vliegtuig pixabayKAMPEN - De nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, biedt iedereen de ruimte om zich vóór 2 november uit te spreken over Lelystad Airport. GroenLinks Kampen roept alle inwoners van Kampen op om die kans te pakken. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lelystadairport YTKAMPEN - De nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, biedt iedereen de ruimte om zich vóór 2 november uit te spreken over Lelystad Airport. GroenLinks Kampen roept alle inwoners van Kampen op om die kans te pakken. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66KAMPEN - Nu de meerderheid in de Kamper gemeenteraad pas na de verkiezingen verder wil spreken over zondagsopenstelling voor supermarkten, heeft de D66-fractie besloten haar initiatiefvoorstel aan te houden tot een raadsbespreking na 21 maart 2018. Gerben Wijnja van D66 Kampen zegt teleurgesteld te zijn: “Met ons voorstel tot een beperkte verruiming op zondag bestond er voor de coalitiepartijen ruimte. Maar die durfden het toch niet aan.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cuKAMPEN - Het bestuur van de ChristenUnie in Kampen stelt voor om Jan Willem Schutte te benoemen tot lijsttrekker van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dit voorstel wordt samen met de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma op 8 november 2017 aan de leden aangeboden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

janinedekleineKAMPEN - De afgelopen weken zijn door de CDA-fractie tweemaal mondelinge vragen gesteld aan het college over de Zwolse plannen voor tijdelijke woningbouw aan de Scholtensteeg bij ’s-Heerenbroek. Inmiddels is meer informatie verzameld en die geeft aanleiding tot het stellen van aanvullende schriftelijke vragen. De zorgen over het behoud van de openheid van het landschap bij ’s-Heerenbroek zijn met deze informatie niet minder geworden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Socialistische Partij SP Logo.svg 1200x640

KAMPEN -  Het aanstaande kabinet is van plan de wietteelt te legaliseren. Een aantal gemeenten mag op proef wiet gaan telen. Zo wil het kabinet de criminaliteit rondom deze softdrugs tegen gaan en toezicht houden op de kwaliteit. De SP is van mening dat de gemeente Kampen zich moet aanmelden voor de proef. Fractievoorzitter Richard Boddeus zag direct mogelijkheden voor de gemeente: ‘Kampen ligt heel centraal in Nederland en hebben we in de Koekoek nog veel ruimte om een dergelijk gewas te telen. Naast onder andere witlof en tomaten zou er prima wiet geteeld kunnen worden.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gerben Wijnja 3KAMPEN - Dit jaar zullen alle winkels in Kampen op de dag voor Kerst en op oudejaarsdag gesloten zijn omdat die dagen op een zondag vallen. Dit terwijl veel Kampenaren graag hun kerstinkopen zouden doen of verse oliebollen willen kopen op oudejaarsdag. Dit heeft geleid tot een brede roep om verruiming van de zondagsopening.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vliegtuig pixabayKAMPEN - Vijf Overijsselse gemeenten, waaronder de gemeente Zwolle, schrijven samen een brief aan de Tweede Kamerfracties, meldde RTV Oost op 30 september 2017. Doel daarvan is de vlieghoogte van de aanvliegroutes van en naar Lelystad Airport te beïnvloeden. In de gemeente Kampen gaan vliegroutes laag over onder meer Wilsum, het Onderdijks en het gebied Reeve. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

suatazerKAMPEN - PvdA-raadslid Suat Azer zal niet langer namens de PvdA in de Kamper gemeenteraad zitting nemen. Azer verklaart al enkele jaren moeite te hebben met het telkens moeten uitleggen van de landelijke politiek van de PvdA/VVD-regering. Hij benadrukt dat zijn keuze niets heeft te maken met de politiek van de Kamper afdeling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - De SP-fractie doet volgend jaar maart niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Maandagavond maakte het bestuur van de fractie dat bekend. Al langere tijd kon de plaatselijke SP zich niet verenigen met de landelijke koers van de partij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

