zorg

KAMPEN -  Voor de komende jaren wil Kampen Sociaal dat de zorg die geboden wordt rondom de ouderen op peil blijft, dat mantelzorgers meer ondersteund worden en zorg ingezet moet worden om eenzaamheid zoveel mogelijk tegen te gaan. De partij vindt dat de gemeente meer moet doen om ouderen beter langer thuis te laten wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdaophetijs

- Ingezonden door CDA Kampen -

KAMPEN - 'Voor de N50 blijft twee keer tweebaans het einddoel, in het belang van de veiligheid en de bereikbaarheid van Kampen', dat zei Tweede Kamerlid Maurits van Martels afgelopen zaterdag tijdens een bijeenkomst van het CDA Kampen. Von Martels legde uit dat het huidige kabinet meer wil investeren in de wegen buiten de Randstad. 'In Overijssel zijn we er natuurlijk vaak bekaaid vanaf gekomen, maar de komende jaren willen we echt investeren in bijvoorbeeld de N35 en N50. De voorbereidingen voor een bredere N50 starten in 2019 en een jaar later moet de schop de grond in.'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

supermarkt

- Ingezonden door D66 -

KAMPEN - De Kamper politiek moet tegemoet komen aan de vurige wens van inwoners en ondernemers om supermarkten op zondag open te stellen. Eerder al spraken duizenden Kampenaren via Kampen op Zondag zich hiervoor uit, gisteren onderstreepten supermarktondernemers het belang van de zondagsopening. “De politieke partijen kunnen dit niet langer negeren”, vindt lijsttrekker Gerben Wijnja. “We zullen aan de slag moeten gaan om een oplossing te vinden die zowel beantwoordt aan de behoeften van kerkgangers als die van supermarktbezoekers en ondernemers. Na de verkiezingen moet de zondagsopening van Kamper supermarkten daarom een vrije kwestie worden in de formatie.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veilingwegoosterholtseweg

- Ingezonden door ChristenUnie -

IJSSELMUIDEN - De ChristenUnie heeft het college vragen gesteld over de aanpassingen van de Veilingweg in IJsselmuiden, een proces dat al jaren duurt. Belangrijke items waren en zijn het verlagen van de snelheid, het verleggen van de oversteekplaatsen en de aanpassing van de kruising met de Oosterholtseweg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stembiljet

KAMPEN - Op maandag 5 maart houdt de gemeente Kampen samen met MEE IJsseloevers een informatiebijeenkomst over de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum. Tijdens de bijeenkomst wordt eenvoudig uitgelegd hoe stemmen werkt en wat de gemeenteraad doet.

Het is niet voor iedereen makkelijk om te stemmen. Inwoners met een fysieke (bijvoorbeeld visuele) beperking mogen zelf iemand kiezen om hen te helpen bij het stemmen. Ook iemand van het stembureau kan hierbij helpen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdavrouwen

KAMPEN - CDA Vrouwen Overijssel houdt woensdagavond 7 maart een bijeenkomst in Kampen. Thema is ‘De wereld draait door/vrouwen?!’ Hilde Palland zal diverse dames aan tafel ontvangen, afkomstig uit het bedrijfsleven, lokale politiek en de zorg. Landelijk CDA Partijvoorzitter en theologe Ruth Peetoom schuift als  tafeldame aan.

Aan de interviewtafel nemen plaats: Janine de Kleine en Jacolien van de Wetering, beiden CDA raadslid in Kampen, agrarisch onderneemster  Willemien Koning-Hoeve, tevens voorzitter van de Women's Committee van Copa-Cogeca en Gonneke Benes, organisatie- en communicatie-adviseur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

top10

's-HEERENBROEK - Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ging Jacolien van de Wetering uit 's-Heerenbroek voor het CDA de campagne in als ‘stem voor de dorpen’. Vergezeld met de ’Top 10 van Jacolien', 10 relevante onderwerpen voor het Kamper buitengebied, kwam zij in de raad.
En na 4 jaar is er mooi resultaat en voortgang geboekt. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3356

KAMPEN - Het armoedebeleid in de gemeente Kampen kan en moet stukken beter, dat stelt Kampen Sociaal. De partij ontving de afgelopen tijd vanuit diverse kanten signalen dat het beleid rondom armoede niet voldoet. Kampen Sociaal wil dat de komende jaren mensen beter begeleid worden door de gemeente en wil na de verkiezingen dat er werk gemaakt wordt van een beter beleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis2018- ingezonden door ChristenUnie Kampen -

KAMPEN - Volgens de Tiende Rapportage Mensenhandel laten Nederlandse gemeenten het te vaak afweten bij de aanpak van mensenhandel. In 35 procent van de gemeenten heeft men geen idee of mensenhandel voorkomt. Dit is zorgwekkend, omdat mensenhandel niet alleen in grote steden voorkomt, maar ook in kleinere gemeenten dus mogelijk ook in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vlag

KAMPEN - Op initiatief van Gemeente Belang Kampen (GBK) is donderdagavond met ruime meerderheid een motie aangenomen om de Nederlandse driekleur in de raadszaal te laten 'wapperen', tezamen met het Kamper blauw-wit.

Het voorgestelde alternatief van het college om een vlag te plaatsen in de centrale hal van het gemeentehuis, vond GBK geen recht doen aan de daarbij behorende symboliek.

