stembiljetKAMPEN - Wie wordt de grootste partij, wie verliest en welke partijen mogen er straks aan de knoppen draaien? Op 15 maart is er van 21.00 tot 02.00 uur een uitslagenavond in het MFC aan de Korteweg. Iedereen is daar welkom om op een groot scherm de uitslagen te volgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingsdebatKAMPEN - Jongerenraad Kampen houdt vrijdagavond 10 maart in het gemeentehuis een verkiezingsdebat. Leden van de lokale afdelingen van de politieke partijen gaan met elkaar in discussie over stellingen als defensie, het eigen risico, decentralisatie van zorgtaken en wietteelt.

Aanvang 20.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

spekmanKAMPEN - Hans Spekman, voorzitter van het bestuur van de Partij van de Arbeid, komt zaterdag 11 maart in het kader van de komende Tweede Kamer verkiezingen naar Kampen. Volgens de lokale PvdA-fractie doet hij dit als blijk van waardering voor de plaatselijke bestuurs- en fractieleden van de PvdA die enkele weken geleden ondanks de heftige sneeuwbuien toch al aan het campagne voeren waren.

Vanaf circa 10.45 uur is hij op de Oudestraat aanwezig om en iedereen te woord staan die met hem in gesprek wil gaan of hem een vraag wil stellen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

ovfiets2KAMPEN - De fractie van GroenLinks in Kampen betreurt het dat het college van B&W vooralsnog heeft geweigerd een betrekkelijk kleine bijdrage beschikbaar te stellen om ook bij station Kampen Zuid OV-fietsen mogelijk te maken. Raadslid Niels Jeurink: “Goed openbaar vervoer kan niet zonder huurfietsen. Kampen heeft de ambitie fietsstad te worden. OV-fiets heeft zich al lang bewezen en de populariteit ervan neemt jaarlijks en overal in Nederland toe." Tijdens de raadsvergadering van 2 maart zal GroenLinks het college vragen hiervoor alsnog een bijdrage beschikbaar te stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Henk van Gerven ovv Archief SPKAMPEN - Het Tweede Kamerlid Henk van Gerven komt naar Kampen en geeft uitleg over het Nationale Zorgfonds. Het Zorgfonds is een initiatief vanuit de SP waar inmiddels meerdere politieke partijen en andere maatschappelijke organisaties hun naam aan hebben verbonden. Hoofddoel van het Zorgfonds, dat inmiddels door meer dan 250.000 mensen wordt ondersteund, is de toegankelijkheid van de zorg te vergroten en de mislukte privatisering van de zorg terug te draaien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

introKAMPEN - Minister Melanie Schultz van Haegen liet tijdens haar bezoek aan Kampen op donderdag 23 februari aan ondernemers weten dat onze infrastructuur de ruggengraat is van onze economie: ‘Blijven investeren is belangrijk, daar waar een euro het meeste rendement oplevert.

Overijssel is belangrijk voor onze economie, daarom investeren we hier.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

brainstKAMPEN – Hoe kan men zorgen voor verandering in Kampen? GroenLinks organiseert drie thema-avonden over die vraag. Daarmee bereidt de partij zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Verandering, landelijk en lokaal, begint met een nieuwe aanpak.

Samen met inwoners van de gemeente Kampen kijkt GroenLinks wat er bereikt is en welke nieuwe wensen en ideeën er leven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gerben Wijnja en Lex ZweersKAMPEN - De geplande nieuwbouw Emmaschool dreigt vast te lopen. Volgens de Kamper gemeenteraadsfracties van ChristenUnie en D66 is er nu veel te weinig geld gereserveerd voor een goede nieuwe Emmaschool.

Lex Zweers (ChristenUnie) en Gerben Wijnja (D66) vinden dat Kampen snel in actie moet komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parkeergarageaanlegKAMPEN - Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) liet vandaag weten dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Kerstens (PvdA) over de werkomstandigheden van heiwerkers in Kampen met het oog op de benodigde interdepartementale afstemming niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lelystad airportZWOLLE - De Statenfractie van het CDA heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de onrust over de aanvliegroutes van de vliegtuigen die landen op vliegveld Lelystad.

De fractie van het CDA wil weten wie verantwoordelijk is voor de veiligheid en toezicht en welke overheid besluiten neemt over het luchtruim boven Overijssel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

16807145 1494876260553302 337386329201618665 nKAMPEN - Vrijdagavond werd er in de Stadsgehoorzaal in Kampen een verkiezingsdebat gehouden van de christelijke partijen. Verschillende onderwerpen, waaronder het openbaar onderwijs en de landbouw, kwamen aan de orde bij Pieter Omtzigt (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP) en Gert-Jan Segers (CU). 

Het debat werd georganiseerd door de jongerenafdelingen van de drie partijen. Er kwamen zo'n 400 mensen op af. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen Voorstraat 1KAMPEN - In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart opent GroenLinks op woensdag 1 maart haar eigen HuisKamer in Voorstraat 1, naast de Koornmarktspoort.

De HuisKamer is op vaste tijden geopend voor kiezers die informatie over GroenLinks willen. GroenLinks zet een traditie voort door opnieuw de deur te openen voor inwoners van Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SchultzKAMPEN – Op uitnodiging van de VVD-fractie komt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) donderdag 23 februari naar Kampen. Zij wordt om 14.00 uur ontvangen aan de IJsselmuidense kant van de Stadsbrug.

Onderwerp van gesprek is onder meer de stagnatie van de infrastructuur (N50, Stadsbrug, N307).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

politiek cafeKAMPEN - In de Stadskazerne wordt in leescafé ‘Paatje’ zaterdagochtend 25 februari een politiek café gehouden. Met het oog op de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer gaan Piet van Ommen en Wim Schluter dan met verschillende regionale en lokale politici in gesprek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdapallandZWOLLE - Onder de noemer “de wijsheid uit het Oosten” bood CDA kandidaat-Kamerlid Hilde Palland vrijdagavond aan CDA lijsttrekker Sybrand Buma een pamflet aan voor MKB beleid. Dit gebeurde tijdens een campagnemanifestatie van het CDA met de regionale kandidaten op het Deltion College in Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 9 februari weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

debatKAMPEN - Op vrijdag 17 februari debatteren Pieter Omtzigt (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP) en Gert-Jan Segers (CU) met elkaar in de Stadsgehoorzaal in Kampen.

Dijkgraaf, nummer 2 op de lijst van de SGP, vervangt in het debat lijsttrekker Kees van der Staaij. Die koos de afgelopen dagen voor een ander debat, omdat de discussie in Kampen niet door leek te gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jacobiDEN HAAG – Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) heeft vandaag aan de Minister van Infrastructuur en Milieu vragen gesteld over de discussie rondom de aanleg van een bypass bij Kampen.

Zij vroeg of de minister bekend was met de recente discussie over de aanleg van de bypass bij Kampen en de daarmee samenhangende plannen voor de bouw van bypassdorp Reeve.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ahmed marcouchKAMPEN - In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart komt maandag 6 februari PvdA-prominent Ahmed Marcouch naar Kampen. Marcouch staat nummer 13 op de lijst van de PvdA. Afdelingsvoorzitter Cees Sanders: "Wij zijn ontzettend blij en trots dat het is gelukt om zo'n bekende politicus en die zo prominent op de komende kieslijst staat naar Kampen te halen."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

brainstKAMPEN – De fractie van GroenLinks in Kampen organiseert drie avonden over de vraag “Hoe zorgen we voor verandering in Kampen?” De avonden dienen ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

De fractie vertelt: “Het is tijd voor verandering, landelijk en lokaal. Dat begint met een nieuwe aanpak. Samen met inwoners van onze gemeente kijken we wat er bereikt is en welke nieuwe wensen en ideeën er leven.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)