janinedekleineKAMPEN - De afgelopen weken zijn door de CDA-fractie tweemaal mondelinge vragen gesteld aan het college over de Zwolse plannen voor tijdelijke woningbouw aan de Scholtensteeg bij ’s-Heerenbroek. Inmiddels is meer informatie verzameld en die geeft aanleiding tot het stellen van aanvullende schriftelijke vragen. De zorgen over het behoud van de openheid van het landschap bij ’s-Heerenbroek zijn met deze informatie niet minder geworden.

CDA-raadslid Janine de Kleine: “Naar nu blijkt is er begin 2016 al een gebruiksvergunning afgegeven voor de bouw van tijdelijke woningen aan de Scholtensteeg. Dit terwijl, naar ons weten, de Scholtensteeg bedoeld was als overgang tussen stad en dorp met bedrijfsgebouwen met erfachtige constructie. Zeker niet voor 100 sociale of tijdelijke woningen.”

Verder wil het CDA informatie ontvangen over de zogenaamde ‘punt’ van Breecamp-West.  Voor deze locatie, waar eerst tussen de 600-800 woningen waren gepland, is na overleg tussen Kampen, Zwolle, Provincie en lokale betrokkenen middels de zogenaamde “Schetsschuit” in 2010 bepaald dat deze punt feitelijk nooit zo bestemd had moeten worden en hebben partijen aangegeven de openheid te willen behouden en het dorp ’s-Heerenbroek te willen beschermen.

“De kernkwaliteit openheid tussen ’s-Heerenbroek en Zwolle moet naar de mening van het CDA geborgd worden in de ruimtelijke plannen. Wij willen dan ook weten of de gemeentelijke plannen van Zwolle en Kampen zijn aangepast op de omgevingsvisie van de Provincie Overijssel  en de schetsschuit bijeenkomsten zodat deze openheid geborgd wordt”, aldus De Kleine.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment