PvdAKampen

KAMPEN - De schippers van de Bruine Vloot worden zwaar getroffen door de coronamaatregelen. In een indrukwekkende manifestatie hebben zo’n 175 historische schepen daar aandacht voor gevraagd door letterlijk voor Pampus te gaan liggen. Door het gebrek aan inkomsten kunnen zij hun schepen niet meer onderhouden en zo dreigt een deel van deze vloot verloren te gaan. Een belangrijk deel van die schepen siert het Kamper stadsfront en geeft liggend én varend een prachtig schouwspel. Zij zijn hiermee ontzettend belangrijk voor de economie en het toerisme van Kampen. U weet wel, de Hartelijke Hanzestad.

De PvdA Kampen gaat het lot van de Bruine Vloot zeer aan het hart. Eerder stelden wij al schriftelijke vragen hierover en werd het wintertarief voor de zomer doorgevoerd. De coronamaatregelen duren voort en nu willen wij een stapje verder gaan door, net als Muiden en Hoorn, het liggeld voor 2020 helemaal af te schaffen. Het geld dat de schippers hiermee besparen kan dan in het onderhoud van de schepen worden gestoken, waardoor de vloot behouden blijft.

De PvdA hoopt dat de andere partijen de Bruine Vloot voor Kampen ook zo belangrijk vinden en achter het voorstel staan.

 

Motie vreemd aan de orde van de dag

Betreft: Liggelden Bruine Vloot

De raad van de gemeente Kampen in vergadering bijeen d.d. 2 juli 2020:

Constaterende dat:

  • De Bruine Vloot financieel zwaar getroffen wordt door de coronamaatregelen
  • Het voortbestaan van de Bruine Vloot hierdoor zeer ongewis is
  • Een verzameling van ruim 175(!) historische schepen een indrukwekkende schreeuw om aandacht voor hun situatie deed, door letterlijk voor Pampus te gaan liggen
  • De gemeente Kampen o.a. bij monde van wethouders en burgemeester warme steun voor deze actie toont en oproept voor een landelijk noodfonds

Overwegende dat:

  • Gemeente Kampen zélf het goede voorbeeld kan geven
  • De Bruine Vloot behoort tot het cultureel (varend) erfgoed en beeldbepalend is voor het unieke stadsfront van Kampen
  • De Bruine Vloot een belangrijke economische en toeristische factor is voor Kampen
  • Door de coronamaatregelen de schippers niet of nauwelijks omzet hebben
  • Door achterblijvende inkomsten noodzakelijk onderhoud aan de schepen niet kan worden gedaan, waardoor de schepen verloren dreigen te gaan
  • Deze motie ziet op wat de gemeente nu al kan doen en losstaat van mogelijke steun uit andere fondsen van rijks- en/of provinciewege

Roept het college op:

Om voor de periode 2020 geen liggeld te heffen voor de schepen van de Bruine Vloot te Kampen en voor de periode nadien te bezien of, afhankelijk van de ontwikkelingen (effecten corona), deze maatregel verlengd moet worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA Kampen

Manfred Haveman

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment