groenlinks

WILSUM - GroenLinks krijgt veel vragen over Lelystad Airport. Sommige mensen weten niet goed wat er speelt. Anderen willen iets doen en willen hun bezwaren laten horen maar weten niet hoe ze dat kunnen doen. Op woensdag 13 februari organiseerde Groen Links een spreekuur in Kampen. Een tweede avond staat gepland op maandag 18 februari in Wilsum. Dit spreekuur is in café IJsselzicht aan de Dorpsweg 50a in Wilsum van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GBK2

GBK werd benaderd door een houder van een gehandicaptenparkeerkaart. Die vindt dat op sommige locaties in Kampen er te weinig algemene parkeerplaatsen zijn voor gehandicapten (dus niet op kenteken). Kampen pretendeert een inclusieve stad te willen zijn. GBK wil die mening graag aan een nader onderzoek onderwerpen. Want ook de houder van een gehandicaptenparkeerkaart doet er toe! Maar de partij wil natuurlijk wel weten of dit een ‘gevoel’ is van een of dat meer houders zijn die deze mening delen. In onze gemeente Kampen zijn in totaal 75 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Er zijn 631 inwoners houder van een gehandicaptenparkeerkaart.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gbk

Tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen van woensdag 13 februari 2019, pleitten GBK en PvdA voor een ander strooisel dan het rubbergranulaat (vermalen autobanden - chemisch afval) op de kunststof sportvelden. Ook Kampen Sociaal was tegenstander. Wij zijn er namelijk niet gerust op dat op een dergelijke ondergrond gesport kan worden zónder dat (op latere leeftijd) gezondheidsproblemen gaan ontstaan. D’66 vindt sporten en bewegen heel belangrijk en raadde dat iedereen aan. Ja, wij ook. Maar dát was niet de vraag. Wij vinden dat álle gezondheidsrisico’s uitgesloten moeten worden. Punt. Uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

valentijnskaart

KAMPEN - Op 14 februari verraste D66 Kampen de vrijwilligers van de stichting Weg van Kunst met een Valentijnstaart. Met de taart -voorzien van een groot groen hart- wil D66 de vrijwilligers van Weg van Kunst in het zonnetje zettenAl zestien jaar lang organiseert Weg van Kunst tijdens het museumweekend een kunstroute door de oude binnenstad van Kampen. Kyra Selles, D66-burgerraadslid en kandidaat bij de verkiezingen voor de provinciale staten, reikte de taart uit. Volgens de enthousiaste Selles is Weg van Kunst iets waar Kampen trots op mag zijn: “Weg van Kunst verbindt kunst met onze prachtige binnenstad. Door kunstenaars in Kamper woonkamers te laten exposeren, laat je zien dat kunst iets heel gewoons is. Kunst is niet alleen voor in een museum, maar gewoon voor thuis.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gotisch huis

KAMPEN - De plaatselijke partij Kampen Sociaal wil dat het college in actie komt om het Gotisch Huis te redden van verder verval. Het historisch gebouw van omstreeks 1500 staat inmiddels 10 jaar leeg en heeft achterstallig onderhoud.  Hoewel het Gotisch Huis geen eigendom van de gemeente is wil de fractie toch actie van het college en heeft ze schriftelijke vragen gesteld. Kampen Sociaal fractievoorzitter Richard Boddeus wil van het college weten welke actie ze gaat ondernemen om verder verval van het eeuwenoude pand tegen te gaan: ‘Het Gotisch Huis is een van de bijzondere monumenten in onze stad. Tot 2009 deed het dienst als gemeentelijk museum, nadien staat het leeg en is het verval ingetreden. Als we het belangrijk vinden om monumenten te behouden voor de toekomst dan moet je dat ook serieus nemen en ervoor zorgen dat monumenten ook de aandacht krijgen die ze verdienen. Nu lijkt er weinig aandacht aan het pand besteed te worden, dat is niet alleen jammer te noemen, het is ook zorgelijk.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

KAMPEN - In de dagbladen Trouw van 2 februari jl., en De Stentor van 4 februari jl. las de ChristenUnie alarmerende berichten over de problemen bij Veilig Thuis ten aanzien van de afhandeling van meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ijssel

KAMPEN - Als het aan de gemeenteraad van Kampen ligt komt ‘The Great Bubble Barrier’,  de luchtbellenbarrière die plastic afval uit rivieren kan halen, permanent in de IJssel te liggen. Donderdagavond steunden alle partijen fractievoorzitter Richard Boddeus van Kampen Sociaal in de oproep aan het college om werk te maken van een schonere IJssel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen moet nu met betrokken partijen als Rijkswaterstaat, het Waterschap en de Provincie om tafel gaan zitten om plaatsing van het luchtbellengordijn mogelijk te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koggewerf2

