d66KAMPEN - Nu de meerderheid in de Kamper gemeenteraad pas na de verkiezingen verder wil spreken over zondagsopenstelling voor supermarkten, heeft de D66-fractie besloten haar initiatiefvoorstel aan te houden tot een raadsbespreking na 21 maart 2018. Gerben Wijnja van D66 Kampen zegt teleurgesteld te zijn: “Met ons voorstel tot een beperkte verruiming op zondag bestond er voor de coalitiepartijen ruimte. Maar die durfden het toch niet aan.”

Bij de recente bespreking van het initiatiefvoorstel voor zondagsopening van supermarkten durfden slechts enkele andere partijen hun steun uit te spreken voor het voorstel van D66. VVD en CDA wilden hun steun niet geven omdat -naar hun mening- coalitieafspraken dat niet toelaten. De VVD en CDA lieten in het midden of ze na de gemeenteraadsverkiezingen wel hun steun zullen geven aan het voorstel. Volgens Wijnja is de kans natuurlijk levensgroot dat ze straks na de gemeenteraadsverkiezing bakzeil halen en er weer niks verandert.
Het initiatiefvoorstel van D66 zou het voor onder meer supermarkten mogelijk maken hun winkel op zondag te openen. Het initiatiefvoorstel van D66 wilde tegemoetkomen aan de wens van een grote en groeiende groep inwoners en ondernemers die verruiming wil van de zondagsopeningstijden, maar daarbij waarborgen dat de zondagse kerkgang onbelemmerd kan plaatsvinden.

Volgens Wijnja is nu wel duidelijk dat je niet meer kunt beweren dat verruiming van de zondagsopening niet bij Kampen past. “De vraag komt breed uit de bevolking en ons voorstel is een oplossing die past bij de diversiteit in Kampen. Die vraag en die diversiteit vinden nu geen weerklank in de huidige gemeenteraad.”
De directe aanleiding voor het initiatiefvoorstel was de weigering van het college om winkels de ruimte te geven om op zondag 24 en 31 december open te zijn zodat inwoners hun kerstinkopen zouden kunnen doen en bijvoorbeeld verse oliebollen kunnen kopen.
De vraag in hoeverre de gemeente de zondagsvrijheid mag inperken, zal naar algemene verwachting een bepalend thema zijn van de Kamper gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment