Gerben Wijnja 3KAMPEN - Dit jaar zullen alle winkels in Kampen op de dag voor Kerst en op oudejaarsdag gesloten zijn omdat die dagen op een zondag vallen. Dit terwijl veel Kampenaren graag hun kerstinkopen zouden doen of verse oliebollen willen kopen op oudejaarsdag. Dit heeft geleid tot een brede roep om verruiming van de zondagsopening.

Niet alleen consumenten, ook de detailhandel vraagt lokaal en nationaal om verruiming. Het college (CDA, CU, VVD en SGP) is echter niet bereid de winkeltijden aan te passen. D66 Kampen wil supermarkten wel de mogelijkheid geven zondagmiddag open te zijn en komt daarom met een initiatiefvoorstel.

Het initiatiefvoorstel wil tegemoetkomen aan de grote groep burgers en ondernemers die verruiming van de zondagsopeningstijden willen, maar daarbij waarborgen dat de zondagse kerkgang onbelemmerd kan plaatsvinden. Volgens initiatiefnemer Gerben Wijnja van de D66-fractie (foto) kan de vraag om verruiming niet worden genegeerd. “Laten we de diversiteit in Kampen erkennen. Veel mensen in Kampen hechten aan de kerkgang op zondag, anderen niet. Dat hoeft elkaar niet te bijten”, aldus Wijnja. “Dit is geen voorstel voor een algemene koopzondag, maar enkel een beperkte verruiming voor een beperkte groep winkels.”

Wat D66 betreft zouden alleen supermarkten en andere winkels die levensmiddelen verkopen voortaan van 13 tot 19 uur hun winkels mogen openen. Door deze beperkte verruiming zal eventuele hinder voor kerkgangers tot een minimum beperkt kunnen blijven. Naar verwachting is een verruiming goed voor de lokale werkgelegenheid. Kampenaren die nu op zondag boodschappen gaan doen in een buurgemeente kunnen straks in hun eigen gemeente terecht.

Nu het college niet bereid is de winkeltijdenverordening aan te passen, zag D66 geen andere mogelijkheid dan om zelf het initiatief te nemen. Het voorstel zal eerst in de raadscommissie Bestuur en Middelen op 18 oktober besproken worden. Stemming in de raad vindt plaats op 2 november.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment