cuKAMPEN - De ChristenUnie vraagt aandacht voor de overlast op het station van Kampen Zuid door de fietsenchaos. Veel fietsen staan verkeerd gestald en volgens de partij kan tot nu toe niemand optreden. Vanuit het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties OV (ROCOV) kwamen er klachten binnen over veelvuldig verkeerd gestalde fietsen op dit station. Ook bij herhaaldelijk overleg met Prorail is er door het ROCOV geregeld op het probleem gewezen.

Prorail wijst naar de gemeente, terwijl de Stadswachten aangeven dat zij niet ter plaatse mogen optreden omdat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) daar niet in voorziet.

Toch vind de ChristenUnie dat er aan deze situatie iets moet gebeuren. “Zoals het nu is kan het niet blijven. Terwijl er plekken genoeg zijn om de fiets kwijt te kunnen, worden ze nu zo dicht mogelijk bij de ingang van het station geparkeerd. Wat tot overlast leidt en het geheel een rommelig aanzien geeft. Dit is geen fraaie entree van Kampen als men vanaf station Kampen Zuid onze mooie stad bezoekt”, zegt Erik van Raalte, die namens de ChristenUnie schriftelijke vragen indiende bij het college.

“Daarbij moet ook worden meegenomen dat verkeerd parkeren nog meer overtredingen uitlokt, wat het station en de omgeving niet ten goede komt.” De oproep van de ChristenUnie aan het college is om met maatregelen te komen. Te denken valt hierbij aan het uitbreiden van de bevoegdheid van Stadswachten of het aanstellen van ander bevoegd gezag.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment