zuiderzeehavenKAMPEN - Donderdagavond heeft de gemeenteraad van Kampen groen licht gegeven voor de plannen van het college van B&W om de twee overgebleven kavels op bedrijventerrein Zuiderzeehaven aan te kopen om die vervolgens door te verkopen. De kavels kosten tien miljoen euro.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuiswinterKAMPEN - GroenLinks Kampen heeft op haar Algemene Ledenvergadering van 12 december de kandidatenlijst vastgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen. De huidige fractievoorzitter Nieke Jansen is door de leden van de partij gekozen tot lijsttrekker.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3045KAMPEN - De fractie van de SP vindt het onverantwoord om over te gaan tot de aankoop van gronden in de Zuiderzeehaven. Het college heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan om de overgebleven gronden aan te kopen voor meer dan 10 miljoen euro. Voorafgaand aan de vergadering van aanstaande donderdag waarschuwt de partij voor de volgende financiële strop. Raadslid Lammert Bastiaan is verbaasd dat het college met een dergelijk voorstel komt: ‘We zitten met de gemeente Zwolle en de provincie in een prima constructie, samen hebben we geïnvesteerd en samen profiteren we van de winst als er grond wordt verkocht. Nu de meest courante kavels verkocht zijn wil Kampen de andere partijen uitkopen. We kopen dus de minst aantrekkelijke gronden en daar betalen we dan ruim 10 miljoen euro voor.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nooterZWOLLE - De PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Overijssel wil direct inzicht in de blunders die ProRail heeft gemaakt bij het vernieuwen van Overijsselse spoorlijnen. "Het is ongekend dat zo kort voor de overdracht van de gerenoveerde lijnen zulke fundamentele gebreken tevoorschijn komen," stelt PvdA-Statenlid Hans Nooter. “Ik verwacht op korte termijn een oplossing.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kamperlijntjeboddeusKAMPEN - De fractie van de SP in Kampen wil dat de laatste trein van vrijdag- en zaterdagnacht blijft rijden. De partij heeft afgelopen maandag wethouder Veldhoen gevraagd het voornemen tot opheffen, van de laatste rit in het weekend, aan te kaarten bij de provincie die over het openbaar vervoer gaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen sociaalKAMPEN - Klaas Knijnenberg heeft zich aangesloten bij Kampen Sociaal, de politieke partij die komend voorjaar meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen. De oud-fractievoorzitter van Gemeentebelang Kampen maakte dat afgelopen week bekend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDAKAMPEN - De leden van het CDA Kampen hebben dinsdag 28 november 2017 unaniem de door het bestuur voorgestelde kandidatenlijst vastgesteld. Wethouder Geert Meijering was al door de leden als lijstrekker gekozen. Er staan zowel bekende als nieuwe namen op de lijst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sgpkandidatenKAMPEN - De SGP kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is vastgesteld. Na lijsttrekker Eibert Spaan volgen Klaas van den Bosch, Bernard van den Belt, Jan Noorland, Sijmen Nentjes, Louwrens Stoter en Erik Jan Vinke. De fractie zegt hiermee te kiezen voor deskundigheid, ervaring en continuïteit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cuKAMPEN - De ChristenUnie vraagt aandacht voor de overlast op het station van Kampen Zuid door de fietsenchaos. Veel fietsen staan verkeerd gestald en volgens de partij kan tot nu toe niemand optreden. Vanuit het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties OV (ROCOV) kwamen er klachten binnen over veelvuldig verkeerd gestalde fietsen op dit station. Ook bij herhaaldelijk overleg met Prorail is er door het ROCOV geregeld op het probleem gewezen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 30 november weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gerben WijnjaKAMPEN - De leden van D66 hebben Gerben Wijnja gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Daarmee volgt hij Pascal Jacobs op, die na acht jaar Kamper gemeenteraad afscheid wil nemen van de lokale politiek. De in Kampen geboren Wijnja heeft zin in de verkiezingscampagne. “Wij hebben een hele duidelijke boodschap”, vertelt Wijnja.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

NLD N50.svgKAMPEN - De VVD fractie Kampen heeft haar ongenoegen uitgesproken richting de VVD in de Tweede Kamer over het uitstel van de verbreding van de N50 en vraagt om uitleg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kamperlijntjenieuw gemeente KampenKAMPEN - De late weekendtrein tussen Zwolle en Kampen verdwijnt per 10 december 2017 uit de dienstregeling. Die trein rijdt nu op vrijdag en zaterdag om 01.02 uur uit Zwolle. De Overijsselse SP dringt er op aan dat Overijssel als opdrachtgever deze rit in stand houdt en heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen sociaalKAMPEN -  Raadsleden Richard Boddeus, Lammert Bastiaan en Lenie van Asselt willen meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en hebben Kampen Sociaal opgericht. Eerder maakte de huidige fractie van de SP bekend dat ze niet onder die naam deel willen nemen aan de raadsverkiezingen omdat ze teveel van de landelijke koers verschilden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ekker3KAMPEN - Er is onduidelijkheid ontstaan over de ambitie van Martin Ekker voor wat betreft zijn bereidheid om de functie van raadslid / commissielid te willen uitoefenen voor de VVD. De directe aanleiding is het artikel in de Stentor afgelopen weekend.

Bert Weever, voorzitter van de VVD-fractie meldt daar het volgende over: "Er is een gesprek geweest met Martin, die aangeeft geen ambitie te hebben om als raads- of commissielid actief te worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GemeenteraadsverkiezingenKAMPEN - De leden van de VVD fractie Kampen/IJsselmuiden hebben tijdens de ledenvergadering op 8 november de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vastgesteld. Op 11 september werd de lijsttrekker en nummer 1 op de lijst, Marieke Spijkerman, al door de leden gekozen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

energiebank- Ingezonden door ChristenUnie Kampen -

KAMPEN - De ChristenUnie maakt zich zorgen over de vele mensen die hun energierekening niet kunnen betalen met alle gevolgen van dien. In Nederland zijn ruim 750.000 huishoudens die moeite hebben met de betaling van de rekening voor gas en elektriciteit. Ook in Kampen zijn er veel gezinnen met dat probleem.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - De kandidatenlijst van de ChristenUnie Kampen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is door de leden vastgesteld. Volgens de fractie is het een lijst die vernieuwing en durf laat zien met veel nieuwe gezichten. Op de lijst staan 38 mannen en vrouwen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

n50boddeusDEN HAAG - De Tweede Kamerleden Bruins (ChristenUnie) en Van Helvert (CDA) hebben aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vragen gesteld over uitstel van verbreding van de 'dodenweg' N50 bij Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GemeenteraadsverkiezingenKAMPEN - Het bestuur van het CDA Kampen heeft de concept kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 bekend gemaakt. Huidig CDA-wethouder Geert Meijering was op 13 april door de leden al gekozen als lijsttrekker. Het betreft nu een voorstel van het bestuur over de plekken 2 tot en met 30 op de lijst. Voorzitter Alerieke van der Maat: "Ik heb er alle vertrouwen in dat er met deze lijst een goed en herkenbaar CDA-team staat".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)