DORPS

IJSSELMUIDEN - Tijdens de eerste digitale Raadsvergadering van de Gemeente Kampen stond het raadsvoorstel "Dorpsvernieuwing IJsselmuiden" op de agenda. Harro Pruijssen lichtte namens de ChristenUnie een amendementen toe. Een meerderheid van de raad stemde voor dit amendement. Daarom is er meer zekerheid voor de Voedselbank, de Weggeefschuur en Het Lokaal. Deze maatschappelijke instellingen zitten nu in gebouwen die voor de nieuwbouw gesloopt worden. Het raadsvoorstel “Dorpsvernieuwing IJsselmuiden” bestaat uit een stedenbouwkundige visie en randvoorwaarden voor nieuwbouw op een aantal locaties in IJsselmuiden: Drosten-/Erfgenamenstraat, Ichthuslocatie, Sonnenberchkwartier en Trekschuitlocatie.

Er staan voorbeelden in de visie van aantallen woningen en hoe ze eruit zouden kunnen zien. Er volgen nog gesprekken met omwonenden over de uiteindelijke bouwplannen. De woningbehoefte is groot en we moeten beginnen met het maken van concrete woningbouwplannen voor het dorp IJsselmuiden vindt ook de ChristenUnie.

Door het ingebrachte amendement van ChristenUnie, GroenLinks en PvdA gaat het college nu in gesprek met de initiatiefnemers van Het Lokaal, de Weggeefschuur en Voedselbank om vervangend onderdak te zoeken in IJsselmuiden en/of Kampen. Dit kan ook in bestaande bebouwing. De continuïteit van de Voedselbank mag daarbij niet in gevaar komen. Voor het eind van 2020 worden voorstellen van geschikte alternatieven aan de gemeenteraad voorgelegd. Gemeente Belang Kampen stemde ook voor het amendement.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment