netwerk pixabayKAMPEN – Wie geïnteresseerd is in (lokale) politiek en het gedachtengoed van GroenLinks onderschrijft kan maandag 11 september terecht bij De WerF, een politiek platform voor leden en niet-leden.

Aan de hand van actuele politieke onderwerpen, die behandeld worden in de gemeenteraad, oriënteer je je samen met andere deelnemers en de fractie op de Kamper politiek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

spreeuw pixabayZWOLLE - Statenlid Kees Slingerland van GroenLinks heeft vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) gesteld over het toestaan van het afschieten van spreeuwen in Kampen.

Al meer dan 25 jaar neemt het aantal spreeuwen in Nederland, en ook in Overijssel, af met zo’n 5 procent per jaar. Volgens de regels van de provincie Overijssel mogen de dieren dan in principe niet worden afgeschoten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PvdAkandidatenKAMPEN - De fractie van de PvdA in Kampen ontvangt woensdag 6 september in 't Ukien de kandidaten voor het duo-voorzitterschap van de PvdA: Gerard Rinse Oosterwijk en Astrid Oosenbrug (zie foto).

Zij doen als team een gooi naar het gezamenlijk voorzitterschap van de PvdA. Deze verkiezing vindt eind september plaats. Na de nederlaag tijdens de verkiezingen van maart is het volgens Oosenbrug en Oosterwijk tijd voor een andere PvdA.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenhavenstraat SSKKAMPEN - "Is de gemeente Kampen nou écht zo gebonden aan projectontwikkelaar Mateboer, die de villa aan Boven Havenstraat 14 wil slopen en herbouwen? Kan wethouder Veldhoen niet gewoon doen wat de raad hem heeft opgedragen en zorgen dat de boel rap wordt gerestaureerd? Waarom verkopen we de villa niet simpelweg aan de hoogste bieder met restauratie in 2018 als randvoorwaarde?" Dat vragen D66 en GroenLinks zich af.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GROENLINKS

KAMPEN -  GroenLinks Kampen wil met een aansprekende en sterke lijst meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart 2018. Tot zaterdag 22 juli kunnen inwoners van de gemeente Kampen die het gedachtengoed van GroenLinks onderschrijven en mee willen doen zich melden bij GroenLinks. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afbeelding

KAMPEN –  Op initiatief van de CDA fractie in Kampen wordt door het college bezien of de startersleningen alsnog behouden kunnen blijven voor de komende 2 jaar. Het college wilde deze voorziening voor starters op de woningmarkt stoppen per 2018. Op aandringen van CDA en GroenLinks, gesteund door een meerderheid in de gemeenteraad, wordt nu bezien of voor 2018 en eventueel 2019 alsnog geld wordt vrijgemaakt om toetreders  op de woningmarkt te helpen bij de aanschaf van hun eerste huis.  Per 2019 zou er sowieso weer voldoende geld zijn om nieuwe startersleningen uit te geven uit de aflossingen op startersleningen die de afgelopen jaren zijn uitgegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

twitter groenlinks
- Door Groen Links Kampen - 

KAMPEN - Restauratie van de villa aan de Bovenhavenstraat is wel degelijk mogelijk. En dat tegen lagere kosten dan door het college van B&W wordt gedacht. Dat stelt GroenLinks Kampen na raadpleging van deskundigen op het gebied van herbestemming van historisch belangrijke panden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis4KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 22 juni weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en/of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bruinsKAMPEN - Als de gemeenteraad groen licht geeft volgt agrarisch ondernemer Harry Bruins Marieke Spijkerman op als raadslid in de gemeenteraad van Kampen. In verband met haar benoeming tot wethouder heeft Spijkerman haar raadslidmaatschap beëindigd.

Naast kennis van ruimtelijke en economische vraagstukken heeft Bruins zich gespecialiseerd in de financiën van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

microfoon pixabayKAMPEN - In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en politieke partijen zijn al volop aan het kijken naar geschikte kandidaten om op de verkiezingslijst te plaatsen die ze later dit jaar samenstellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De fractie van de SP vindt dat de aanpak van de Bovenhavenstraat breed moet worden aangepakt. Dat stelde Richard Boddeus afgelopen maandagavond in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Het college wil alleen de villa historisch renoveren en komt niet met een breder plan waarbij ook de glashandel en de directiewoning in opgenomen is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

spijkermanKAMPEN - Als het aan de VVD fractie ligt, wordt Marieke Spijkerman de nieuwe wethouder voor de VVD in het college van B&W. Zij volgt daarmee Martin Ekker op die tijdens de raadsvergadering van 3 mei zijn functie ter beschikking heeft gesteld.