KAMPEN -  Als het aan de fractie van Kampen Sociaal ligt wordt het project ‘de Koggewerf’ spoedig aangepakt. Vorige maand stapte de projectleider op, hij gaf de opdracht terug aan de gemeente om het gebied financieel rendabel te maken. Het gebied tegenover de nieuwe parkeergarage aan de rand van Brunnepe staat al jarenlang op de nominatie om her ontwikkeld te worden. De fractie wilde van het college woensdagavond weten wat ze nu voor ogen heeft met de werf, Kampen Sociaal raadslid Lammert Bastiaan: ‘Een jaar lang heeft een projectleider aan het plan gewerkt zonder resultaat. Wij willen weten wat de toekomst is voor het gebied en of het college op de ingeslagen weg door wil gaan. Net voor de feestdagen lezen we in de krant dat de eerste verkenning op niets is uitgelopen, dat is jammer maar er moet nu wel iemand de regie nemen om de locatie te gaan ontwikkelen.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PERSFOTO 1

KAMPEN -  Joeri Pool (25) uit Kampen is kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hij staat op plek 3 van de lijst van de Partij voor de Vrijheid (PVV) en is daarmee de hoogste nieuwkomer. De PVV heeft momenteel 5 zetels in de Provinciale Staten.

Joeri woont sinds 2016 in Kampen en studeerde Geschiedenis en Politiek & Maatschappij aan de Universiteit van Utrecht. Hij werkt als beleidsmedewerker Infrastructuur & Waterstaat voor de PVV fractie van de Tweede Kamer en was daarvoor werkzaam bij Rijkswaterstaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CD

KAMPEN - Het CDA Kampen trapt donderdagavond 24 januari het jaar 2019 af met een nieuwjaars-toost in het Gouden Hart hotel. Belangstellenden zijn van harte welkom! De bijeenkomst kent een kort interactief programma waaraan iedereen kan deelnemen om de belangrijke onderwerpen voor Ons Kampen voor 2019 te verkennen. Om 21u wordt er geproost op het nieuwe jaar en is er verder ruim gelegenheid om elkaar te spreken en te ontmoeten. Ook de Kamper CDA kandidaten voor de provinciale verkiezingen, Wim Duitman en Henk Selles, waterschapsbestuurder Bas Wonink en eerste kamer kandidaat Theo Rietkerk zijn present.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afval 1

KAMPEN -De fractie van Kampen Sociaal wil dat de gemeente meer gaat doen om zwerfafval tegen te gaan. De plaatselijke partij wil van het college weten welke extra inspanning ze gaat leveren om dat te bewerkstelligen en wil dat de hoop troep die in sloten, bermen en in het stuikgewas aanwezig is structureler wordt opgeruimd.

Volgens fractievoorzitter Richard Boddeus wordt het tijd dat er meer wordt ingezet op het voorkomen van zwerfafval: ‘Als je door de gemeente fietst zie je veel (plastic) flessen, blik en ander verpakkingsmateriaal in de natuur liggen, dit afval wordt niet of slecht afgebroken, is slecht voor vissen en vogels en bovendien storen veel mensen zich eraan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

C5E8A83C A994 436A AD3C F9E03007418F

KAMPEN - Tijdens het laatste ontwerpatelier van het gebied Bolwerk Buitenwacht werd het definitieve ontwerp van het gebied gepresenteerd. Het gebied moet een mix worden van parkeren, fietsenstalling, ontspanning en vooral veel groen. Dit ontwerp kwam tot stand door experts en burgers samen te laten participeren in het atelier. De fractie van de ChristenUnie ziet deze vorm van participatie als voorbeeld voor toekomstige projecten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

IJSSELMUIDEN - Met de komst van vier woningen aan de Dorpsweg, lijkt een start van project Slenke Es aanstaande. De ChristenUnie hoopt dat met deze start na jarenlange planvorming tempo komt in de ontwikkeling van deze open plek in IJsselmuiden. Woningbouw in IJsselmuiden is belangrijk voor de inwoners van het dorp. De fractie is benieuwd naar het totale plan, waarin zij hoopt dat ook het gebied van de voormalige Trekschuit meegenomen zal worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

38a17487cb0273e02c5294e708e1c08b77ba2f1f

Op maandag 12 november en woensdag 14 november vond in de raadzaal de behandeling plaats van de perspectiefnota 2019 – 2022 en programmabegroting 2019. Tijdens de algemene beschouwingen kondigde fractievoorzitter van de ChristenUnie Jan Willem Schutte een motie “Hospice” aan. Deze motie vraagt het College om een onderzoek te doen bij vertegenwoordigers van lokale zorgverleners en zorgvragers, naar de behoefte aan en initiatieven voor een hospice binnen onze gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

