koorn

KAMPEN - De fractie van Kampen Sociaal wil dat de Koornmarktspoort weer opengesteld wordt voor het publiek en dat ze haar expositiefunctie weer terugkrijgt. Het college besloot de poort te sluiten in afwachting van toekomstige invulling. Kampen Sociaal heeft aan het college gevraagd of deze bereid is om de deuren weer te openen. Het besluit om de deuren dicht te doen vindt de fractie van armoede getuigen, fractievoorzitter Richard Boddeus: ‘De poort heeft jarenlang de functie gehad als expositieruimte en was zo toegankelijk voor het publiek. Een van de belangrijkste monumenten staat nu leeg en dat vinden we bijzonder jammer. Kunstenaars konden hun werk tonen aan het publiek en toeristen namen vaak een kijkje in de poort.’

De poort zou ook om veiligheidsredenen gesloten zijn, Boddeus: ‘De Koornmarktspoort heeft inderdaad geen brandtrap of een vluchtroute maar dat hebben de Nieuwe Toren en de andere poorten ook niet, die zijn wel open. Zolang het college geen geschikte andere invulling weet te vinden kunnen de deuren wat ons betreft gewoon weer open.’

De Koornmarktspoort was tot een jaar geleden expositieruimte en maakte deel uit van  Stedelijk Museum Kampen

Vragen college Koornmarktspoort

De Koornmarktspoort is nu al enige tijd gesloten voor het publiek. Kampen Sociaal vindt dat bijzonder jammer en zou graag zien dat de poort de functie als expositieruimte weer krijgt.

  1. Wat is de stand van zaken rondom de ontwikkelingen Koornmarktspoort?
  2. Welke zwaarwegende argumenten heeft u om de poort gesloten te houden?
  3. Bent u bereid om de poort weer open te stellen voor het publiek en toegankelijk te maken als expositieruimte en kunt u dat toelichten?

Kampen Sociaal, Richard Boddeus

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment