debatterenIJSSELMUIDEN - De commissie Vorming & Toerusting houdt woensdag 7 februari in De Hoeksteen een thema-avond over christelijke politiek anno 2018. Aan deze avond werken diverse politieke partijen mee: ChristenUnie, SGP, CDA, Gemeente Belang Kampen en de SP.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

woningenreeveKAMPEN -  De nieuwe lokale partij Kampen Sociaal wil dat er meer betaalbare woningen gebouwd gaan worden. Komende week wordt er in de gemeenteraad een voorstel behandeld om in Reeve, de nieuw aan te leggen wijk, voornamelijk dure woningen te bouwen. De partij vindt dat het evenwicht in de woningbouw onder druk komt te staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

staaijKAMPEN – Op uitnodiging van de SGP kiesvereniging Kampen komt de landelijke fractievoorzitter van de SGP, Kees van der Staaij, naar Kampen om samen met de aanwezigen te debatteren over het thema 'Samen, Geloofwaardig, Principieel'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cuKAMPEN - Volgens Johan Witteveen, raadslid van de ChristenUnie in de gemeente Kampen, hebben ondernemers de indruk dat niet iedere ondernemer dezelfde mogelijkheden heeft. Daarom heeft de ChristenUnie het college vragen gesteld over de mogelijkheden voor ondernemers om opdrachten voor werken en diensten van de gemeente Kampen uit te voeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kieslijst kampen sociaalKAMPEN - De nieuwe lokale partij Kampen Sociaal heeft afgelopen weekend haar kieslijst bekend gemaakt. Lijsttrekker is de in Kampen geboren Richard Boddeus. Boddeus(44), in het dagelijks leven verpleegkundige, richtte samen met Lammert Bastiaan en Lenie van Asselt afgelopen najaar Kampen Sociaal op. Welzijnswerker Bastiaan en gepensioneerd ambtenaar Van Asselt, beiden eveneens geboren in Kampen, staan op plek twee en drie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stembiljetKAMPEN - Gemeente Belang Kampen (GBK) heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgesteld. GBK doet dan voor de vierde keer mee met de verkiezingen. Op de kandidatenlijst staan 20 mensen die verspreid over het grondgebied van de gemeente wonen, volgens de fractie doorgaans al veel ervaring hebben in de lokale politiek of anderszins stevig in de samenleving staan. GBK denkt met haar inbreng in de Raad het lokale belang en de inbreng van de burger beter voor het voetlicht te kunnen brengen in de plaatselijke politiek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zuiderzeehavenKAMPEN - Donderdagavond heeft de gemeenteraad van Kampen groen licht gegeven voor de plannen van het college van B&W om de twee overgebleven kavels op bedrijventerrein Zuiderzeehaven aan te kopen om die vervolgens door te verkopen. De kavels kosten tien miljoen euro.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuiswinterKAMPEN - GroenLinks Kampen heeft op haar Algemene Ledenvergadering van 12 december de kandidatenlijst vastgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen. De huidige fractievoorzitter Nieke Jansen is door de leden van de partij gekozen tot lijsttrekker.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3045KAMPEN - De fractie van de SP vindt het onverantwoord om over te gaan tot de aankoop van gronden in de Zuiderzeehaven. Het college heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan om de overgebleven gronden aan te kopen voor meer dan 10 miljoen euro. Voorafgaand aan de vergadering van aanstaande donderdag waarschuwt de partij voor de volgende financiële strop. Raadslid Lammert Bastiaan is verbaasd dat het college met een dergelijk voorstel komt: ‘We zitten met de gemeente Zwolle en de provincie in een prima constructie, samen hebben we geïnvesteerd en samen profiteren we van de winst als er grond wordt verkocht. Nu de meest courante kavels verkocht zijn wil Kampen de andere partijen uitkopen. We kopen dus de minst aantrekkelijke gronden en daar betalen we dan ruim 10 miljoen euro voor.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nooterZWOLLE - De PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Overijssel wil direct inzicht in de blunders die ProRail heeft gemaakt bij het vernieuwen van Overijsselse spoorlijnen. "Het is ongekend dat zo kort voor de overdracht van de gerenoveerde lijnen zulke fundamentele gebreken tevoorschijn komen," stelt PvdA-Statenlid Hans Nooter. “Ik verwacht op korte termijn een oplossing.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kamperlijntjeboddeusKAMPEN - De fractie van de SP in Kampen wil dat de laatste trein van vrijdag- en zaterdagnacht blijft rijden. De partij heeft afgelopen maandag wethouder Veldhoen gevraagd het voornemen tot opheffen, van de laatste rit in het weekend, aan te kaarten bij de provincie die over het openbaar vervoer gaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen sociaalKAMPEN - Klaas Knijnenberg heeft zich aangesloten bij Kampen Sociaal, de politieke partij die komend voorjaar meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen. De oud-fractievoorzitter van Gemeentebelang Kampen maakte dat afgelopen week bekend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDAKAMPEN - De leden van het CDA Kampen hebben dinsdag 28 november 2017 unaniem de door het bestuur voorgestelde kandidatenlijst vastgesteld. Wethouder Geert Meijering was al door de leden als lijstrekker gekozen. Er staan zowel bekende als nieuwe namen op de lijst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sgpkandidatenKAMPEN - De SGP kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is vastgesteld. Na lijsttrekker Eibert Spaan volgen Klaas van den Bosch, Bernard van den Belt, Jan Noorland, Sijmen Nentjes, Louwrens Stoter en Erik Jan Vinke. De fractie zegt hiermee te kiezen voor deskundigheid, ervaring en continuïteit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cuKAMPEN - De ChristenUnie vraagt aandacht voor de overlast op het station van Kampen Zuid door de fietsenchaos. Veel fietsen staan verkeerd gestald en volgens de partij kan tot nu toe niemand optreden. Vanuit het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties OV (ROCOV) kwamen er klachten binnen over veelvuldig verkeerd gestalde fietsen op dit station. Ook bij herhaaldelijk overleg met Prorail is er door het ROCOV geregeld op het probleem gewezen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 30 november weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gerben WijnjaKAMPEN - De leden van D66 hebben Gerben Wijnja gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Daarmee volgt hij Pascal Jacobs op, die na acht jaar Kamper gemeenteraad afscheid wil nemen van de lokale politiek. De in Kampen geboren Wijnja heeft zin in de verkiezingscampagne. “Wij hebben een hele duidelijke boodschap”, vertelt Wijnja.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

NLD N50.svgKAMPEN - De VVD fractie Kampen heeft haar ongenoegen uitgesproken richting de VVD in de Tweede Kamer over het uitstel van de verbreding van de N50 en vraagt om uitleg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kamperlijntjenieuw gemeente KampenKAMPEN - De late weekendtrein tussen Zwolle en Kampen verdwijnt per 10 december 2017 uit de dienstregeling. Die trein rijdt nu op vrijdag en zaterdag om 01.02 uur uit Zwolle. De Overijsselse SP dringt er op aan dat Overijssel als opdrachtgever deze rit in stand houdt en heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen sociaalKAMPEN -  Raadsleden Richard Boddeus, Lammert Bastiaan en Lenie van Asselt willen meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en hebben Kampen Sociaal opgericht. Eerder maakte de huidige fractie van de SP bekend dat ze niet onder die naam deel willen nemen aan de raadsverkiezingen omdat ze teveel van de landelijke koers verschilden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)