Kampen Voorstraat 1KAMPEN - In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart opent GroenLinks op woensdag 1 maart haar eigen HuisKamer in Voorstraat 1, naast de Koornmarktspoort.

De HuisKamer is op vaste tijden geopend voor kiezers die informatie over GroenLinks willen. GroenLinks zet een traditie voort door opnieuw de deur te openen voor inwoners van Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SchultzKAMPEN – Op uitnodiging van de VVD-fractie komt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) donderdag 23 februari naar Kampen. Zij wordt om 14.00 uur ontvangen aan de IJsselmuidense kant van de Stadsbrug.

Onderwerp van gesprek is onder meer de stagnatie van de infrastructuur (N50, Stadsbrug, N307).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

politiek cafeKAMPEN - In de Stadskazerne wordt in leescafé ‘Paatje’ zaterdagochtend 25 februari een politiek café gehouden. Met het oog op de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer gaan Piet van Ommen en Wim Schluter dan met verschillende regionale en lokale politici in gesprek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdapallandZWOLLE - Onder de noemer “de wijsheid uit het Oosten” bood CDA kandidaat-Kamerlid Hilde Palland vrijdagavond aan CDA lijsttrekker Sybrand Buma een pamflet aan voor MKB beleid. Dit gebeurde tijdens een campagnemanifestatie van het CDA met de regionale kandidaten op het Deltion College in Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 9 februari weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

debatKAMPEN - Op vrijdag 17 februari debatteren Pieter Omtzigt (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP) en Gert-Jan Segers (CU) met elkaar in de Stadsgehoorzaal in Kampen.

Dijkgraaf, nummer 2 op de lijst van de SGP, vervangt in het debat lijsttrekker Kees van der Staaij. Die koos de afgelopen dagen voor een ander debat, omdat de discussie in Kampen niet door leek te gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jacobiDEN HAAG – Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) heeft vandaag aan de Minister van Infrastructuur en Milieu vragen gesteld over de discussie rondom de aanleg van een bypass bij Kampen.

Zij vroeg of de minister bekend was met de recente discussie over de aanleg van de bypass bij Kampen en de daarmee samenhangende plannen voor de bouw van bypassdorp Reeve.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ahmed marcouchKAMPEN - In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart komt maandag 6 februari PvdA-prominent Ahmed Marcouch naar Kampen. Marcouch staat nummer 13 op de lijst van de PvdA. Afdelingsvoorzitter Cees Sanders: "Wij zijn ontzettend blij en trots dat het is gelukt om zo'n bekende politicus en die zo prominent op de komende kieslijst staat naar Kampen te halen."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

brainstKAMPEN – De fractie van GroenLinks in Kampen organiseert drie avonden over de vraag “Hoe zorgen we voor verandering in Kampen?” De avonden dienen ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

De fractie vertelt: “Het is tijd voor verandering, landelijk en lokaal. Dat begint met een nieuwe aanpak. Samen met inwoners van onze gemeente kijken we wat er bereikt is en welke nieuwe wensen en ideeën er leven.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - CDJA IJsseldelta organiseert 24 januari een politiek café over de N50. Willem van den Beld spreekt op LocoFM met wethouder Gerrit Jan Veldhoen over de ontwikkelingen rondom de uitbreiding van rijstroken op de N50 bij Kampen.

Beluister het interview hieronder  

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstensDEN HAAG - Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA) heeft vandaag aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schriftelijke vragen gesteld over de werkomstandigheden van heiwerkers in Kampen.

Hij stelde de volgende vragen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

n50BKAMPEN - Dinsdagavond 24 januari organiseert het CDJA IJsseldelta een Politiek Café over de rijksweg N50. De organisatie vertelt: "De N50 is een bron van irritatie en bijna niemand voelt zich echt veilig op de N50. Reden om een avond te organiseren over deze veelbesproken weg."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuissneeuwKAMPEN - De fractie van de SGP in Kampen heeft kennisgenomen van de informatienota terugblik Reeve. De boodschap die de SGP in de nota leest is: "Heel jammer dat Reeve niet door kan gaan, maar helaas zijn we het slachtoffer geworden van een goed bedoelde, maar wat al te strikt toegepaste nieuwe richtlijn die Ladder van duurzame verstedelijking heet."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 12 januari weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gasfabriekKAMPEN - In de Stentor van 23 december wordt melding gemaakt van zieke werknemers bij het heibedrijf dat werkzaamheden uitvoert aan het parkeerdek aan de Buitenhaven. In dat artikel wordt aangegeven dat een oude teerlaag van de oude gasfabriek de boosdoener zou zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampereiland4KAMPEN - De fractie van de ChristenUnie in Kampen vindt het niet acceptabel dat het waterschap de dijkverzwaring rond het Kampereiland uitstelt en heeft daarom vragen gesteld aan het college van B&W.

De fractie wil dat het college met de provincie om tafel gaat zitten om via die weg druk te zetten op het waterschap. Spoedig herstel van de dijken rond het Kampereiland is volgens de ChristenUnie hard nodig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampereilandfoto2KAMPEN - Donderdagavond 15 december stemt de gemeenteraad over een motie van Gemeentebelang Kampen (GBK) waarin wordt opgeroepen de pacht voor de op Kampereiland gevestigde agrariërs niet te verhogen met 22% maar met een minimale verhoging.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

spoorlanden2KAMPEN - De fractie van de SP in Kampen vreest dat het huidige bedrijventerrein Spoorlanden verder in het slob raakt als er bedrijven vertrekken naar een nieuw aan te leggen stuk bedrijventerrein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lelystad Zwolle Airport klREGIO - De regio Zwolle krijgt vleugels, als het aan de lokale fracties van CDA Zwolle en CDA Kampen ligt. Onder dat motto pleiten ze gezamenlijk voor een nadrukkelijker rol van beide gemeentes bij de doorontwikkeling van Vliegveld Lelystad. Met als uiteindelijke doorstart de regionaal aansprekende naam Lelystad-Zwolle Airport.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenhavenstraatGroenLinks Kampen is onaangenaam verrast over de mededeling van wethouder Veldhoen dat de panden aan de Boven Havenstraat gesloopt gaan worden. De fractie vindt dat onaanvaardbaar. Raadslid Niels Jeurink: “In de Gemeenteraad is hier herhaaldelijk over gesproken en is besloten dat de voor onze stad zo kenmerkende villa gerestaureerd zou gaan worden. En nu wordt, nota bene zonder dat de Gemeenteraad daarover is ingelicht, besloten tot sloop. Zo ga je niet met monumenten in onze stad om. En ook niet met besluiten van de Gemeenteraad.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)