Fractievoorzitter Beent Keulen geeft te kennen verheugd te zijn zo snel al een kandidaat wethouder te kunnen presenteren. Hij hoopt dat in de raadsvergadering van 8 juni Spijkerman benoemd wordt. Ze kan dan per direct met de werkzaamheden starten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvdkeulenekkerKAMPEN - Woensdag 24 mei presenteert de VVD-fractie de kandidaat-opvolger van de onlangs afgetreden wethouder Martin Ekker. Dat maakte fractievoorzitter Beent Keulen vandaag bekend.

Ekker legde zijn functie neer na stevige kritiek van de gemeenteraad over de verkoop van de Stadskazerne.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

photo

KAMPEN - GroenLinks Kampen reikt in juni voor de achtste keer het Groene Lintje uit, dé onderscheiding voor mensen en organisaties die zich bijzonder inzetten voor natuur, milieu en duurzaamheid in de gemeente Kampen. Ook dit jaar staat het Groene Lintje in het teken van Wereld Milieu Dag. Op deze dag is er extra aandacht voor alles wat mensen en bedrijven doen om de aarde te beschermen tegen vervuiling en uitputting. Wie moet het Groene Lintje van 2017 krijgen? GroenLinks is op zoek naar mensen en organisaties die daarvoor in aanmerking komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jrkKAMPEN - De Jongerenraad Kampen (JRK) en de gemeente Kampen houden 11 mei een informatiebijeenkomst over de werking van de gemeente en de rol van politiek, bestuur, media et cetera in Kampen. Ook is er aandacht voor jongeren: hoe kunnen zij en de JRK invloed uitoefenen in het bestuur van Kampen? Welke thema’s en onderwerpen zijn interessant voor jongeren?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ekker2KAMPEN – Naar aanleiding van de verkoop van de Stadskazerne hebben meerdere raadsleden woensdagavond het vertrouwen in wethouder Martin Ekker (VVD) opgezegd.

Uit een dinsdag vrijgegeven rapport van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten bleek dat Ekker in het dossier rond de kazerne op veel punten solide heeft gehandeld maar niet overal. De wethouder zou volgens een woordvoerder van de SGP niet conform het collegeakkoord hebben gehandeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

skatebaanKAMPEN - De ChristenUnie (CU) heeft afgelopen donderdag tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening vragen gesteld over recente vernielingen aan een toestel op de skatebaan bij het oude zwembad.

De beschadigingen lijken te zijn veroorzaakt door werkverkeer met bestemming het zanddepot achter de skatebaan. "Een slecht voorbeeld voor de jeugd van Kampen die we als gemeenschap toch willen bijbrengen zuinig te zijn op de openbare ruimte", aldus de fractie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gbk wervingKAMPEN - De fractie van Gemeente Belang Kampen (GBK) zoekt inwoners van de gemeente Kampen die raads- en commissieleden van GBK willen helpen met hun werk in de gemeenteraad.

De fractie vertelt: "Als lid van de schaduwfractie ondersteun je de fractie op één of meer portefeuilles op structurele basis. Deze portefeuille kies je zelf. Dat baseer op je interesses en/of vakkennis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De SP is verbolgen over de reactie die burgemeester Koelewijn afgelopen weken heeft gegeven tegenover de pers over het instellen van een avondklok voor bewoners van het AZC. Koelewijn vindt dat de huisregels van het AZC in Dronten aangepast moeten worden en dat een avondklok ingesteld zou moeten worden. Hij zei dit naar aanleiding van de rechtszaak die diende tegen een asielzoeker die vorig jaar een meisje verkrachtte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De gemeenteraad van Kampen heeft woensdagavond met 21 stemmen voor en 10 tegen gestemd voor de bouw van woningen aan het Reevediep. De bouw is echter nog niet zeker. Eerst wordt er een risicoanalyse gedaan en een bestemmingsplan opgesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)