D'66 probeerde nog om een Europese vlag erbij te betrekken maar kreeg geen bijval.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jeurink

KAMPEN - GroenLinks Kampen vindt het plan om het aantal parkeerplaatsen op Bolwerk Buitenwacht uit te breiden voorbarig. Raadslid Niels Jeurink daarover: “De omwonenden zijn akkoord met uitbreiding tot 300 parkeerplaatsen. Daarmee hebben ze zich bereid getoond tot een compromis met ondernemers die nog véél meer parkeerplaatsen wilden. Het is mooi dat er nu een compromis is. Maar ondertussen wachten we nog op de resultaten van onderzoek hoeveel parkeerplaatsen er precies nodig zijn. Nu al een besluit daarover nemen vinden we daarom voorbarig.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pascaljacobs

KAMPEN - Volgens D66 hebben in de afgelopen maanden burgers regelmatig geklaagd over de wijze waarop de gemeente Kampen met hen omging. Als voorbeeld noemt de fractie het onlangs door de gemeente gepresenteerde plan voor een parkeerdek bij het project Bolwerk Buitenwacht. "Daarmee werden de omwonenden voor de tweede keer in korte tijd de gordijnen in gejaagd. Dat mag niet gebeuren en daarom komt onze fractie komende donderdag met een motie. ”Kampen moet uitblinken in de omgang met burgers”, aldus D66-fractievoorzitter Pascal Jacobs.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oude man

KAMPEN - "Eén op de acht Kampenaren heeft minder dan één keer per week contact met familie, vrienden of buren. Er zijn in deze gemeente dus duizenden mensen eenzaam. Eigenlijk zou eenzaamheid in Kampen niet voor mogen komen.” Dat stelt de SGP Kampen in het manifest eenzaamheid dat de fractie de afgelopen week presenteerde.

De SGP wil eenzaamheid in Kampen bestrijden. Daartoe roept zij op tot het beter in kaart brengen van dit sociale probleem om daarna gezamenlijk met inwoners en de gemeente, doelgericht eenzaamheid aan te pakken. “Eenzaamheid wordt een steeds groter sociaal probleem, we hoeven dit als Kampenaren niet te laten gebeuren. Met elkaar kunnen we eenzaamheid in onze gemeente voorkomen!”, aldus de SGP.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuiswinter

KAMPEN - Het CDA, de ChristenUnie en de SGP willen dat de gemeente Kampen een prostitutievrije gemeente wordt. De partijen dienen daarom tijdens de raadsvergadering van 22 februari een motie in, die ervoor moet zorgen dat de gemeente hierop inzet.

Op basis van bij de Eerste Kamer voorliggende wetsvoorstellen is het aan gemeenten of ze prostitutie wel of niet toelaten.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

180218 Maurits von Martels CDA in Kampen

- door CDA Kampen - 

KAMPEN - Het Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) is op zaterdag 3 maart te gast in Kampen. Tijdens de landelijke verkiezingen van vorig jaar werd de melkveehouder uit Vilsteren met ruim 21.500 voorkeursstemmen direct gekozen. Binnen de Haagse CDA-fractie is hij verantwoordelijk voor onder andere landbouw en infrastructuur. Belangstellenden zijn van harte welkom om in gesprek te gaan met Von Martels.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentewerf

KAMPEN -  Er is nog geen duidelijkheid over de afronding van de gemeentewerf en daarom is het onduidelijk of de verplaatsing van de werf een succes is, dat stelt de politieke partij Kampen Sociaal. De verhuizing van de werf, van de Loswal naar het industrieterrein in IJsselmuiden, deed drie jaar geleden veel stof opwaaien. Tegenstanders van de aankoop van de percelen aan de Tasveld vonden dat de aanbestedingsregels, die de raad zelf had vastgesteld, genegeerd werden. De financiële afwikkeling van de werf laat nog op zich wachten, de gemeente is in een juridische procedure verwikkeld met de verkoper van de percelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

- door SGP Kampen - 

 

In onderstaande video vertelt raadslid Klaas van den Bosch, nummer 2 op de SGP kandidatenlijst over het belang van passende woningbouw aan beide zijden van de IJssel. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

gbkbijboeren

- door Gemeente Belang Kampen -

Gisteravond was de lijsttrekker van Gemeente Belang Kampen te gast bij 'de jonge boeren' op het Kampereiland, om met hen van gedachten te wisselen over hoe we nu verder moeten met onze pachters. Tussen de koeien kwamen verschillende onderwerpen aan de orde: pachtprijs, erfpacht, borgstelling, eigendom, stoppersfonds, pensioenopbouw, neven activiteiten en rentmeester.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

overijsselkiest

KAMPEN - De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan: op 21 maart mag Overijssel naar de stembus. RTV Oost doet uitgebreid verslag van de stembusgang in Overijssel. In de komende weken wordt de politieke stemming in alle 25 Overijsselse gemeenten alvast gepeild. Maandag 19 februari gebeurt dat in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stembiljet

KAMPEN - Op woensdag 14 februari om 19.00 uur wordt de stemwijzer van de gemeente Kampen gelanceerd. De lijsttrekkers van de 9 partijen die op 21 maart aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen, doen dit gezamenlijk in de raadzaal van het stadhuis. Zij vullen dan allemaal de stemwijzer in. De stemwijzer is samengesteld door ProDemos en vanaf 14 februari te bereiken via kampen.stemwijzer.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)