spijkerman2KAMPEN – Marieke Spijkerman wordt voor de VVD Kampen/IJsselmuiden lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dat heeft de fractie besloten tijdens een algemene ledenvergadering op 11 september. “Na een periode van meer dan zeven jaar gemeenteraadswerk en sinds kort wethouder, was Marieke een vanzelfsprekende keus", aldus de fractie. De besluitvorming omtrent haar lijsttrekkerschap was unaniem.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koffietruckKAMPEN - Volgend jaar maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.In dat kader staat zaterdag 23 september de koffie-truck van de landelijke VVD op het Koeplein. Van 10.00 tot 15.00 uur kunnen publiek, pers en politiek samenkomen om onder het genot van een kop koffie met elkaar in gesprek te gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Jacolien vd WeteringKAMPEN - In het rapport ‘Mag ik mijn zakgeld?’ vraagt de Kinderombudsman aandacht voor jongeren in jeugdinstellingen en pleeggezinnen. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat deze jongeren zak- en kleedgeld krijgen. Op veel plaatsen zijn hier echter geen afspraken over gemaakt, zo stelt de Kinderombudsman.

De CDA-fractie wil weten hoe dit in de gemeente Kampen geregeld is en heeft het college om opheldering gevraagd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 14 september weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en/of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

netwerk pixabayKAMPEN – Wie geïnteresseerd is in (lokale) politiek en het gedachtengoed van GroenLinks onderschrijft kan maandag 11 september terecht bij De WerF, een politiek platform voor leden en niet-leden.

Aan de hand van actuele politieke onderwerpen, die behandeld worden in de gemeenteraad, oriënteer je je samen met andere deelnemers en de fractie op de Kamper politiek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

spreeuw pixabayZWOLLE - Statenlid Kees Slingerland van GroenLinks heeft vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) gesteld over het toestaan van het afschieten van spreeuwen in Kampen.

Al meer dan 25 jaar neemt het aantal spreeuwen in Nederland, en ook in Overijssel, af met zo’n 5 procent per jaar. Volgens de regels van de provincie Overijssel mogen de dieren dan in principe niet worden afgeschoten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PvdAkandidatenKAMPEN - De fractie van de PvdA in Kampen ontvangt woensdag 6 september in 't Ukien de kandidaten voor het duo-voorzitterschap van de PvdA: Gerard Rinse Oosterwijk en Astrid Oosenbrug (zie foto).

Zij doen als team een gooi naar het gezamenlijk voorzitterschap van de PvdA. Deze verkiezing vindt eind september plaats. Na de nederlaag tijdens de verkiezingen van maart is het volgens Oosenbrug en Oosterwijk tijd voor een andere PvdA.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenhavenstraat SSKKAMPEN - "Is de gemeente Kampen nou écht zo gebonden aan projectontwikkelaar Mateboer, die de villa aan Boven Havenstraat 14 wil slopen en herbouwen? Kan wethouder Veldhoen niet gewoon doen wat de raad hem heeft opgedragen en zorgen dat de boel rap wordt gerestaureerd? Waarom verkopen we de villa niet simpelweg aan de hoogste bieder met restauratie in 2018 als randvoorwaarde?" Dat vragen D66 en GroenLinks zich af.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GROENLINKS

KAMPEN -  GroenLinks Kampen wil met een aansprekende en sterke lijst meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart 2018. Tot zaterdag 22 juli kunnen inwoners van de gemeente Kampen die het gedachtengoed van GroenLinks onderschrijven en mee willen doen zich melden bij GroenLinks. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afbeelding

KAMPEN –  Op initiatief van de CDA fractie in Kampen wordt door het college bezien of de startersleningen alsnog behouden kunnen blijven voor de komende 2 jaar. Het college wilde deze voorziening voor starters op de woningmarkt stoppen per 2018. Op aandringen van CDA en GroenLinks, gesteund door een meerderheid in de gemeenteraad, wordt nu bezien of voor 2018 en eventueel 2019 alsnog geld wordt vrijgemaakt om toetreders  op de woningmarkt te helpen bij de aanschaf van hun eerste huis.  Per 2019 zou er sowieso weer voldoende geld zijn om nieuwe startersleningen uit te geven uit de aflossingen op startersleningen die de afgelopen jaren zijn uitgegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)