IMG 3356

KAMPEN - Het armoedebeleid in de gemeente Kampen kan en moet stukken beter, dat stelt Kampen Sociaal. De partij ontving de afgelopen tijd vanuit diverse kanten signalen dat het beleid rondom armoede niet voldoet. Kampen Sociaal wil dat de komende jaren mensen beter begeleid worden door de gemeente en wil na de verkiezingen dat er werk gemaakt wordt van een beter beleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis2018- ingezonden door ChristenUnie Kampen -

KAMPEN - Volgens de Tiende Rapportage Mensenhandel laten Nederlandse gemeenten het te vaak afweten bij de aanpak van mensenhandel. In 35 procent van de gemeenten heeft men geen idee of mensenhandel voorkomt. Dit is zorgwekkend, omdat mensenhandel niet alleen in grote steden voorkomt, maar ook in kleinere gemeenten dus mogelijk ook in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vlag

KAMPEN - Op initiatief van Gemeente Belang Kampen (GBK) is donderdagavond met ruime meerderheid een motie aangenomen om de Nederlandse driekleur in de raadszaal te laten 'wapperen', tezamen met het Kamper blauw-wit.

Het voorgestelde alternatief van het college om een vlag te plaatsen in de centrale hal van het gemeentehuis, vond GBK geen recht doen aan de daarbij behorende symboliek.

D'66 probeerde nog om een Europese vlag erbij te betrekken maar kreeg geen bijval.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jeurink

KAMPEN - GroenLinks Kampen vindt het plan om het aantal parkeerplaatsen op Bolwerk Buitenwacht uit te breiden voorbarig. Raadslid Niels Jeurink daarover: “De omwonenden zijn akkoord met uitbreiding tot 300 parkeerplaatsen. Daarmee hebben ze zich bereid getoond tot een compromis met ondernemers die nog véél meer parkeerplaatsen wilden. Het is mooi dat er nu een compromis is. Maar ondertussen wachten we nog op de resultaten van onderzoek hoeveel parkeerplaatsen er precies nodig zijn. Nu al een besluit daarover nemen vinden we daarom voorbarig.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pascaljacobs

KAMPEN - Volgens D66 hebben in de afgelopen maanden burgers regelmatig geklaagd over de wijze waarop de gemeente Kampen met hen omging. Als voorbeeld noemt de fractie het onlangs door de gemeente gepresenteerde plan voor een parkeerdek bij het project Bolwerk Buitenwacht. "Daarmee werden de omwonenden voor de tweede keer in korte tijd de gordijnen in gejaagd. Dat mag niet gebeuren en daarom komt onze fractie komende donderdag met een motie. ”Kampen moet uitblinken in de omgang met burgers”, aldus D66-fractievoorzitter Pascal Jacobs.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oude man

KAMPEN - "Eén op de acht Kampenaren heeft minder dan één keer per week contact met familie, vrienden of buren. Er zijn in deze gemeente dus duizenden mensen eenzaam. Eigenlijk zou eenzaamheid in Kampen niet voor mogen komen.” Dat stelt de SGP Kampen in het manifest eenzaamheid dat de fractie de afgelopen week presenteerde.

De SGP wil eenzaamheid in Kampen bestrijden. Daartoe roept zij op tot het beter in kaart brengen van dit sociale probleem om daarna gezamenlijk met inwoners en de gemeente, doelgericht eenzaamheid aan te pakken. “Eenzaamheid wordt een steeds groter sociaal probleem, we hoeven dit als Kampenaren niet te laten gebeuren. Met elkaar kunnen we eenzaamheid in onze gemeente voorkomen!”, aldus de SGP.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuiswinter

KAMPEN - Het CDA, de ChristenUnie en de SGP willen dat de gemeente Kampen een prostitutievrije gemeente wordt. De partijen dienen daarom tijdens de raadsvergadering van 22 februari een motie in, die ervoor moet zorgen dat de gemeente hierop inzet.

Op basis van bij de Eerste Kamer voorliggende wetsvoorstellen is het aan gemeenten of ze prostitutie wel of niet toelaten.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

180218 Maurits von Martels CDA in Kampen

- door CDA Kampen - 

KAMPEN - Het Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) is op zaterdag 3 maart te gast in Kampen. Tijdens de landelijke verkiezingen van vorig jaar werd de melkveehouder uit Vilsteren met ruim 21.500 voorkeursstemmen direct gekozen. Binnen de Haagse CDA-fractie is hij verantwoordelijk voor onder andere landbouw en infrastructuur. Belangstellenden zijn van harte welkom om in gesprek te gaan met Von Martels.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentewerf

