cda kampen1

KAMPEN – De fractie van CDA Kampen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de testcapaciteit van GGD IJsselland. De fractie maakt zich hier namelijk grote zorgen over. Raadslid Jacolien van de Wetering: “In landen om ons heen worden uitgebreid vrijwilligers geworven om bron- en contactonderzoek te doen, maar dat zien wij nog niet in onze omgeving.”

 

Het Outbreak Management team (OMT) dat het kabinet adviseert tijdens de coronacrisis, heeft vijf voorwaarden gesteld aan het versoepelen van de regels die in het leven zijn geroepen om verspreiding van het virus tegen te gaan. “Een van de voorwaarden is het hebben van voldoende testcapaciteit. Een andere voorwaarde is de beschikbaarheid van capaciteit en mogelijkheden voor bron- en contactopsporing. Daarvoor moeten er voldoende opgeleide medewerkers beschikbaar zijn. Dat geldt niet alleen op landelijk, maar ook op regionaal niveau”, zegt raadslid Jacolien van de Wetering namens CDA Kampen.

De Tweede Kamer heeft door middel van de unaniem aangenomen motie-Heerma gevraagd om een uitgebreid en effectief bron- en contactonderzoeksbeleid bij de verschillende regionale afdelingen van de GGD. CDA Kampen heeft op dit moment grote zorgen over de testcapaciteit bij GGD IJsselland. “In landen om ons heen worden uitgebreid vrijwilligers geworven om bron- en contactonderzoek te doen, maar dat zien wij nog niet in onze omgeving”, zegt Van de Wetering.

Daarom vraagt CDA Kampen het college van burgemeester en wethouders naar de stand van zaken. Van de Wetering: “Wij willen graag weten wat de maximale testcapaciteit van GGD IJsselland is en of dat voldoende is om grootschalig te testen. Ook horen wij graag van het college of de GGD al mensen geworven en opgeleid heeft voor grootschalig bron- en contactonderzoek.”

Wat het CDA betreft, moet bij het werven van personen ook gedacht worden aan inwoners die ‘in de haarvaten van de samenleving’ leven. “Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan vrijwilligers die normaal gesproken actief zijn bij een club, vereniging of in een buurthuis. Zij kunnen bij een besmetting mogelijk laagdrempelig en effectief contactonderzoek doen”, aldus Van de Wetering

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment