overijsselkiest

KAMPEN - De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan: op 21 maart mag Overijssel naar de stembus. RTV Oost doet uitgebreid verslag van de stembusgang in Overijssel. In de komende weken wordt de politieke stemming in alle 25 Overijsselse gemeenten alvast gepeild. Maandag 19 februari gebeurt dat in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stembiljet

KAMPEN - Op woensdag 14 februari om 19.00 uur wordt de stemwijzer van de gemeente Kampen gelanceerd. De lijsttrekkers van de 9 partijen die op 21 maart aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen, doen dit gezamenlijk in de raadzaal van het stadhuis. Zij vullen dan allemaal de stemwijzer in. De stemwijzer is samengesteld door ProDemos en vanaf 14 februari te bereiken via kampen.stemwijzer.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

csm CDA cirkel 6f2d8821ed

KAMPEN - Het CDA wil dat de gemeente Kampen de pleegzorg voor pleegkinderen verlengt totdat ze 21 jaar oud zijn. De overgang van 18- naar 18+ in de jeugdzorg vindt het CDA al langere tijd voor verbetering vatbaar. Dat geldt zeker ook voor de pleegzorg. De CDA fractie vindt het heel belangrijk dat pleegkinderen een veilig en stabiel thuis hebben, ook als ze 18 zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

9ecd61aa3d900e90f6f919cfedc77245365584b5

KAMPEN - Donderdagavond hebben zes bewoners van het gebied rondom Bolwerk/Buitenwacht ingesproken tijdens de fractievergadering van Gemeente Belang Kampen op het stadhuis. We hebben de standpunten van de bewoners aangehoord. Een van de grootste zorgen van de omwonenden is dat er niet eerst een oplossing wordt gezocht voor het probleem van de wateroverlast.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3352

KAMPEN - De politieke partij Kampen Sociaal wil woningbouw op de voormalige locatie van de basisschool de Trekschuit. De school verhuisde een jaar geleden naar Groenendael en staat sindsdien leeg. De partij wil dat er dit jaar nog plannen gemaakt gaan worden om woningbouw op het terrein te realiseren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto station zuid

KAMPEN - In november 2017 heeft de CDA fractie initiatief genomen om middels een motie het college van burgemeester en wethouders te vragen een voorstel aan de raad te doen om camera’s te plaatsen bij station Kampen Zuid. Aanleiding voor deze motie zijn signalen van inwoners de afgelopen jaren over diefstal, dubieuze ‘transacties’ en een gevoel van onveiligheid in het gebied.

Het college presenteert nu een tussenstand van de veiligheidssituatie in en om station Kampen Zuid. Het CDA heeft om bespreking gevraagd van deze analyse op woensdag 14 februari in de commissievergadering Bestuur en Middelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto ANP

KAMPEN - In Kampen nemen op 21 maart negen politieke partijen deel aan de raadsverkiezingen, vrijdagmiddag werd dat in het gemeentehuis bekend gemaakt. Nieuwkomer Kampen Sociaal van lijsttrekker Richard Boddeus heeft lijst negen gekregen. De politieke partijen SP en PBBO, die vier jaar geleden nog wel deel namen, zijn verdwenen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

staaij

KAMPEN – Op uitnodiging van de SGP kiesvereniging Kampen komt de landelijke fractievoorzitter van de SGP, Kees van der Staaij, naar Kampen om samen met de aanwezigen te debatteren over het thema 'Samen, Geloofwaardig, Principieel'.

De bijeenkomst vindt plaats in Quintus aan de Vloeddijk 38 op vrijdag 16 februari en begint om 20.00 uur. Deze avond zullen tevens de eerste vijf SGP-kandidaten van de verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zich voorstellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DVQrbqTX0AEZ5OZ

KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 8 februari weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DVLlR 3W0AEYJf7

KAMPEN - Treinreizigers lijken de dupe te worden van de fouten die ProRail gemaakt heeft bij de aanleg van de spoorrails naar Zwolle, dat stelt de politieke partij Kampen Sociaal. Doordat de ondergrond van het traject onvoldoende blijkt om treinen de gewenste 140 kilometer per uur te laten rijden en de trein toch te laten stoppen op het nieuwe station Stadshagen wordt de overstaptijd in Zwolle verkort.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gerben en Kyra kampen 002

KAMPEN - D66 gaat de verkiezingen in Kampen in met tien kandidaten. Opvallende nieuwkomer is de 22-jarige Kyra Selles, die op de tweede plaats staat. Het huidige commissielid Eliza Nauta staat derde en plek vier is toegewezen aan de 49-jarige docent en kok Edward Booij. Lijsttrekker Gerben Wijnja voert daarmee een veelbelovend team aan met een mix van talent en ervaring.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA bedankt en trakteert KOV 002KAMPEN - Omdat prinses Beatrix vandaag 80 jaar is geworden, heeft het CDA Kampen de besturen van de Oranjeverenigingen verrast met oranje tompoezen. Met dit gebaar wil het CDA Kampen laten zien dat het de traditie van Koningsdag en de vrijwillige inzet van alle Oranjeverenigingen zeer waardeert.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Wilsum foto CUWILSUM - De huidige vier ondergrondse containers in Wilsum dwingen bewoners om honderden meters met hun restafval te lopen. De ChristenUnie vraagt het college om met passende maatregelen te komen. Bewoners van Wilsum uitten tijdens een politieke bijeenkomst afgelopen zaterdag hun zorgen over de ondergrondse containers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bolwerkbuitenwacht- Ingezonden door Niels Jeurink -

KAMPEN - GroenLinks Kampen is onaangenaam verrast door het nieuwe plan van het college van B&W voor Bolwerk Buitenwacht dat op dinsdag 23 januari aan de omwonenden is gepresenteerd. Raadslid Niels Jeurink daarover: “De omwonenden zijn zich rot geschrokken en dat kan ik me heel goed voorstellen. Een dubbel parkeerdek en véél minder ruimte voor water en groen staan werkelijk haaks op het door hen gemaakte plan met 240 parkeerplaatsen en herstel van het oude bolwerk.” GroenLinks wilde weten hoe dit plan ontstaan was en stelde daarover vragen aan de wethoudertijdens de raadsvergadering van januari.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koopzondagKAMPEN -  Moeten winkels open kunnen op zondag of is een algemene koopzondag onwenselijk in Kampen? Het is een vraag die actueel lijkt te worden. Afgelopen weekend stelde D66 landelijk dat de koopzondag inzet moet worden van de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe partij Kampen Sociaal vindt dat de discussie breder getrokken moet worden en vindt de opstelling van D66 te eenzijdig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

26904727 1441625265963638 4756659200979433383 n- door PVDA Kampen - 

KAMPEN - Op 21 maart aanstaande zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De voltallige gemeenteraad van Kampen heeft het college van B en W verzocht om mensen met een beperking te helpen bij het stemmen. Toen de PvdA tijdens de commissievergadering hier vragen over stelde bleek dat de gemeente alleen van plan was om mensen met een fysieke beperking in het stemhokje te assisteren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

debatterenIJSSELMUIDEN - De commissie Vorming & Toerusting houdt woensdag 7 februari in De Hoeksteen een thema-avond over christelijke politiek anno 2018. Aan deze avond werken diverse politieke partijen mee: ChristenUnie, SGP, CDA, Gemeente Belang Kampen en de SP.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

woningenreeveKAMPEN -  De nieuwe lokale partij Kampen Sociaal wil dat er meer betaalbare woningen gebouwd gaan worden. Komende week wordt er in de gemeenteraad een voorstel behandeld om in Reeve, de nieuw aan te leggen wijk, voornamelijk dure woningen te bouwen. De partij vindt dat het evenwicht in de woningbouw onder druk komt te staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

staaijKAMPEN – Op uitnodiging van de SGP kiesvereniging Kampen komt de landelijke fractievoorzitter van de SGP, Kees van der Staaij, naar Kampen om samen met de aanwezigen te debatteren over het thema 'Samen, Geloofwaardig, Principieel'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cuKAMPEN - Volgens Johan Witteveen, raadslid van de ChristenUnie in de gemeente Kampen, hebben ondernemers de indruk dat niet iedere ondernemer dezelfde mogelijkheden heeft. Daarom heeft de ChristenUnie het college vragen gesteld over de mogelijkheden voor ondernemers om opdrachten voor werken en diensten van de gemeente Kampen uit te voeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)