KAMPEN -  Er is nog geen duidelijkheid over de afronding van de gemeentewerf en daarom is het onduidelijk of de verplaatsing van de werf een succes is, dat stelt de politieke partij Kampen Sociaal. De verhuizing van de werf, van de Loswal naar het industrieterrein in IJsselmuiden, deed drie jaar geleden veel stof opwaaien. Tegenstanders van de aankoop van de percelen aan de Tasveld vonden dat de aanbestedingsregels, die de raad zelf had vastgesteld, genegeerd werden. De financiële afwikkeling van de werf laat nog op zich wachten, de gemeente is in een juridische procedure verwikkeld met de verkoper van de percelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

- door SGP Kampen - 

 

In onderstaande video vertelt raadslid Klaas van den Bosch, nummer 2 op de SGP kandidatenlijst over het belang van passende woningbouw aan beide zijden van de IJssel. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

gbkbijboeren

- door Gemeente Belang Kampen -

Gisteravond was de lijsttrekker van Gemeente Belang Kampen te gast bij 'de jonge boeren' op het Kampereiland, om met hen van gedachten te wisselen over hoe we nu verder moeten met onze pachters. Tussen de koeien kwamen verschillende onderwerpen aan de orde: pachtprijs, erfpacht, borgstelling, eigendom, stoppersfonds, pensioenopbouw, neven activiteiten en rentmeester.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

overijsselkiest

KAMPEN - De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan: op 21 maart mag Overijssel naar de stembus. RTV Oost doet uitgebreid verslag van de stembusgang in Overijssel. In de komende weken wordt de politieke stemming in alle 25 Overijsselse gemeenten alvast gepeild. Maandag 19 februari gebeurt dat in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stembiljet

KAMPEN - Op woensdag 14 februari om 19.00 uur wordt de stemwijzer van de gemeente Kampen gelanceerd. De lijsttrekkers van de 9 partijen die op 21 maart aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen, doen dit gezamenlijk in de raadzaal van het stadhuis. Zij vullen dan allemaal de stemwijzer in. De stemwijzer is samengesteld door ProDemos en vanaf 14 februari te bereiken via kampen.stemwijzer.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

csm CDA cirkel 6f2d8821ed

KAMPEN - Het CDA wil dat de gemeente Kampen de pleegzorg voor pleegkinderen verlengt totdat ze 21 jaar oud zijn. De overgang van 18- naar 18+ in de jeugdzorg vindt het CDA al langere tijd voor verbetering vatbaar. Dat geldt zeker ook voor de pleegzorg. De CDA fractie vindt het heel belangrijk dat pleegkinderen een veilig en stabiel thuis hebben, ook als ze 18 zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

9ecd61aa3d900e90f6f919cfedc77245365584b5

KAMPEN - Donderdagavond hebben zes bewoners van het gebied rondom Bolwerk/Buitenwacht ingesproken tijdens de fractievergadering van Gemeente Belang Kampen op het stadhuis. We hebben de standpunten van de bewoners aangehoord. Een van de grootste zorgen van de omwonenden is dat er niet eerst een oplossing wordt gezocht voor het probleem van de wateroverlast.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3352

KAMPEN - De politieke partij Kampen Sociaal wil woningbouw op de voormalige locatie van de basisschool de Trekschuit. De school verhuisde een jaar geleden naar Groenendael en staat sindsdien leeg. De partij wil dat er dit jaar nog plannen gemaakt gaan worden om woningbouw op het terrein te realiseren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto station zuid

KAMPEN - In november 2017 heeft de CDA fractie initiatief genomen om middels een motie het college van burgemeester en wethouders te vragen een voorstel aan de raad te doen om camera’s te plaatsen bij station Kampen Zuid. Aanleiding voor deze motie zijn signalen van inwoners de afgelopen jaren over diefstal, dubieuze ‘transacties’ en een gevoel van onveiligheid in het gebied.

Het college presenteert nu een tussenstand van de veiligheidssituatie in en om station Kampen Zuid. Het CDA heeft om bespreking gevraagd van deze analyse op woensdag 14 februari in de commissievergadering Bestuur en Middelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto ANP

KAMPEN - In Kampen nemen op 21 maart negen politieke partijen deel aan de raadsverkiezingen, vrijdagmiddag werd dat in het gemeentehuis bekend gemaakt. Nieuwkomer Kampen Sociaal van lijsttrekker Richard Boddeus heeft lijst negen gekregen. De politieke partijen SP en PBBO, die vier jaar geleden nog wel deel namen, zijn verdwenen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

staaij

KAMPEN – Op uitnodiging van de SGP kiesvereniging Kampen komt de landelijke fractievoorzitter van de SGP, Kees van der Staaij, naar Kampen om samen met de aanwezigen te debatteren over het thema 'Samen, Geloofwaardig, Principieel'.

De bijeenkomst vindt plaats in Quintus aan de Vloeddijk 38 op vrijdag 16 februari en begint om 20.00 uur. Deze avond zullen tevens de eerste vijf SGP-kandidaten van de verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zich voorstellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DVQrbqTX0AEZ5OZ

KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 8 februari weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)