D66 Logo

KAMPEN - Maar liefst drie Kampenaren staan er op de concept-kandidatenlijst van D66 voor de komende provinciale verkiezingen: Kyra Selles, Pascal Jacobs en Niels Dokter. De drie kandidaten spelen een thuiswedstrijd als ze zich op 17 november aan de leden presenteren: het regio congres van D66 Overijssel wordt dan voor het eerst gehouden in Kampen. Bijzondere gast is Rob Jetten, de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietspaaltje

KAMPEN - De fractie van Kampen Sociaal is blij dat het college besloten heeft de fietspaaltjes, op een enkele na, niet terug te plaatsen aan het einde van de winter. De partij vroeg het college eerder dit jaar de paaltjes te laten verwijderen omdat ze geregeld ongelukken veroorzaken. Afgelopen week gaf het college aan mee te gaan in de wens van Kampen Sociaal. Na de winter worden de meeste paaltjes niet teruggeplaatst tot opluchting van fractievoorzitter Richard Boddeus: ‘De fietspaaltjes zorgen geregeld voor ongelukken. Gekneusde enkels en knieën en open wonden zorgen voor veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten door ziekteverzuim en ziekenhuiskosten. Als verpleegkundige zie ik ze geregeld voorbijkomen, het zijn de ongelukken die de krant niet halen.’

Wijkverenigingen worden op de hoogte gebracht van het genomen besluit.

Schrijf reactie (0 Reacties)

PVDALIJST

KAMPEN - Op zaterdag 3 november is tijdens de ledenvergadering van de PvdA Overijssel de kandidatenlijst vastgesteld voor de provinciale verkiezingen op 20 maart 2019. Op de lijst staan ook twee Kampenaren, Ronald Klappe en Berry van Brink. Ronald is op dit moment burgerraadslid voor de PvdA en zit in de commissie inwoners. Berry is lid van de schaduwfractie. Beide gaan voor een sociaal en rechtvaardig Overijssel, een provincie waar iedereen een goed leven kan leiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

pvda

KAMPEN - Aanstaande donderdag stemt de raad over het initiatiefvoorstel van D66, VVD en PvdA over de proef met open supermarkten op zondag. Er ligt ook een voorstel van de coalitie van CDA. CU, GBK en GroenLinks. Aan de PvdA werd gevraagd wat de verschillen zijn.

Waarom deze twee voorstellen?
Ondernemers en inwoners hebben tijdens de verkiezingen vaak de wens geuit om op zondag open te mogen. Alle politieke partijen hebben in de campagne hun mening laten horen. Er werd verwacht dat het nieuwe college een besluit zou nemen maar dat gebeurde niet. GBK, CDA, CU en GroenLinks willen eerst een gesprek met de samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GROEN

KAMPEN - De fractie van Kampen Sociaal wil het onderhoud van bomen en struiken weer naar een hoger plan tillen. Tijdens de economische crisis heeft de gemeente Kampen fors bezuinigd op het onderhoud van groen in de wijken, het niveau werd  teruggebracht naar ‘basis’. Het is nu tijd om weer te investeren in de stad stelt fractievoorzitter Richard Boddeus: ‘Jarenlang heeft de verzorging van het groen in de gemeente op het laagste niveau gestaan. Nu de crisis voorbij is, en er niet meer fors bezuinigd hoeft te worden, mag er wel weer meer onderhoud gepleegd worden. We horen van verschillende kanten dat bomen overlast veroorzaken omdat ze niet om de zoveel tijd gesnoeid worden. Struiken groeien snel en ook deze hebben op zijn tijd onderhoud nodig en het onkruid rijst op meerdere plekken de pan uit.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dv

KAMPEN - Komend voorjaar kunnen Kampenaren definitief genieten van een IJsselstrand. Donderdag besloot de gemeenteraad van Kampen het strandje naast de Stadsbrug beter toegankelijk te maken. Voor de veehouder die nu de grond pacht, zoekt de gemeente een alternatief. De afgelopen jaren werd het strandje naast de Stadsbrug populair bij Kampenaren. Echter de eigenaar van het land - de gemeente Kampen- verpacht het land aan een boer die er zijn jongvee laat grazen. Strandbezoek werd oogluikend toegelaten. Dat leverde regelmatig overlast op voor de boer, maar leidde ook tot zorgen over de veiligheid van bezoekers. Zo stelde de VVD afgelopen zomer vragen over een loslopende stier.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)