet

Geacht college

Deze week kwam het SCP met een evaluatie van de participatiewet. De invoering daarvan is mislukt werd er gesteld. Kampen Sociaal heeft daar de volgende vragen over

  1. Wat gaat het college doen met de informatie van het SCP? De evaluatie kan niet zonder gevolgen blijven er moet actie worden ondernomen, dat gaat niet zomaar. Welke rol ziet het college voor zichzelf weggelegd, ziet ze kans een voortrekkersrol te nemen om samen met andere gemeenten op te trekken naar het rijk?
  2. Mensen die beschut werk hebben of zouden moeten hebben en het minst kansrijk zijn op de arbeidsmarkt hebben het meest baat bij een rustige werkplek bij Impact. Veel energie inzetten om deze groep mensen aan het werk te krijgen op de reguliere arbeidsmarkt lijkt niet vruchtbaar, hoe groot is deze groep mensen en welke mogelijkheden ziet het college voor deze groep?
  3. Ziet het college nog mogelijkheden om de groep werkgevers te vergroten die mensen een betaalde baan aanbieden al dan niet met begeleiding? Werkgevers geven aan dat regelgeving te complex is, ziet het college mogelijkheden om deze regelgeving te vereenvoudigen zodat er mogelijk nog meer mensen een betaalde baan krijgen?
  4. Staatssecretaris van Ark kondigt aan dat mensen in de bijstand een tegenprestatie moeten leveren. Hoe kijkt het college hier tegenaan en hoe zal de gemeente Kampen de wet uit gaan voeren?

Kampen Sociaal, Richard Boddeus

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment