Koperen Stembus

KAMPEN - Bij hun afscheid na jarenlang raadslidmaatschap hebben Cor Adema en Hilde Palland-Mulder een door Kamper vaklieden gemaakte koperen stembus aangeboden aan de burgemeester. Daarmee hopen de vertrekkend CDA’ers dat een oude traditie bij het schriftelijk stemmen in de gemeenteraad weer in ere wordt hersteld.

Het schriftelijk stemmen vindt enkele keren per jaar plaats als het gaat om de benoeming van personen in diverse organen van de gemeente. De gemeentewet schrijft voor dat die stemming geheim moet zijn. In Kampen gebeurt dat sinds enige jaren door het verzamelen van de stembriefjes door raadsleden met de hand, waarna deze geteld worden in de hal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1

KAMPEN -  Het college van B&W heeft een ‘lichte’ versie van de perspectiefnota voor de jaren 2019 – 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Bedoeling van dit document is dat de nieuwe gemeenteraad daarmee inzicht krijgt in een aantal belangrijke financiële ontwikkelingen. Daardoor kan dit ook als input dienen bij de komende coalitieonderhandelingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

remmelt

KAMPEN - Maandagavond 26 maart hebben alle fracties overlegd om het proces te bespreken om te komen tot een nieuwe coalitie. De ChristenUnie Kampen is na de verkiezingen met zes zetels de grootste partij gebleven in Kampen. Om de eerste fase in het proces op een goede manier vorm te geven, heeft de ChristenUnie Kampen oud-wethouder drs. Remmelt de Boer voorgedragen als informateur. Dit voorstel werd door alle fracties aanvaard. De Christenunie benadrukt dat zij in dit proces wil optrekken met alle andere fracties in de raad.

Remmelt de Boer heeft veel bestuurlijk ervaring. Hij was wethouder in Kampen in de periode 2001 – 2006. Van 2007 – 2011 is hij lid geweest van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Als oud-wethouder is De Boer bekend met de politieke issues in onze gemeente en kan hij zich richten op het vormen van een stabiele, betrouwbare en diverse coalitie. Tegelijkertijd heeft hij voldoende afstand om boven de partijbelangen uit te stijgen. Focus op stabiele, betrouwbare en diverse coalitie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stembiljet

KAMPEN - Klokgelui dient normaal gesproken om mensen op te roepen naar de kerk te komen. Op 21 maart heeft het in Kampen een andere functie. Het Kamper Klokkenluidersgilde 'Geert van Wou' luidt dan van 10.05 tot 10.20 uur de klokken van de Bovenkerktoren om de Kamper bevolking om te roepen te gaan stemmen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

3b812bb39d7fdfb5d133dc80cabcd8dbb261a569

KAMPEN - De gemeente heeft haar meldpunt gesloten. Er kwamen 90 meldingen binnen. Er waren klachten over de reistijd en de parkeermogelijkheden. Maar hoe nu verder? Bevolkingsonderzoek Oost en gemeente hebben afgesproken de ingekomen meldingen met elkaar te bespreken. Wij denken dat dit weinig zin heeft. Waarom? Dat zullen wij morgen publiceren op onze Facebookpagina: Gemeente Belang Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Jan Peter van de Sluis 002

KAMPEN - De ChristenUnie heeft Jan Peter van der Sluis voorgedragen als kandidaat wethouder. Dat maakte de partij vanmorgen bekend. “We zijn heel blij en hebben ontzettend veel vertrouwen in hem”, zei lijsttrekker Schutte.

De huidige wethouder van de ChristenUnie Gerrit-Jan Veldhoen gaf onlangs aan na acht jaar te stoppen. De Kamper ChristenUnie kwam uit bij Van der Sluis na een open sollicitatieprocedure. Een selectiecommissie onder leiding van lijsttrekker Jan-Willem Schutte benaderde Van der Sluis voor de post. “Omdat we hem zeer geschikt achten. Hij is direct en duidelijk, maar met een bepaalde flair die past bij een wethouder. Hij kent bovendien ambtelijke organisaties van binnen en van buiten en is al jaren zeer betrokken bij de politiek in Kampen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gerben Wijnja

KAMPEN - In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Voor Kampen komt dat neer op 1500 kinderen. Dat bleek onlangs uit een rapport van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Wat D66 betreft krijgt dit onderwerp na de verkiezingen de hoogste prioriteit. "Om te beginnen moeten we de norm voor de armoedebestrijding verhogen naar 140 procent”, zegt lijsttrekker Gerben Wijnja.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis2018

KAMPEN - Op woensdag 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor belangstellenden organiseert de gemeente Kampen een verkiezingsavond in het stadhuis van Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1.  

De stembureaus maken op 21 maart alleen een voorlopige telling van het aantal stemmen per partij. ‘s Avonds bij de verkiezingsavond wordt dan ook een voorlopige uitslag gepresenteerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gerben Wijnja

- Ingezonden door D66 -

KAMPEN - Te lang heeft de Kamper gemeentepolitiek alleen maar oog gehad voor dure bouwprojecten als Reeve en Zuiderzeehaven. Te vaak ook ging de aandacht vooral uit naar de binnenstad. D66 vindt het hoog tijd worden dat de politiek gaat investeren in Brunnepe. “Brunnepe is een prachtige, traditionele wijk die historisch onlosmakelijk is verbonden met Kampen”, zegt lijsttrekker Gerben Wijnja. “De politiek heeft de ontwikkelingen in deze wijk genegeerd.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3803

KAMPEN - De politieke partij Kampen Sociaal heeft vragen gesteld aan het college over het uitblijven van actie op de hoek Kievitstraat – Haatlanderdijk. Anderhalf jaar geleden werd de hoek betrokken in een deal rondom de Brunneper Bongerd, zou de overtollige grond opgeruimd worden en zouden er vijf bedrijfswoningen gebouwd worden. Acht jaar geleden kocht de gemeente de grond om ontwikkelingen mogelijk te maken, sindsdien is er niets gebeurd op de locatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

100840

KAMPEN - Een aantal ondernemers uit de gemeente Kampen zijn gevestigd op Kampereiland. De SGP is blij met de gebiedsvisie die hier momenteel voor ontwikkeld wordt. De fractie hoopt dat het ondernemen op Kampereiland weer realistisch en rendabel wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Eppo Bruins Astrid de Jong College Tour

- door ChristenUnie Kampen - 

KAMPEN - Zo’n honderd scholieren genoten vrijdag van een heuse College Tour, in de geest van het TV-programma van Twan Huys. Onder leiding van NPO-journaliste Astrid de Jong mochten jongeren van het Almere en Ichthus College alles vragen aan Tweede Kamerlid Eppo Bruins.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20160204 CU TweedeKamerfractie hires 29579

- door ChristenUnie Kampen - 

KAMPEN - Ondernemers uit Kampen hadden vrijdag de kans om met Tweede Kamerlid Eppo Bruins in gesprek te gaan over wat nodig is voor nog beter werkgeverschap. Uiteraard een veiligere N50, maar er was ook aandacht voor het structureel helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Havenondernemer van het jaar, Bert Weever, verzorgde één van de inleidingen. Verbreding van de Kornwerderzand sluizen bij de afsluitdijk is volgens hem van groot belang voor de scheepvaart in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provinciehuis3 klein

KAMPEN - Recent bleek er een meevaller te zijn van 81 miljoen bij het aanbesteden van het werk aan de Afsluitdijk. Het CDA Overijssel heeft een motie ingediend om de Gedeputeerde Staten op te dragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te pleiten om dit overgebleven geld te besteden aan het verbreden van de Kornwerderzandsluis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

spoorlanden2

KAMPEN – Over de uitgifte van het nieuw aangelegde industrieterrein Spoorlanden in IJsselmuiden zijn bij Gemeente Belang Kampen (GBK) en de SP zoveel veel vragen gerezen, dat de fracties de overige fracties terugroepen van verkiezingsreces. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pvda

KAMPEN - In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen is er de komende weken een gastpresentator bij 'Goedemorgen Nederland'. Donderdagochtend 8 maart was het de beurt aan PvdA-leider Lodewijk Asscher. Hij mocht een gast uitnodigen en zijn keuze viel op Janita Tabak van de PvdA-fractie uit Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

supermarkt boddeus

KAMPEN -  De lokale partij Kampen Sociaal denkt dat openstelling van supermarkten grote gevolgen heeft voor kleine ondernemers, werknemers en voor anderen die werken op zondag in verband met de onregelmatigheidstoeslag. De partij mengt zich nadrukkelijker in het debat rondom de openstelling van supermarkten op zondag nu de actiegroep Kampen op Zondag kiezers oproept om te stemmen op partijen die zich hard maken voor openstelling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gerben Wijnja

KAMPEN - Volgens fractievoorzitter Gerben Wijnja van D66 beweert het CDA in Kampen het IJssellandschap belangrijk te vinden, maar wil daar toch een nieuwe Zuiderhaven in uitgraven. D66 ziet daar geen brood in. "De aanleg is geldverslindend, terwijl het economisch heel weinig oplevert. En het zal ons IJssellandschap onherstelbaar beschadigen", aldus Wijnja.

"Onderzoek laat zien dat we veel beter elders in de regio het havengebied kunnen uitbreiden. Daar kan Kampen van profiteren en geld overhouden om te investeren in een moderne economie."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gbk2

- door Gemeente Belang Kampen -

KAMPEN - Gemeente Belang Kampen (GBK) heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkoop van twee hectare industriegrond op het nieuw aan te leggen industrieterrein Spoorlanden. Tijdens de commissievergadering van 15 januari 2018 vroeg commissielid Henk Prinsen van GBK naar een claim die op die grond zou liggen. Een claim van de curator van het failliete bouwbedrijf De Gilden. Op die vraag antwoordde wethouder Veldhoen “dat volgens de curator een kettingbeding was meegegaan voor de aankoop van 2 hectare industriegrond".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vrachtwagen

- Ingezonden door CDA Kampen -

KAMPEN - Het CDA wil dat er een einde komt aan de overlast van overnachtende Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs op de industrieterreinen Rijksweg 50 en Haatland. De christendemocraten hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

Het CDA Kampen vindt het belangrijk dat de Kamper industrieterreinen veilig, netjes en representatief zijn. Daar draagt deze situatie niet aan bij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)