d66kampen

Ideeën voor een herstart

Langzaamaan worden de coronamaatregelen versoepeld die onze samenleving voor een groot deel stil legden. Soms zijn de versoepelingen misschien kleine stapjes die niet meer dan
ademruimte lijken te geven. Andere geven de gelegenheid om alweer op te bouwen en teherstellen. Op het stadhuis maar ook in de rest van de Kamper samenleving wordt creatief nagedacht en
geëxperimenteerd. Dat is geweldig en verdiend een groot compliment!

Het leidt tot zaken die we anders gek zouden vinden maar nu gewoon kunnen: een blauwe lijn in de Oudestraat, eenrichtingsverkeer voor voetgangers op de Stadsbrug. En natuurlijk leidt
dat tot discussie. Maar het is goed dat inwoners er iets van vinden, debat levert veelal weer nieuwe ideeën op. Durf te proberen, kijk hoe het beter kan en ga aan de slag.

En die creativiteit hebben we in Kampen extra hard nodig. Want terwijl de rijksoverheid miljarden uitdeelt, moeten we in Kampen vaststellen dat al voor de coronacrisis het geld op was. Wij zullen moeten zoeken naar ideeën die geen of weinig geld kosten of die je door samen te werken met burgers, verenigingen en lokale overheid wel kunt realiseren. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.

Met deze notitie willen wij als gemeenteraadsfractie van D66 Kampen een bijdrage leveren aandie creatieve zoektocht. Het zijn ideeën die voortkomen uit onze sociaal liberale kijk op de
samenleving. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Als lokaleoverheid moet je deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunen en
ruimte geven.

We hopen dat het college er mee aan de slag wil, en we nodigen andere fracties samen met ons voorstellen te doen. Ook hopen maatschappelijke partijen verder te inspireren alleen of
gezamenlijk ideeën op te pakken of andere ideeën te bedenken. Want mogelijkheden encreativiteit zijn schier eindeloos. En wie weet zijn ideeën al opgepakt, al bedacht of onderzocht.

Deze notitie is uitdrukkelijk geen discussiestuk over de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus. Wij zijn geen epidemiologen, noch virologen. Voor de virusbestrijding moeten
we varen op de wetenschap. Deze ideeënnotitie gaat over wat we binnen de mogelijkheden van het landelijke coronabeleid kunnen doen om leed te verzachten en schade weer te herstellen. Hoe we kunnen we kampen weer opstarten en welke dingen hebben we geleerd die we moeten verzilveren?

Zes thema’s om Kampen beter te maken.

Wij dagen iedereen uit om deze aan te vullen! Heb je ook ideeën, aanvullingen of suggesties mail ons op info@d66kampen.nl of bezoek ons op Facebook @D66Kampen.

Gerben Wijnja
Fractievoorzitter D66 Kampen

Nieuwe Economie
Door gedwongen sluiting zijn de horeca, sportscholen en beroepen waar men direct contact heeft met klanten hard getroffen. Maar ook andere sectoren zijn in de intelligente lockdown ernstig geraakt doordat klanten wegblijven. Denk bijvoorbeeld aan de retail. Gelukkig voert de gemeente Kampen samen met ondernemers intensief gesprekken over maatregelen om het leed te verzachten. Die oplossingsgerichtheid is goed en moeten we vasthouden.

Minder regels
Corona dwingt de overheid tot het opleggen van meer regeltjes. Maar met zoveel nieuwe regels moeten we ons de vraag stellen of er niet wat regels tijdelijk weg kunnen of flexibel kunnen worden toegepast. Misschien een goede vraag maar zonder gemakkelijk antwoord. Dat moet ons echter niet weerhouden op zoek te gaan naar een antwoord. Wees bijvoorbeeld ruimhartig en flexibel in de omgang met het bestemmingsplan. Geef de kans aan popup-ondernemingen zodat kappers etc. tijdelijk ruimtes kunnen gebruiken en eenvoudiger binnen de gezondheidsregels kunnen werken.

Ruim baan om lokaal te winkelen
Kamper winkeliers trekken weer meer klandizie. Dat is fijn. Zoveel meer zelfs dat er geregeld wachtrijen voor winkels ontstaan. Winkeliers kunnen zo onvoldoende profiteren van de
teruggekeerde bezoekers. Door winkelbezoek uit te smeren in de tijd en ondernemers de mogelijkheid te geven het gehele weekend hun deuren te openen, kunnen we de in de knel geraakte winkeliers ondersteunen. Wij weten als geen ander dat de zondagsopening zeer gevoelig ligt in de Kamper politiek. Sommigen zullen vanwege religieuze motieven ook in deze crisisperiode tegenstander blijven van verruiming. Andere fracties waren eerder tegen winkeltijdenverruiming uit bescherming van de kleine ondernemers en hun personeel. Nu echter nood groot is en we zien dat consumenten vluchten naar de webwinkel is een nieuwe situatie ontstaan. Het staande beleid is dat er koopzondagen mogelijk zijn bij grote evenementen. Echter deze evenementen gaan de komende tijd niet door. Geef daarom voor de periode dat de coronabeperkingen gelden, winkeliers de vrijheid het gehele weekend klanten te ontvangen. Onderzoek of dit binnen de huidige verordening kan en kom zo nodig met een aangepaste (tijdelijke) verordening. Zo helpen we onze middenstanders, vermijden we drukte en geven we consumenten een veilige uitnodigende winkelmogelijkheid.

Tiny Events
Geef ruim baan voor kleine evenementen. Geef bijvoorbeeld een winkelier die iets wil vieren met zijn of haar klanten alle ruimte. Ook op zondag.

Experimenteer met een IJsselboulevard
Burgemeester Koelewijn droomt al jaren openlijk over Kampen als Maastricht aan de IJssel.En terecht! Nu is het moment om het experiment aan te gaan. Experimenteer met een IJsselkade als flaneerboulevard voor de hele zomer, elk weekend, of elke zondag. Met natuurlijk de ruimte voor terrassen, bijkletsbankjes etc.

Arbeidsmigranten
Arbeidskrachten uit andere Europese lidstaten zijn cruciaal voor onze lokale economie. Denk aan de tuinders in Koekoek. Er zijn echter zorgen om de verspreiding van het coronavirus onder arbeidsmigranten, bijvoorbeeld vanwege gebrekkige huisvesting. Gelukkig zijn er ook plannen voor betere locaties voor deze belangrijke groep werknemers. Ga met de ondernemers op zoek naar versnelde uitvoering van deze plannen. Eventueel op tijdelijke, experimentele basis. Dat levert nu een veilige omgeving op voor arbeidsmigranten en ondernemers kunnen hun zaak draaiende houden. En met de opgedane kennis en ervaring kan straks een definitieve oplossing gezocht worden.

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment