DVLlR 3W0AEYJf7

KAMPEN - Treinreizigers lijken de dupe te worden van de fouten die ProRail gemaakt heeft bij de aanleg van de spoorrails naar Zwolle, dat stelt de politieke partij Kampen Sociaal. Doordat de ondergrond van het traject onvoldoende blijkt om treinen de gewenste 140 kilometer per uur te laten rijden en de trein toch te laten stoppen op het nieuwe station Stadshagen wordt de overstaptijd in Zwolle verkort.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gerben en Kyra kampen 002

KAMPEN - D66 gaat de verkiezingen in Kampen in met tien kandidaten. Opvallende nieuwkomer is de 22-jarige Kyra Selles, die op de tweede plaats staat. Het huidige commissielid Eliza Nauta staat derde en plek vier is toegewezen aan de 49-jarige docent en kok Edward Booij. Lijsttrekker Gerben Wijnja voert daarmee een veelbelovend team aan met een mix van talent en ervaring.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA bedankt en trakteert KOV 002KAMPEN - Omdat prinses Beatrix vandaag 80 jaar is geworden, heeft het CDA Kampen de besturen van de Oranjeverenigingen verrast met oranje tompoezen. Met dit gebaar wil het CDA Kampen laten zien dat het de traditie van Koningsdag en de vrijwillige inzet van alle Oranjeverenigingen zeer waardeert.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Wilsum foto CUWILSUM - De huidige vier ondergrondse containers in Wilsum dwingen bewoners om honderden meters met hun restafval te lopen. De ChristenUnie vraagt het college om met passende maatregelen te komen. Bewoners van Wilsum uitten tijdens een politieke bijeenkomst afgelopen zaterdag hun zorgen over de ondergrondse containers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bolwerkbuitenwacht- Ingezonden door Niels Jeurink -

KAMPEN - GroenLinks Kampen is onaangenaam verrast door het nieuwe plan van het college van B&W voor Bolwerk Buitenwacht dat op dinsdag 23 januari aan de omwonenden is gepresenteerd. Raadslid Niels Jeurink daarover: “De omwonenden zijn zich rot geschrokken en dat kan ik me heel goed voorstellen. Een dubbel parkeerdek en véél minder ruimte voor water en groen staan werkelijk haaks op het door hen gemaakte plan met 240 parkeerplaatsen en herstel van het oude bolwerk.” GroenLinks wilde weten hoe dit plan ontstaan was en stelde daarover vragen aan de wethoudertijdens de raadsvergadering van januari.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koopzondagKAMPEN -  Moeten winkels open kunnen op zondag of is een algemene koopzondag onwenselijk in Kampen? Het is een vraag die actueel lijkt te worden. Afgelopen weekend stelde D66 landelijk dat de koopzondag inzet moet worden van de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe partij Kampen Sociaal vindt dat de discussie breder getrokken moet worden en vindt de opstelling van D66 te eenzijdig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

26904727 1441625265963638 4756659200979433383 n- door PVDA Kampen - 

KAMPEN - Op 21 maart aanstaande zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De voltallige gemeenteraad van Kampen heeft het college van B en W verzocht om mensen met een beperking te helpen bij het stemmen. Toen de PvdA tijdens de commissievergadering hier vragen over stelde bleek dat de gemeente alleen van plan was om mensen met een fysieke beperking in het stemhokje te assisteren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

debatterenIJSSELMUIDEN - De commissie Vorming & Toerusting houdt woensdag 7 februari in De Hoeksteen een thema-avond over christelijke politiek anno 2018. Aan deze avond werken diverse politieke partijen mee: ChristenUnie, SGP, CDA, Gemeente Belang Kampen en de SP.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

woningenreeveKAMPEN -  De nieuwe lokale partij Kampen Sociaal wil dat er meer betaalbare woningen gebouwd gaan worden. Komende week wordt er in de gemeenteraad een voorstel behandeld om in Reeve, de nieuw aan te leggen wijk, voornamelijk dure woningen te bouwen. De partij vindt dat het evenwicht in de woningbouw onder druk komt te staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

staaijKAMPEN – Op uitnodiging van de SGP kiesvereniging Kampen komt de landelijke fractievoorzitter van de SGP, Kees van der Staaij, naar Kampen om samen met de aanwezigen te debatteren over het thema 'Samen, Geloofwaardig, Principieel'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cuKAMPEN - Volgens Johan Witteveen, raadslid van de ChristenUnie in de gemeente Kampen, hebben ondernemers de indruk dat niet iedere ondernemer dezelfde mogelijkheden heeft. Daarom heeft de ChristenUnie het college vragen gesteld over de mogelijkheden voor ondernemers om opdrachten voor werken en diensten van de gemeente Kampen uit te voeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kieslijst kampen sociaalKAMPEN - De nieuwe lokale partij Kampen Sociaal heeft afgelopen weekend haar kieslijst bekend gemaakt. Lijsttrekker is de in Kampen geboren Richard Boddeus. Boddeus(44), in het dagelijks leven verpleegkundige, richtte samen met Lammert Bastiaan en Lenie van Asselt afgelopen najaar Kampen Sociaal op. Welzijnswerker Bastiaan en gepensioneerd ambtenaar Van Asselt, beiden eveneens geboren in Kampen, staan op plek twee en drie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stembiljetKAMPEN - Gemeente Belang Kampen (GBK) heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgesteld. GBK doet dan voor de vierde keer mee met de verkiezingen. Op de kandidatenlijst staan 20 mensen die verspreid over het grondgebied van de gemeente wonen, volgens de fractie doorgaans al veel ervaring hebben in de lokale politiek of anderszins stevig in de samenleving staan. GBK denkt met haar inbreng in de Raad het lokale belang en de inbreng van de burger beter voor het voetlicht te kunnen brengen in de plaatselijke politiek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zuiderzeehavenKAMPEN - Donderdagavond heeft de gemeenteraad van Kampen groen licht gegeven voor de plannen van het college van B&W om de twee overgebleven kavels op bedrijventerrein Zuiderzeehaven aan te kopen om die vervolgens door te verkopen. De kavels kosten tien miljoen euro.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuiswinterKAMPEN - GroenLinks Kampen heeft op haar Algemene Ledenvergadering van 12 december de kandidatenlijst vastgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen. De huidige fractievoorzitter Nieke Jansen is door de leden van de partij gekozen tot lijsttrekker.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3045KAMPEN - De fractie van de SP vindt het onverantwoord om over te gaan tot de aankoop van gronden in de Zuiderzeehaven. Het college heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan om de overgebleven gronden aan te kopen voor meer dan 10 miljoen euro. Voorafgaand aan de vergadering van aanstaande donderdag waarschuwt de partij voor de volgende financiële strop. Raadslid Lammert Bastiaan is verbaasd dat het college met een dergelijk voorstel komt: ‘We zitten met de gemeente Zwolle en de provincie in een prima constructie, samen hebben we geïnvesteerd en samen profiteren we van de winst als er grond wordt verkocht. Nu de meest courante kavels verkocht zijn wil Kampen de andere partijen uitkopen. We kopen dus de minst aantrekkelijke gronden en daar betalen we dan ruim 10 miljoen euro voor.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nooterZWOLLE - De PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Overijssel wil direct inzicht in de blunders die ProRail heeft gemaakt bij het vernieuwen van Overijsselse spoorlijnen. "Het is ongekend dat zo kort voor de overdracht van de gerenoveerde lijnen zulke fundamentele gebreken tevoorschijn komen," stelt PvdA-Statenlid Hans Nooter. “Ik verwacht op korte termijn een oplossing.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kamperlijntjeboddeusKAMPEN - De fractie van de SP in Kampen wil dat de laatste trein van vrijdag- en zaterdagnacht blijft rijden. De partij heeft afgelopen maandag wethouder Veldhoen gevraagd het voornemen tot opheffen, van de laatste rit in het weekend, aan te kaarten bij de provincie die over het openbaar vervoer gaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen sociaalKAMPEN - Klaas Knijnenberg heeft zich aangesloten bij Kampen Sociaal, de politieke partij die komend voorjaar meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen. De oud-fractievoorzitter van Gemeentebelang Kampen maakte dat afgelopen week bekend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDAKAMPEN - De leden van het CDA Kampen hebben dinsdag 28 november 2017 unaniem de door het bestuur voorgestelde kandidatenlijst vastgesteld. Wethouder Geert Meijering was al door de leden als lijstrekker gekozen. Er staan zowel bekende als nieuwe namen op de lijst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)